Definicje pojęć z przekazów

 Definicje pojęć występujących w przekazach

 Agresor – wykracza poza JA człowieka, efekt dążeń do dominacji, przewagi, realizowania siebie,czegoś na siłę.
Akt Jedności – stopień zespolenia, manifestuje się pojawieniem się specyficznej Świetlistości w  cząstkach Energii i  Materii, Miłowanie, chroni i  tworzy życie. To poukładane elementy, posiadające zjednoczony rytm funkcjonowania, wspólną częstotliwość, nie ma pominięcia jakiegokolwiek elementu składowego tworzonej przez te elementy całości ani odrzucenia, wszystkie posiadają wspólny system wartości i  gloryfikują fakt tworzenia przez wszystkie części wspólnej.
Wszystko funkcjonuje indywidualnie ale w  zgodzie z  systemem wartości uznanym jako część wspólna wszystkich, zespolenie sięgające szczytu, ponad różnością tworzenie jedności elementów składowych.
Anioł – towarzysz, pomaga w rozwoju, kodowaniu się człowiekowi, pomaga nie popadać w pustkę.
Anioł Opiekuńczy – Postać Duchowa, Symbol Miłości która łączy dwa Światy
Autoanaliza – patrzenie na siebie ze swego obecnego, dawnego punktu widzenia, także z perspektywy osiąganych Stanów Duchowych, które umieją zniwelować wpływy Materii na człowieka system myślenia i odczuwania.
Awangarda Wewnętrzna – wejście w  świat swoich Myśli jako ktoś obcy, zagłębianie się w  swoje problemy bez tendencji ich wygładzania, upiększania, zakazywania sobie czegokolwiek, umiejętność kierowania się własnym osądem, wyczuwania własnych potrzeb, odcinania się od unieszczęśliwiających człowieka sugestii innych osób.
Banał – tracenie prawa do odczuwania swojej mocy i wartości.
Barwa – wartość uważana przez Świat Energii za jeden z  wyznaczników określający człowieka, tworzona jest przez Myśli i Uczucia, skarbnica Energii, powstaje poprzez uczenie się samego siebie, życia, relacji z  innymi i  z uznawanym przez siebie systemem wartości, to Uczuć gromadzenie, weryfikowanie swojej wiedzy, symbol wewnętrznej harmonii człowieka, jest jednym z elementów opisujących całokształt osiągnięć np. człowieka (pozostałe elementy to rozum, wola i otoczenie).
Barwa Serca – owoc przeżycia każdej chwili szczęścia, największe bogactwo człowieka, już na zawsze w Nim będzie.
Barwa Uczuć – odzwierciedlenie tego, co udało się w  życiu osiągnąć, odcienie Myśli, pragnień, rozczarowań, lęków, agresji, zazdrości i Miłości, głębia odczuwania. Każdy ma w sobie wiele różnych barw uczuć.
Barwa Złocista, Światło Myśl nadrzędna, Główna, wydobywa się z  głębi Wiru Energii, łączy się z Wirami Materii, to System Komunikacji pomiędzy Wirami Energii i Materii jednoliczący Wibrację, tworzący jeden dźwięk.
Barwienie – budowanie w sobie przeżyć związanych z swoją innością, być obdarowanym swoim losemdla sprawdzenia siebie.
Berło – symbol prawa do udowadniania sobą systemu wartości, Barw Świata Energii.
Bezcelowy dialog – nic z niego nie wynika, należy go przerwać, nie ciągnąć przez całe życie, to nie reagowanie na swoje stany emocjonalne takie, jak agresja, zniecierpliwienie, znużenie, wszelkie niszczące człowieka emocje. Kontynuowanie ich jest bezcelowym dialogiem prowadzonym samemu
ze sobą. Zdarzenia losowe pomagają przerwać taki dialog, zweryfikować go. Lepiej, gdy człowiek zrobi to sam.
Beznadzieja – zatracenie siebie na wielu płaszczyznach życia.
Bezowocne Dni – dni bez przemian.
 Bezpieczne Drogi – wzbogacone o nakładana na nie Energię Biało-Złoto-Srebrną, która jest symbolem niwelowania wszelkich sprzeczności czegokolwiek z Tobą.
Bieg – życie, podążanie w przyszłość, doskonalsze formułowanie, kreowanie zdarzeń życia.
Biegun Niszczący – wibracja, której człowiek nie jest wstanie zrozumieć, poznać, przyjąć, powodująca dysharmonię, wchłaniająca człowieka w siebie bez jego świadomego przyzwolenia.
Biel – symbol czystości, dobra, harmonii, jasności, ciszy, spokoju, lekkości, wszystkiego scalonego w  jednej wibracji, funkcjonowanie według Praw Godności Istnienia, głębokie przeświadczenie o  potrzebie gloryfikacji Prawd, Istnienia źródeł, Miłowania jako upragnionej przez wszystkich
Energii Istnienia, pojmowanie siebie jako Bytu Energetycznego niezniszczalnego, niematerialnego.
Bioterapia – wspomaganie Materii i  Ducha w  celu optymalizacji procesów w  nich zachodzących, wspieranie impulsem życia.
Blask Istnienia – Świetlistość, ciepło, wibracja.
Blokady – elementy, struktury, które utraciły połączenie, komunikację z całością, wolę współpracy.
Błędy – nie branie pod uwagę swoich Uczuć, wrażliwości, mądrości i jasności oglądu rzeczy.
Bogactwo wewnętrznego świata – wielość obrazów, punktów widzenia, które opowiadają z różnych punktów widzenia o  tej samej Strukturze, bo każdy patrząc na to samo, dostrzega inne Obrazy, słyszy z nich płynące inne wieści.
Boleść – efekt braku szacunku dla Materii, siebie, partnera, życia.
Brak Godności – śmianie się z Uczuć, poniewieranie nimi, okłamywanie.
Brak Komunikacji – brak woli bycia w połączeniu, danej Energii nie jest wstanie z różnych powodów przyjąć kolejna struktura, nie łączy się ze sobą to, co niby tożsame, bo ciągle jest jakaś granica pomiędzy nimi, zamknięta Brama.
Brama – w obliczu śmierci to symbol przechodzenia z Ziemi w Świat Energii.
Brud – uważanie siebie za mającego prawo osądzania i karania innych, również siebie.
Bycie Dobrym– nie dla nagrody ale dlatego, że tak czujemy, dobrym jest się przede wszystkim dla siebie samego, dopiero potem emanuje ono w stronę innych. Każdy zmierza swoją drogą, każdy jest dla siebie samego dobrem.
Bycie Ofiarą– uważanie siebie za istotę niegodną Istnienia, zostać uznanym przez innych za taką i to zaakceptować.
Być – umieć zaplanować swoją wizję Istnienia, realizować ją w  kolejnych etapach życia i  nie tylko poprzez życie.
Być Blisko Siebie– nie gubić ani jednej chwili, która pozwala Światłem się ze sobą łączyć, brać wszystko, co jest piękne.
Być Wszędzie– nie gloryfikować granic, podziałów, barier odgradzających od czegokolwiek, miećw  sobie Myśl, pojmowanie, że tylko od Twojej woli zależy w  którą stronę wyruszysz, z  czym się połączysz, w stosunku do czego, kogo będziesz źródłem siły, wsparcia, nadziei.
Cel– wizja, obraz tworzony poprzez marzenie, intuicję, posiada się z nim połączenie poprzez Energię, nieodzowny kolejny etap Twojego doświadczania.
Cel Istnienia– tworzenie inspiracji, budowanie systemów filozoficznych, omawianie i  sprawdzaniew  praktyce systemów wartości, przyglądanie się czy mają w  sobie coś do czego trzeba się ustosunkować, dążenie do rozwoju, scalenia, dobrej komunikacji, doskonałości, czystości, jasności
wewnętrznej. Uśmiech, nie płakanie, współtworzenie i współbronienie się.
Cel Wcielenia– Barw wewnętrznych pięknienie, podnoszenie swojej wibracji, budowanie nowych, silnych połączeń, weryfikowanie dotychczasowych, próbowanie swojej skuteczności wpływania na
Materię.
Cel Życia – znaleźć w  sobie Uczucia, siłę, być sobą, opanować chaos, nie dać się nieść unieszczęśliwiającemu biegowi zdarzeń, działać wbrew temu, co niszczy, rozwijanie się, wewnętrzne rozkwitanie poprzez doznawanie najróżniejszych Myśli i  Uczuć, szukanie rozświetlającej Energii w  sobie i otaczającym świecie. Żyje się, by dawać szczęście innym i  otrzymywać je od innych. Przemienienie siebie w  Barwę pozbawioną jakiejkolwiek niedoskonałości. Rodzenie inspiracji, budowanie systemów filozoficznych, omawianie systemów wartości, odnajdywanie Miłość do siebie, świata, Istnienia, łączenie się z  innymi poprzez Światło, przekazywanie Światła, oddalanie Myśli chmurnych, osiągnięcie poziomu wibracji swojego Przewodnika Duchowego, przemienianie się, uczenie się Uczuć, zachowywanie właściwej proporcji między Bytem Duchowym i Materią.
Channeling – komunikowanie się pozamaterialne, odbieranie sygnałów, wizji, dźwięków, informacji ze źródeł dotąd nie poznanych i trudnych do zweryfikowania przez aktualny poziom wiedzy ludzi, uzyskiwanie przekazów dzięki osiąganiu maksymalnie pozytywnych stanów duchowych, osiąganie
wyższych stanów świadomości, dzięki którym człowiek staje się kanałem dla wiedzy niedostępnej w normalnym stanie świadomości.
Chcę – wymiar wolności wewnętrznej, sukces pracy nad swoją słabością.
Chleb – symbol Źródła Światła, dawany człowiekowi, by w  nim zapaliła się Światłość, by stał się Źródłem Światła dla innych, akt okazania człowiekowi przyjaźni przez Energię, podzielenie się przez Energię swym Światłem, jak chlebem.
Chmura – zablokowane Myśli, zasłonięta perspektywa, możliwości, zamknięta Brama, Blokada która sprawia, że nie możesz, nie umiesz, nie możesz uwolnić się od tego, co jest.
Choroba – efekt osłabienia wewnętrznych wartości człowieka, braku współpracy Energii z  Materia, chaosu w myśleniu i odczuwaniu, brak obiegu energetycznego w Materii lub w Polu Energetycznym człowieka. Choruje ten, kto uważa siebie za osobę gorszą od innych.
Chwila Szczęścia – chwila przemieniania siebie.
Ciało – Struktura zbudowana z  Wirów, które bez Energii nie potrafią istnieć, wielopoziomowy i  wieloprocesowy system połączeń, posiadający wewnętrzne kody, wolę współpracy ale tylko na jakiś czas.
Ciemność – intencje krzywdzące, raniące, burzące harmonię, nieporozumienia, chaosu przekazywany sobie i innym, gubienie w sobie Uczuć, piękna, wrażliwości, strach i rozpacz rodzącą się w ludziach, bezradność w  zetknięciu się z  „nie mądrością” i  agresją, Myśli płoche, brak wiary w  siebie, lęki,
intencje niedobre, bo krzywdzące. Przemiana ciemności w  Jasność to proces rozumienia przez ciemność swojego stanu, faktu unieszczęśliwiania siebie i innych poprzez bycie taką, jaką jest.
Ciepło – wzajemna relacja, która daje warunki do funkcjonowania bez lęku, w stanie bezpieczeństwa i wiary w siebie.
Cierpienie – bodziec do uaktywnienia się, uczenie się przez dotykanie bólu, wyzwanie do naprawieniarelacji Energii i Materii, siła gnająca człowieka do ulepszenia siebie, podniesienia swojej wibracji.
Cisza – łączy wszystko w całość, pozwala pojąć siebie, Energię, Materię, płynięcie Energii bez przeszkód, stan idealnej jedności ciała i Energii, każda cząstka nasłuchuje oddechu drugiej, chce z innymi być w przymierzu, nastrój wypływający z Twojej Głębi, z wnętrza ciała, bezszelestne płynięcie Energii, stajesz się najważniejszy, minimalizujesz sygnały do Ciebie docierające z zewnątrz, maksymalizujesz docierające do Ciebie z  Twojego wnętrza, nastrój wypływający z  Twojej Głębi, z  wnętrza ciała, z oddechu, początek, zalążek kolejnego przeżywania, uspokojenie emocji, wzruszeń.
Cud – w  człowieku to połączenie świadomości z  Jego Głębią, w  Energii jeden element przejmuje od drugiego co osiągnął, płynie inspiracja choć nikt niczego nie mówi, Światło czyniące jedność Energii z  Materią, Jedność wzajemna, Jedność człowieka, Jedność Energii i  Materii, stawanie się świadomości człowieka Głębią Istnienia.
Czarowanie – siła sprawcza uruchamiana poprzez powiedzenie do siebie i w sobie, że tak ma być, siła wewnętrzna, pojmować siebie i budować Światłami, które człowiek z siebie emituje.
Czas – jest w Tobie, bo co z siebie możesz uczynić dla Jutra jest w Tobie, nie w kalendarzu, przyszłość to czas kreowany w Tobie, on liczy przede wszystkim Twoje Myśli i Uczucia, pamięć o tym, co było i niemożność naprawienia tego, co minęło, możliwość ukształtowania się w nowy, inny dla siebie sposób, pretekst zakodowania w sobie przeżyć.
Czas Przemian – perspektywa zwyciężenia nad małością, smutkiem, bólem i  niemocą, zdarzenia zmieniające wszystko, co do tej pory stanowiło Twoje Pole Istnienia, wejście w  inny system energetyczny, zmiana systemu wartości i prawd dotychczasowych.
Czas Przyspieszenia – skutek zmian w Polach Energetycznych, potrzeba zweryfikowania wzajemnych relacji, celów, metod życia, systemu wartości, konieczność dostosowani ich do obranej aktualnie przez wielu drogi rozwoju, zmiany dokonujące się na wszystkich płaszczyznach Istnienia, ich
wielość i szybkość zaistnienia nie pozostawiają złudzeń, że tym zmianom można się oprzeć.
Człowieczeństwo – odbieranie siebie, innych, świata poprzez wrażliwość, współodczuwanie, rozumienie i szacunek dla wszelkiego Istnienia, autentyczne odbieranie sytuacji, patrzenie systemem wartości.
Człowiek – system, struktura zbudowana z Wirów Materii, które na pewien czas chciały się ze sobą połączyć, być we współpracy z  Polem Energetycznym, jakim jest dana Osobowość, to Struktura Myślowo-Uczuciowa, która poprzez połączenie z Materią, szuka w sobie siły, piękna, doskonałości. Wielopłaszczyznowy i  wieloprocesowy związek Materii i  Energii, posiadający stałe połączenia z Ziemią, z Niebem. Akt czasowego zespolenia Wirów Energii i Materii w procesie oczyszczania, wzmacniania i  rozświetlania, którego celem jest dołączenie jak największej ilości Osobowości do Energii Istnienia. Energia łącząc się z  Materią, przybiera Postać, której już nigdy potem nie będzie w takim obrazie, łączy w sobie przeszłość i teraźniejszość. Człowiek to zbiór Myśli i Uczuć, które wciąż komunikują się ze sobą, przepływają, docierają do świadomości i  Głębi Istnienia. Skarbiec Uczuć i  Myśli, zbiór nastrojów, wiedzy, struktura zbudowana z  elementów, które połączyły się, efekt połączenia Nieba z Ziemią, bo Ziemia dała Materię, a Niebo dało Ducha, forma zjednoczenia się dwu światów – jeden funkcjonuje w oparciu o Prawa Materii, drugi o Prawa
Niematerii. Skomplikowane kłębowisko Uczuć i Myśli osadzone w materialnym ciele. Rodzi się by budować w sobie Ogrody Odczuwania, Anioł, którego skrzydła opadły, a życie uczy Go ponownego posługiwania się nimi. Każdy człowiek jest piękny i ma w sobie wspaniałe możliwości rozwijania
istniejącego w Nim dobra. Nie ma złych ludzi, są jedynie Istoty zagubione w gąszczu zdarzeń, nie umiejące znaleźć drogi do samych siebie. Ograniczony czasem Byt Myśli i Uczuć połączony w jedność z Materią, którego celem jest uzyskanie szerszych horyzontów wolności poprzez doskonalenie siebie
dzięki zetknięciu z Materią. Energia wcielona w Materię, system procesów Uczuciowo – Myślowych zachodzących poprzez doświadczenie Materii.
Człowiek Jutra, Nowej Ery – odrzuca siłę zła, wędrowiec w  stronę jak najlepszego Istnienia, wolnomyśliciel, utożsamia się z  Prawami Godności Istnienia, nie jest determinowany przez Materię, pragnie mieć większy wpływ dobrocią, Światłem na rzeczywistość, buduje i  przemienia jutro poprzez kreację swej Siły Wewnętrznej.
Człowiek Przezroczysty – zobaczył swoją Postać, swoje Pole Istnienia Złociste oraz poczuł w sobie siłę jedności, czyli Przezroczystość, ujednolicił w  sobie wiele Struktur, połączył w  harmonijnym funkcjonowaniu, ma w sobie Nowy Kod Energii, wewnętrzną klarowność, jest nieskończony.
Czystość – brak zakłóceń w połączeniu, stan, w którym wszystko zlewa się w Jedność, nie dostrzegasz odrębności, blokad, obciążeń, niepotrzebnych determinacji np. przeszłości.
Definiowanie Siebie – praca nad tym, by być skutecznym, pięknym i zdrowym, poprzez Myśl, Uczucie, obrazy, wizje, słowa, które są przesyłane do każdej wewnętrznej cząstki.
Dialog – funkcjonuje na różnych poziomach: 1. rozumienie siebie, słyszenie i  odczuwanie własnej Energii. 2. rozmowa z  Energiami zewnętrznymi – w  materii i  poza materią. Odbieranie od nich inspiracji. 3. dialog z  Energiami Bytującymi poza przestrzenią Ziemi. 4. rozmowa z  konkretnym
widzianym przez człowieka Bytem Osobowościowym nie jest już potrzebna, bo wszystko wzajem jest wiadome.
Diament – Energia scalona w intencji bycia w Jedności, nie do skruszenia, zwiera w sobie wszystko, piękno, zjednoczenie wewnętrzne, jest źródłem Światła, Energia i Materia osiągnęły stan czystości, rozświetlanie wszystkiego wewnątrz i  na zewnątrz, pojednanie w  świecie wewnętrznym, Światło,
Miłość, Dobroć i wszystkie Prawa Istnienia w Tobie zawarte; Moc jego polega na tym, że wysłane z niego energie w jakimś kierunku nie wracają bez Kosza Obfitości.
Diamentowy Człowiek – wygrał, pokonał brak Jedności wewnątrz siebie, w swoim Istnieniu, pełen przemieniającej się, pulsującej Energii, przekonany o  słuszności swoich racji, umie walczyć nie używając oręża, odnaleźć w ciemności punkty jasne, nigdy nie myśl o sobie jako o małości.
Dobra kondycja – efekt współgrania ze sobą wszystkich, nawet nie poznanych przez Ciebie procesów  w ciele i w Energii.
Dobra Wibracja – wibracja akceptowalna przez wszystkie zmysły, wszystkie składowe Energii i Materii.
Dobro – to, co sprawia przyjemność, daje radość, nie zakłóca wewnętrznie ani zewnętrznie.
Dom – symbol Energii bezpiecznej, optymalnej na danym etapie rozwoju, Przestrzeni Wszechistnienia, nazywanej Niebem, Światem Ducha. Energia, system wartości jednoczący, scalający wszelkie Istnienia, przestrzeń w której jesteśmy, wszystko co istnieje we Wszechświecie, w nim odnajdują się
Wędrowcy z tej i nie tylko z tej Ziemi, Domem w Błękicie jest Nieskończoność, Miłość, wszyscy, którzy przy jednym Ogniu Miłowania potrafią być wspólnie, umożliwia stawanie się doskonalszym. Każda Energia traktuje Energię Istnienia jako swój DOM.
Doskonalenie – przemierzenie dróg wiedzy o sobie samym.
Dreptanie w  Miejscu – zaczynanie kolejny raz tego samego, gubienie się w  ten sam lub podobny sposób.
Droga Rozwoju – dążenie do jasności, scalenia, splecenia, współistnienia i Istnienia.
Droga Życia – System, zbiór Osobowości, Postaci, Energii, miejsc, zdarzeń, wszystkiego, dzięki czemu można funkcjonować dalej, jeszcze przed urodzeniem się wytyczana samodzielnie przez każdego, nie nakazywana, określana jedynie w głównych zarysach, realizowana później w bardziej lub mniej dokładny sposób.
Duch Święty – nie Postać jednej Osobowościowej, jednej Energii ale Duch Uczuć, Siły, Mądrość, pojmowanie każdej Energii, rozumienie Jej wewnętrznych i  wzajemnych racji, czysta Energia, czyste Uczucia, Myśli.
Duchowość – jest Tobą, uczenie się wrażliwości, popycha w stronę jutra, wewnętrzny stan wibracji, który nie pozwala się upokorzyć, splamić robieniem czegoś wbrew tej wibracji. To Serce, życie Uczuciowo – Myślowe.
Edukacja Człowieka – uczenie się co Świat już wymyślił, wzajemnych relacji człowieka z człowiekiem, ze światem, wiedzy o Polu Energetycznym, bezsłownej rozmowy różnych struktur energetycznych, łącznia się ze Światem Ducha, systemu bronienia siebie przed agresją, czynieniem złego.
Egoizm – odbieranie wszystkim wszystkiego bez potrzeby.
Elektorat – instytucja powstała dla odnajdywania się ludzi w  działaniu, w  jedności pojmowania Istnienia.
Eminencyjne Energie – Postacie o Barwie Białej, które wcieliły się w Materię.
Energia – Struktura Myśli i  Uczuć o  sile ustanowionej przez niezliczoną ilość cząsteczek, wirów, tworzących to, co widzisz, wiesz, odczuwasz, zakodowana w Tobie pamięć wiedzy, zdobytej mądrości, w  momencie połączenia z  ciałem zapomina się o  doświadczeniach poprzednich wcieleń ale one w  jakiejś mierze wpływają na obecny obraz Energii. Bywa, że Energia projektując swoje przyszłe życie, decyduje się przeżyć dramat, ból, by dać innemu Bytującemu w Materii powód do zmiany, nikt Energii nie zmusza, wszystko dzieje się jako efekt jej kapitału wewnętrznego, woli i skuteczności
wibracyjnej. To Wiry Myśli i Uczuć ulegające stałej transformacji, w procesie komunikowania się ze sobą, wzrastające w Siłę dzięki osiąganiu kolejnych etapów wibracyjnych, zmieniające swoją Barwę w zależności od stopnia uwypuklania w sobie Dobra, Miłowania, Prawości, osiąganej świetlistość,
oczyszczaniu z własnych zużytych elementów, z naleciałości wchłanianych w siebie z napotykanych innych Energii. To Przestrzeń w której równolegle, cały czas dokonuje się edukacja, proces zmian, poszukiwanie wiedzy bardziej zbliżonej do prawdy. Osobowość pozbawiona ciała materialnego.
Energia Biała – posiada stan wewnętrznej doskonałości, nic nie musi, wszystko może, Energia słuszności, prawości, niepoddawania się.
Energia Dodatnia – wpływająca pozytywnie na swoje otoczenie.
Energia Młoda – Struktura cały czas podejmująca wyzwania, prowadzi życie, Energia lekkości bez względu na wielość Istnień, czy ciężar doświadczeń w swojej Historii.
Energia Przezroczysta – struktura jeszcze obca Ziemi, dotarła tu ze Wszechświata. Doskonały przepływ informacji, bezgraniczny stopień połączenia. Ma łagodzić na Ziemi proces transformacji. Esencja, nie uwypukla z  siebie niczego, niedookreślona, Stan Jedności, który nie określa nic i  niczego nie definiuje, jakby wszystko było wedle jednego obrazu, absolutnie jednej częstotliwości. Wszystkie Wiry, cząsteczki funkcjonują bardzo szybko, aż osiągają pułap NIEWIDOCZNOŚCI, Jedności ABSOLUTNEJ, zespolenie sięgające szczytu, oczywistość, klarowność, brak sprzeczności, jest w niej Jasnowidzenie, jasnodostrzeganie, jasnoodczuwanie, z  tej Struktury nic się nie oderwie, bo jest Instytucją Doskonałą w łączności, realizacji celów, stosowaniu metod dla wszystkich przejrzystych. To wyjątkowa skala wzajemnego komunikowania się, w procesie stałego odcinania siebie od tego, co już załatwione, szybkość znajdywania recepty na pojawiające się wyzwania, całkowite czerpanie z Głębi, absolutne połączenie wszelkich form Bycia świadomych i pozaświadomych. System Godności Istnienia funkcjonuje poprzez komunikację ustanowioną przez Energię Przezroczystości. Energia Przezroczysta jest Miłowaniem, połączeniem ponad wszystkim, nie ma w niej kłamstwa, zaprzeczeń, zdrad, myślenia o  sobie ciemnością. Ona przyszła z  innej planety, z  innej Przestrzeni. Unieść się ponad podziałami – taką Jedność nazwano Przezroczystością, każdy Wir drugiego akceptuje, bez względu na to, jaką ma funkcję, ku czemu został stworzony, Jej Wiry mogą w  Nieskończoność czerpać siłę ze swojego wnętrza i zewnętrznego Świata. Materia w Przezroczystości odnajduje swój właściwy stan – bardziej staje się Energią, choć nadal jest Materią.
Energia Roślin i Zwierząt – nie posiada w sobie siły twórczości, przemiany, samo kreacji, nigdy nie rodzi się człowiekiem, nie wzmacnia się wibracyjnie, nie zapisuje sobie przed urodzeniem schematu przyszłego życia, nie tworzy systemów myślowych.
Energia Ujemna – złożona wewnętrznie, podejmująca samorzutnie działania w  celu wzmocnienia, zapoczątkowująca swoją przemianę, efektem zaburzeń w procesie kumulowania Energii.
Energia Uniwersalna – nigdy nie wciela się w Materię. Istnieje tylko w Niebie.
Energia Uwolniona – wyszła z ciała, nie musi zmagać się z Materią, pozbawiona obciążeń Materii.
Energia zdezaktualizowana – nie powoduje przemiany.
Energia Złocista i  Przezroczystość – tworzą Skarbiec Energii, która w  każdej sytuacji znajdzie odpowiednia na wszystko receptę.
Energia Złota – mądra, w każdej zobaczy, poczuje, wskrzesi strukturze Światło, łącząc się z nią odnajdzie się swego Prawdziwego Ducha, daje recepty pisane Sercem, znajduje wyjście z każdej sytuacji.
Energie Astralne – jeszcze niedojrzałe do dalszego przemieszczania się.
Epoka Serca, Epoka Wodnika – czas innego spojrzenia na siebie, życie, innych, możliwość łączenia ze sobą tego, co wydawało się niemożliwe do połączenia, Wir otulający całą planetę, funkcjonujący ponad wszystkim. Zaczęła się w  ludzi Sercach, czas nasilonego pragnienia Dobrych Uczuć, ma
sprawić, że Świat Uczuć zwycięży, bo ludzie staną się lepsi, wyrozumiali, ale nim to się stanie muszą przeżyć poczucie osamotnienia, nawet pustki wewnętrznej, dotkliwy brak miłości, przyjaźni, wsparcia, odsuwania się ludzi od siebie. Takie rozterki spowodują rozkwitanie Serc. Epoka intensywnego rozwoju Duchowego człowieka, zmiany Świadomości ludzi, oderwania się od spraw zewnętrznych (materialnych) i  zwrócenie się do swojego wnętrza, wielki skok poziomu wibracji wielu ludzi, dzięki temu wibracja Ziemi bardzo się podniesie. Czas dostrzegania tego, co jest w głębi
Materii, co wpływa na dokonujące się w niej procesy, opowieść o kreowaniu przyszłości. Wszystko na zewnątrz pozostanie takie samo, ale wewnątrz ludzi, w nagłym przypływie potęgi woli, wyrośnie nowe spojrzenie na sens życia, spojrzenie z perspektywy bytu energetycznego. Czas wyzwania dla
ludzi – pomnażanie dobra, w  sobie, które ma się w  nich rodzić autentyczną wewnętrzną pracą, baczenie na swoją uczuciowość stanie się najważniejszej pracą, wiedza i  uczuciowość spotkać się mają w Sercu człowieka. Systemem Myślenia, konstruowanie swojego Świata poprzez wchodzenie w nowy Stan Ducha, inaczej Kodowanie. Ona nie zrodziła się tylko w jednej Postaci, ale z pragnień wielu Serc żyjących i którzy odeszli w tamte rejony Bytności, z kumulacji dążeń, pragnień z pokolenia na pokolenie. Współcześni otrzymali tę kumulację Energii. Epoka, zwana Wodnika czy Serca, ma utworzyć Energią inny kształt Istnienia, Materii oblicze.
Fala – Etapy rozwoju wewnętrznego człowieka, najpierw był wielobarwny, potem jednokolorowy, potem stał się szybkim Wirowaniem, potem Dźwięk jego sięgnął zenitu, potem stał się PRZEZROCZYSTY, potem ZAŚWIECIŁ Światłem swego Istnienia, a potem stał się ZŁOTYM WIREM.
Fala Przemiany – proces przemiany człowieka, większego uduchowienia, siły i mądrości, by człowiek stał się władcą swej Przestrzeni Energetycznej.
Filozof – myślami wybiega w przyszłość, wymyśla uzasadnienia dla Bytu Człowieka.
Filozofia Istnienia – wewnętrzny i  zewnętrzny Świat człowieka, określający Jego życie, Istnienie, system wartości i zbiór poglądów na temat Istnienia, jego celów.
Filozofia Mas – dominowanie wibracji jednostkowej, człowieka wchodzącego w skład mas, wartości Myśli nadrzędnych, okrutna, bo niszczy Poezję pojedynczego człowieka.
Filozofia Tłumu – filozofia pojedynczego człowieka, którą kieruje się w swoim życiu.
Filozofia Życia – wiedza rodząca się z  dyskusji Energii z  człowiekiem o  nim, jego marzeniach, ich realizacji, problemach, ukazująca istniejący w nim potencjał rozwiązywania ich.
Gęstość – dużo Wirów w  Polu Istnienia, bo rozwinęły swoje podwoje, ich środki stały się większe, emitują Światło, zagospodarowana, połączona cała Przestrzeń w Tobie i wokół Ciebie.
Głębia – historia, opowieść o tym, co dotyczyło Twojego niejednego życia, wiedza wynikająca z dotykania faktów, przeżywania, oglądania siebie wedle Świata. Nie punkt ale droga Nieskończoności, ogromna struktura, podłoże dla dalszych Twoich działań, dokonań, Uczuć i Myśli, rdzeń, fundament Istnienia, System Godności Istnienia, Systemem Wartości, prawda niezaprzeczalna, wpływa na obraz Twojego życia, w  czasie życia nigdy nie traci z  ciałem kontaktu, nie odrywa od niego. Twoja skarbnica Wiedzy, Mocy, wie tyle, ile zdołała pojąć i zrozumieć z Przestrzeni, które dotknęła poprzez swoje Bytowanie. Doskonali się, poszukuje sytemu wartości, który będzie się sprawdzał w komunikacji, jej dialog odbywa się nieustannie, szybko pokonuje odległość, wymienia myślokształty jednocześnie pomiędzy wieloma Postaciami. To System Wartości, Oświetlana Miłości Polana w Tobie, Przestrzeń w  której skumulowane wszystko co jest najlepsze w  Tobie, co pozbierane jako Diamenty, Czyste Krople ze wszystkich wcieleń, Źródło Miłości, Dobra, Wiedzy, wszystko do czego zmierzasz, jest nieskończonością, zmierzasz w jej stronę. Szlak poznawania siebie.
Głos Wewnętrzny – trudny do zarejestrowania przez świadomość, bardziej odbierany jako WIEM.
Głupiec – uważa, że sam stanie się cud zbawienia świata, widząc przejrzystość, wchodzi w matactwa,
Godność – rozumienie, współczucie, chęć pomagania, intencja dobra w  rzeczywistość przekuwana, szacunek dla miejsca, ludzi, wszelakich rzeczy, postawienie na porozumienie, komunikację, wstydzenie się agresji, złości, kłamstwa, prosto w  oczy patrzenie, nie banie się, że ktoś może w Twoich oczach zobaczyć jakiekolwiek uchybienie, nie uciekać przed uświadomieniem sobie, jak do doskonałości jeszcze jesteśmy dalecy, wygrywanie bez walki, czyli siłą spojrzenia. Nie godzenie się na krzywdę, śmierć, ranienie.
Grzech – agresywność w stosunku do innej Osobowości, ograniczenie czyjejś wolności wewnętrznej i zewnętrznej, oddalenie człowieka od drogi wyznaczonej Mu przez Prawo Losu.
Gubienie Siebie – zwalczanie subtelnych Uczuć, Miłości, odbija się wcześniej lub później na obrazie całego życia człowieka.
Harmonia Wewnętrzna – umiejętność bycia strukturą wirów, cząsteczek, które diametralnie nie różnią się od siebie, bycie zgodnym, jednolitym, jednoznacznym, świadomość i akceptacja prawideł Ciebie stanowiących.
Hymn Istnienia – znać za życia prawidła Istnienia, gloryfikować potrzebę szanowania wszystko, co stanowi Świat Wnętrza Człowieka, doceniać fakt bycia Tu i Teraz, oraz Wieczność.
Inne Funkcjonowanie Materii – traktowanie wirów Materii jak by były wirami Energii, wprowadzanie w Materię innych kodów, by straciły na sile działania Prawa Materii, odwracanie procesu – dążysz do Jedności dzięki zjednoczeniu cząstek Materii z cząstkami Energii, stosujesz jedne prawa w Sferze Ducha i  w Sferze Materii, zastępujesz Prawa Materii Prawami Niematerii, powodujesz, że każdy wir Materii odkrywa inny Świat swojego funkcjonowania, przejmuje jego Prawa, wprowadzanie obrazami, kodowaniem Nowe Prawa w dotychczasowe prawidła poznane przez ludzi, określające funkcjonowanie Materii.
Inność – brak zrozumienia, ważenie czyichś wad i zalet, ocenianie, niemożność połączenia się z kimś.
Inny Świat – Świat, życie oparte na idei dobra i Godności Istnienia.
Istnienie – wszystkie Istnienia łączy chęć kontynuowania Istnienia, niekończące się dążenie do doskonałości, czystości, jasności wewnętrznej, uświadamianie sobie piękna i skuteczności systemu wartości, którego sztandarem jest Miłość, Miłowanie, przyciąganie cząstek, które nawiązują ze sobą łączność, dostrzegają w  sobie co je jednoczy, cały czas wędrowanie do bycia Światłością, System,w  którym każdy wspiera każdego w  pozytywnym myśleniu o  sobie, o  innych, dostrzega każdego sukcesy, cieszy się ze stawania się innych Światłem, bezproblemem, wiedzą, kontynuacją. Życie Człowieka, Bytowanie Energii.
Istnienie Niepokalane – życie pozbawione trudu, płakania.
Istnienie w Świetle – takie postrzeganie Świata, że w każdym elemencie znajduje się to, co zachwyca, głęboko zanurzanie się w przeżywanie piękna.
Istnienie Wyjątkowe – widzi możliwość we wszystkim i wszędzie, uznaje, że świat jest pełen możności, traktuje możność zwyczajnie, po prostu.
Jakość Życia – stopień zaspokojenia fundamentalnych pragnień, podstawowe jest pragnienie bycia
szanowanym i kochanym, osiągnięty poziom komunikowania się ze sobą i ze światem.
Jasna Myśl – nie zatrzymuje się na nieistotnym, trafia w  sedno, cieszenie się z  czyjegoś sukcesu, dostrzeganie dobrych intencji człowieka.
Jasność – Wibracja Mocy, olbrzymi wir energetyczny nieskończenie przekraczający poziom wibracji
ludzi, źródło wszystkiego, Osobowość doskonała, Mądrość, dobro.
Jasnowidzenie – dar myślowego przedzierania się w  rejony wiedzy o  procesach zachodzących we wnętrzu Człowieka, uchwycenie sensu Jego Istnienia, kolejności wynikania z  siebie zdarzeń, dostrzeganie Energii umiejącej te zdarzenia zmienić, rozumienie procesów energetycznych.
Jaźni Stan – analizowanie sztucznych sytuacji, wizji, obrazów, swoisty dialog prowadzony w pewnym Energii Kręgu.
Jedność – rozwój indywidualny ale w połączeniu z całością, nie odrywanie się od całości, każdy element wszystkim pomaga wzrastać, rozwijać się, wzrastać Fali Siły i Mądrości, tworzyć Źródło Spełnienia, bratem człowiek człowiekowi się staje, zamiana problemu w bezproblem, tylko w stanach Jedności można Kodować siebie, tworzyć nowe Myśli i  Uczucia, tworzyć szczęśliwą przyszłość. Jedność to chwila połączenia wielu w jeden Wielki Wir, w stanie Jedności mamy prawo dawać i brać wzajem swój dorobek. Jedność to stan ponad ludzkim rozumieniem Miłowania, stan, w którym otwierają
się Bramy do Krain Sercem postrzeganych, uspokojenie i  cisza, wizja o  co człowiekowi chodzi, o  co Świat Ducha zabiega i  połączenie tych dwu Wizji ze sobą, uświadomienie sobie nie tyle we Wszechświecie, ale w  sobie wspólnoty celów, pragnień ochrony Istnienia. To Tarcza, której nie
mogą Ci dać, bo każdy musi Ją sam sobie wytworzyć dla swojego Istnienia, połączenie tej i tamtej Przestrzeni, tego i  tamtego Świata i  uczynienie z  tych dwu jednego. To poukładane elementy, cząstki, w jedną stronę wirujące, mające zjednoczony rytm, wspólną częstotliwość, bez pominięcia
jakiegokolwiek elementu, odrzucenia prawość. To Idea, która otwiera Nowej Epoki Bramy, efekt wewnętrznego trudu człowieka, traktowanie siebie jako całość, Jedność jest przez Ciebie osiągnięta, gdy Myśląc o sobie, Myślisz jednocześnie o każdej drobinie nie uwypuklając żadnej, nie wartościując,
pojmujesz, że przepływ Energii przez Ciebie to docieraniem z jednakową siłą fal Myśli, Uczuć do każdego zakamarka Ciebie, że najważniejsze są kanały połączeń energetycznych pomiędzy nimi, niwelowanie wszelkich dysharmonii wewnątrz Ciebie. Myślenie o  sobie w  kontekście Jedności
jest jednym z  elementów samo regeneracji energetycznej. Nawet wtedy, gdy każdy mówi innym językiem, ma inny wygląd i stan skupienia, płynie od jednego do drugiego sygnał wzajemnego ze sobą Istnienia.
Jenab – mędrzec sięgający myślami daleko, do wiedzy innej od dotyczącej życia codziennego.
Jestem – całością łączenie się z tym, co jest przez Ciebie pojmowane, jako najlepsza forma Twojego JA, szacunek i wzruszenie wynikające z zachwytu nad swoim Światem, Stan Ducha – ważny jest tylko Twój Wewnętrzny Świat, drzwi otwarte na perspektywę Świata, bycie w  Postaci Światła, całością
swojej wolnej woli łączenie się z tym, co jest przez Ciebie pojmowane, jako najlepsza forma Twojego JA, bycie Sercem, Szczęściem, Spokojem, Pewnością i  Wizjonerem; Wibracja jednolita niosąca bezpieczeństwo, rozwój, Jedność, czystość, Prawa Godności Istnienia, Energię Przezroczystą,
Globalną Myśl określającą Ciebie, pewność.
Jestestwo – trzy współpracujące ze sobą elementy: Ja dawne, Ja teraźniejsze, Ja kreowane na przyszłość.
Karma – Myśli i Uczucia nabyte przez wieki, wiedza wolna od ingerencji świadomości człowieka, wiedza kim się globalnie było, całokształt Twego Istnienia nie ograniczony ani początkiem ani końcem, wiedza wolna od planów człowieka, pragnień, zapis siebie sporządzany zanim Przewodnikiem staje się świadomość, a wartościami zablokowanymi podświadomości zadania.
Kat –Twoje Myśli bolące, zakłócające.
Kielich, Miecz, Berło, Korona, Tarcza, Miecz Energetyczny – symbole, wiązki Światła, ich celem jest wspieranie człowieka, dawane człowiekowi by poczuł i zrozumiał, że ma w sobie wszystko, by żyć pięknie, zdrowo, uczciwie, siła, by ruszyć na swoisty bój zwany życiem, z odwagą bycia jakim chce się być.
Kierunek Rozwoju – najistotniejsze z  wyzwań, wysyłanie i  odbieranie komunikatów dla których Przestrzeń nie ma znaczenia, ukierunkowany strumień wewnętrznego Światła przełożony na komunikację z tłumem, zbiorem zdarzeń, człowiekiem.
Klucz – Symbol mówiący, że odnajdziesz, czego szukasz, przekroczysz kolejne progi rozwoju, coś pokonasz, Symbol połączenia Ciebie z  Przestrzenią Myślicieli. Miłowanie jest kluczem, który otwiera Skarbiec. Symbol otworzenia i  uruchomienia w  sobie skuteczności i  mocy wewnętrznej,
zwiastun dobra. Wybawienie z udręki. Otwarcie Bramy do Współistnienia Nieba z Ziemią, ludzi ze Światem Ducha, Energii z Materią. Symbol, że coś może zrobić na rzecz wspólnego Istnienia.
Kłamstwo – zaprzeczenie temu, co mówi Serce.
Kochać – nie zawsze znaczy być ze sobą długo, to często spotkać się i  nieść w  Sercu pamięć o  tym spotkaniu, bardziej być czyimś sługą, niż wszystko wiedzieć o tej osobie. Samodefiniowanie siebie  przez daną Osobowość, Stan Splecenia w którym nie chce się rozróżniać żadnej cząstki siebie od
innej Osobowości, bo ani jedna, ani druga Osobowość nie chce tego rozróżnienia, siła wybaczania, rozumienia, bycie w relacjach bez niedomówień
Kochanie siebie – odnajdywanie wciąż nowych Stanów swego Ducha, malowanie wciąż nowych Obrazów siebie, dostrzeżenie siebie w Obłoku Złotym, docenienie, że odnalazło się siebie w Krainie Serca, nie zginęło.
Kod Energii – wprowadzenie wirów Materii i Energii w inny program funkcjonowania, mobilizacja, przyśpieszenie, nadanie tonacji, formułowanie poprzez nakładanie wizji, obrazów.
Kodeks Tego i Tamtego Świata – Prawa Godności Istnienia:
1. Prawo bycia sobą (zasada wolnostojeństwa).
2. Prawo szczęścia, miłości, dobra.
3. Prawo niewartościowania.
4. Prawo przemiany w doskonalszy Byt.
5. Prawo poznawania, odczuwania wszechrzeczy.
6. Prawo niekrzywdzenia siebie nawzajem.
7. Prawo Istnienia.
8. Prawo przekazywania dorobku energetycznego.
9. Prawo współpracy z innymi potencjałami w  celu wspierania rozwoju.
10. Prawo do transformowania Materii siłą Energii.
11. Prawo zmiany drogi życia, drogi Istnienia.
12. Prawo pewności swego JA.
13. Prawo integrowania, łączności.
14. Prawo bezpośredniego kontaktu.
15. Prawo otrzymywania wsparcia od Energii Istnienia.
16. Prawo Ziemi.
17. Prawo jedności.
18. Prawo niwelacji.
Kodowanie – tworzenie Wizji, tego, co jest w Tobie niemal zaklęte, zapisane, funkcjonuje jak Twoja Wewnętrzna Matryca, System który nie poddaje się niczyjej woli, tylko Twojej, budowanie wewnętrznych Obrazów tak, by pozostały w Tobie, nie były chwilowe. Przyzwalanie, wola by jakiś
Obraz Ciebie zdominował. Gdy wybierzesz ten, który sprawia, żeś szczęśliwy, ta Energia szuka dla Ciebie szczęścia w Tobie, poza Tobą. Zastępowanie tego, co jest, tym, co ma być, Myśli układanie w pierwszy szereg, by wykonywały Twoje zadania.
Kolebka Energii – otulenie człowieka przez Energie Płaszczem Myśli, Uczuć, by urodził się na nowo,
nawet w trakcie trwania życia.
Koncentracja – Energia w jednakowym tempie i w jednakowej wibracji dociera do wszystkich cząstek, bez względu na odległość, czas ogarniania sobą jak największe Przestrzenie Myśli i Uczuć.
Konflikt – uwolnienie indywidualności, początek refleksji na temat co łączy.
Koronacja – chwila nawiązania bezpośredniej komunikacji z Energią, podczas której daje Ci Światło Przyjaźni, Miłości, Siły i Mocy.
Krąg – symbol Jedności.
Kreacja przyszłości – kodowanie swojego Świata w oparciu o wyrażanie swoich racji, budowanie go poprzez elementy chcące się połączyć, niwelowanie Struktur, których się nie chce, bycie ponad tym, co zbędne.
Kręgi Na Polach – tworzone przez Struktury mogące wszystko pokonać, nawet Materię, dać Ziemi Dobrą Energię, efekt kontaktu Nieba z Ziemią, Kodowanie Energii Nieba na Ziemi, tworzy ją Wir. Pieczęć, która jest obrazem zakodowanym dobrożyczeniem, ta Energia wpływa w  Ziemię pod
pretekstem tego miejsca.
Kręgosłup Istnienia – system wartości, Struga Światła, która łączy Ciebie z  Twoim Domem Nieba, Twoją Głębią, Twoja Pieśń, Hejnał, jedna Barwa scala, definiuje całość Ciebie poprzez system wartości wyrażony tą samą wibracją, określa zakres Twojego funkcjonowania.
Kropla Przezroczysta – Źródło, które stanowi Twoją przestrzeń, przemienia Cię w Energię Wielką,
stanowi Twoją Przestrzeń i Twój czas przyszły.
Krzywdzić – ofiarować nieszczere Uczucia, być z  kimś i  tęsknić za kimś innym, kochając niszczyć, tłamsić indywidualność, poniżać poczucie własnej wartości. Jeżeli krzywdzisz innych, najbardziej krzywdzisz samego siebie.
Krzyż – Symbol Ziemskich uwarunkowań we Wszechświecie, akt ukrzyżowania, powiązania kogoś
z losem Ziemi, w obliczu Wszechświata.
Księga Istnienia – zbiór wszystkich Istnień, opisanych Myślami, Intencjami, Uczuciami.
Kuglarz – człowiek głoszący duchowość bez poparcia Świata Ducha, Świata Energii.
Lekkość – Stan Ducha w  którym nie ma obciążeń działających na szkodę Energii i  Materii, efekt wewnętrznej harmonii, bez niepokoju, lęku, strachu unieść się ponad to, co stanowi wyzwanie życia, stan JESTEM TUTAJ, nie jest ważne nic innego, oddychanie, uspokaja się w Tobie niepewność, brak
niewiary w  siebie, brak gloryfikacji niemożności. Nic nie musieć, oczywistość sytuacji, zdarzeń, Obrazy i odczuwanie samoistnie z Ciebie wypływają.
Lęk – wiedza o swoich słabszych stronach, przeczuwanie ich, efekt niedowierzania sobie.
Lęki Nieuzasadnione – wiara w działanie demonicznych sił niezależnych od Energii człowieka.
Lęki Uzasadnione – powstałe przez doświadczenie, obawy przed powtórnym przeżywaniem przykrych sytuacji.
Lilia Biała – symbol czystości, delikatności, pokory, dumy i piękna.
Lot Ptaka – unoszenie się nad trudnym, ujrzenie życia, dnia dzisiejszego, samego siebie z Wizji Jutra, z  Obłoków, z  Nieba, uświadomienie sobie swej Siły, poczucie, że jesteś w  Przestrzeni ogromnej, masz połączenie którym płyniesz przez Materię, jesteś Duszą, Energią.
Lubienie – szacunek dla każdej Osobowości w  procesie jej zmagania się z  Istnieniem, dostrzeganie tych zmagań, cieszenie się, gdy ten proces przebiega coraz lepiej, reagowanie na wcześniej już zbudowane połączenia lub wyczuwanie, że z daną osobą one są możliwe do zrealizowania.
Lustro – Energia będąca Zwierciadłem dla Duszy, ukazuje prawdę jako obraz Twojego wizerunku.
Magia – wyburzanie i wytwarzanie wirowych powiązań energetycznych.
Magia bycia razem – zapamiętywanie odruchów drugiego człowieka i swoich reakcji na nie.
Magia przemian – odrywanie siebie od głównego, dominującego w  danym czasie nurtu Myśli i budowanie władnej siatki przemyśleń.
Magia Serca – intuicyjna pewność siebie.
Majątek Człowieka – poziom posiadanej Energii i wibracji, wiara w siebie, w swoją przyszłość.
Majątek Ludzi – wspólna praca na rzecz czegoś.
Małość – wewnętrzny chaos, pustka, myślenie wbrew sobie, wbrew swojej Genezie Istnienia.
Mantra – dźwięk, melodia wzmacniająca i  porządkująca wewnętrzne wibracje człowieka w  celu wytwarzania jednej wiązki wibracyjnej.
Mara – myśl, która powraca ze sfery zapomnienia, podsuwana przez innych.
Martwe Dusze – Energie, których wiedza o sobie ograniczona jest do spostrzegania, jakimi są ludźmi z wyglądu, co mają do zrobienia dziś, odczuwanie nie wykraczające poza teraz, tutaj.
Martwy Punkt – Myśl pozbawiona Uczuć, smutek i złe myślenie o sobie.
Marzenia – Myśli przesuwające Ciebie w przyszłość.
Masy Ludzkie – zbiorowości z których trudno jest się człowiekowi wyodrębnić, zbiorowość umiejąca tworzyć hasła, na czele jej stoi przywódca formułujący Myśli, ponieważ ludzie wchodzący w skład mas, sami swoich Myśli nie formułują. Poprzez wibrację mas nie ma Godnego Istnienia pojedynczego Człowieka.
Materia – wiry, które można uformować, do których można wprowadzić inną Energię, wzrasta w miarę upływu lat, ulega transformacji, może być dostosowana do tego, co funkcjonuje w Energii, do jej częstotliwości, wibracji, kolorystyki i wszystkiego, o czym w ogóle można mówić, gdy mówi
się o  Strukturze Energii. Dokonują się w  niej zmiany związane z  przyspieszeniem Energii, bo wszystko, co dokonuje się w  Energii, wpływa na Materię, powinna być dostosowywana do tego, co funkcjonuje w  Energii, do jej częstotliwości, wibracji, kolorystyki, rodzaj Energii, która przez
fakt połączenia się różnych Wirów tworzy swój zamknięty Świat. Materia jest po to, by Energia z  Nią rozmawiała, by mogły się porozumieć. Materia jest lustrem Twojej Energii, ukazuje efekty funkcjonowania połączenia Twojej Głębi z Twoją świadomością. To nie tylko powłoka dla Energii, ale jej „współtowarzysz” i  nauczyciel, który przeprowadza jej edukowanie tak długo, jak to jest Energii potrzebne i ma cel ta dalsza edukacja.
Mądrość – pojmowanie tego, co płynie z Energii, wiedza, odpowiednie zareagowanie do odpowiedniego stanu, prawda chwytana w każdej sekundzie, w każdej komórce Smuga Istnienia, która nie pozwala odebrać KODU JEDNOŚCI, siła torowania sobie drogi. Wiedza o Stanie Aktualnym, umiejętność
patrzenia dalej, dostrzegania i bronienia się przed Falą Niszczenia, znajdywanie ratunku w każdej sytuacji, funkcjonowanie ze Światem sprawiające, że zaczyna partnerów do współistnienia przybywać, dostrzeganie każdej Struktury która się boi, za innymi nie nadąża, zbyt szybko funkcjonuje lub
wyłamuje się z  Jedności. Mądrość potrafi się komunikować na poziomie właściwym dla danej Postaci, na właściwej płaszczyźnie, bo ważne jest, żeby tej komunikacji nie zrywać.
Medytacja – konfrontacja tego, co było w Tobie z tym, czego wewnątrz siebie oczekiwałeś, pragnąłeś, będziesz oczekiwał.
Mędrzec – gloryfikuje wszelkie dobra wizje, nie gubi światłości Myśli, Uczuć, wie, że sam musi się  starać zbawić świat i nie liczy na cud, wie że nie ma tych samych metod i systemów, jest tylko Fala płynięcia Myśli, Uczuć, które mając potencjał dawania z siebie aż tak wiele, wciąż podnoszą wyzwań
wewnętrznych i zewnętrznych pułap starać zbawić świat i nie liczy na cud, wie że nie ma tych samych metod i systemów, jest tylko Fala płynięcia Myśli, Uczuć, które mając potencjał dawania z siebie aż tak wiele, wciąż podnoszą wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych pułap.
Miasto Samego Siebie – wewnętrzny i zewnętrzny świat człowieka i Energii.
Miecz – Biała Smuga, Energia walcząca o  szczęście, Miłość, Dobro, symbol waleczności, odwagi i siły, ta Wiązka Światła nie pochodzi od człowieka, Energia broniąca słabych i silnych, upleciona z Serc wielu Postaci, Symbol bronienia tego, coś w sobie Rozświecił, Twoja Energia wsparcia, Smugi
Światła, Symbole władania Energią.
Miłość – największa, najczystsza wibracja do której dąży każda Energia, cel Istnienia, daje życie, jest cudem Tego Świata, Stanem unoszenia się na szczyty odczuwania, otwiera wrota wiary w  siebie, Płomień, magia otaczająca dwoje ludzi, odnajdywanie siebie w  drugim człowieku, nie uniesienie
Serca ale wartość Serca, Światło, Złota Nić, która istnieje ponad Wszechświatem, poprzez wszystkie Życia. Ona definicji nie ma, jest stanem, który nadaje sens Istnieniu, Bytowaniu, jest wieczna, bycie ramię w  ramie obok siebie, patrzeniem wspólnym okiem na Świat, na przyszłość, klucz otwierający wszystkie Bramy, Obłoku, czasoprzestrzeni, Nieskończonego Istnienia dociera się, by uczyć się siebie, Energia pozbawiona wartościowania, pełna ufności i  tolerancji, związek z  inną Energią, Osobowością będącą dla Ciebie jak lustro, umiejętność bycia takim lustrem dla innej Osobowości, niekończący się proces rozkwitania w Tobie, sposób, metoda wyrażania siebie poprzez Uczucia, Miłość kobiety z  kobietą, mężczyzny z  mężczyzną jest również pięknem, jeżeli łączy się z umiejętnością rozkwitania wewnętrznego, obdarowywania siłą wsparcia. daje przychylność Życia, Istnienia, wspieranie, otulanie, bycie podporą, Siła i  Majestat Istnienia, porównywana do Perły, Diamentu, Ognia, w  praktyce czyniona Miłość – to  przemienianie każdej Struktury Energii tak, by było dobrze, stan połączenia, Jedności poprzez który ludzie mogą COŚ razem zrobić, w Miłości
odnajdują poczucie wspólnego Płynięcia życia Falami.
Miłowanie – ma różne odcienie, miejsce w którym spotkać się mogą różne Energie, przenikają przez siebie, jest wieczne, odnajdywanie zrozumienia, Energia, która wszystko ze wszystkim splata, głęboko potrafi wpłynąć, zrozumieć, zaakceptować i ze sobą pobratać, Stan Ducha poprzez, który dostrzegasz perspektywę, znajdziesz w  sobie siłę, odkryjesz w  sobie twórczość, kreację rzeczywistości, ponad wszelakimi podziałami uchwycisz Jedność. Stan Splecenia w którym jest się razem, choć ktoś może być daleko, dwie Struktury, jakby z innych przestrzeni, nagle budują tą trzecią, dla siebie wspólną. Dwa Światy tęsknotą dźwięczą ku sobie, budują Świat dla siebie wspólny, nowy. Miłowanie nigdy się nie kończy. Istnienie tylko i wyłącznie poprzez Uczucia, bycie sobą, nie udawanie, nie uciekanie od swej wewnętrznej Prawdy, nie przyjmowanie fali Energii, która zaprzecza Tobie, Miłowaniu, dar wybaczania, zwyciężania. Zaproszenie kogoś do swej subtelności, do Świata ciszy, ciepła. To patrzenie drugiemu człowiekowi bardzo głęboko w oczy, patrzenie Sercem, jednoczenie się z drugą Postacią. Poszybowanie Sercem w Złoty Świat Energii drugiego człowieka, poprzez Niego ujrzenie innej Postaci siebie. Jednością uformowane Istnienie Twoje i drugiej Postaci, Jedno Światło z nieba ogarniające Pole Istnienia dwóch Postaci, to Hymn Połączenia. Stanie się jednym Wirem, jednym Dźwiękiem. Połączenie Głębi dwóch Postaci. Poprzez spojrzenie wprowadzanie człowieka w jego świat najpiękniejszy, który posiada w  sobie, który istnieje poza oczami. Wszystko płynie, śpiewa połączone w Jedności, Złocistości Wstęgi.
Misja – opowiadanie się za dobrem, sprawiedliwością.
Mistrz – umie ogarnąć sobą więcej niż inni ogarniają.
Młodość – okres rozkwitu ciała, doskonalszego obcowania ze światem, pogardzanie wieloma wartościami, budowanie swoich własnych wartości, często z  lękiem, niekończący się proces rozkwitania w Tobie, Twój zamysł na Istnienie był zdecydowanie jeden – unieść wszystko i innym dawać siebie.
Młodość Ciała – procesy komórkowe utrzymujące swoją sprawność, prawidłowe działanie w bardzo długim czasie. Ważne dla nich: odżywianie pozbawione nadmiaru składników przeciążających te  procesy, oddychanie oraz wibracja dostarczana Materii przez Energię.
Młodość Energii – pozytywne patrzenie na otaczający świat i  swój wewnętrzny dobrobyt, bycie w Stanie Ducha w którym Uczucia znajdują swoje odzwierciedlenie w zachowaniach.
Moc, Siła Człowieka – czynienie białym tego, co czarne, przełamywanie niemożności, budowanie wewnętrznego nie poddawania się, siła wiary, że od człowieka zależy niemal wszystko, jedność dźwięku, Barwy, wiedza, której źródło zazwyczaj nie jest zdefiniowane do końca, umiejętność
odpychania Energii smutku, szarości, płaczu, niebezpieczeństwa. Wola zwyciężenia.
Modlitwa, Medytacja – sposób na uzewnętrznienie w sobie dobra, na odzwierciedlenie go w sobie, rozmowa z dobrymi Energiami, kierunkowskaz Istnienia, szukanie dobra i Miłości.
Moralność – bycie w niesprzeczności z interesami, dobrem drugiego człowieka.
Most – połączenie energetyczne, które łączy np. Świat ludzi i Świat Energii, niewidoczna komunikacja, funkcjonująca w Niematerii, będąca efektem woli bycia w jedności, dla wzajemnego zrozumienia, kreowania nowej wzajemnej historii. Mosty buduje się poprzez Myśl, Uczucie. Trzy Bloki
Energetyczne umożliwiające Energii doładowanie energetyczne bez potrzeby wcielenia się np. w materię. Komunikacja Energii z człowiekiem.
Mózg – organ poprzez który dokonuje się komunikacja ze światem zewnętrznym, transformuje się sygnały energetyczne, przekłada te sygnały na swój uświadomiony świat, na to, co pojmujesz, tłumacz Energii, przekłada te sygnał na swój realny świat, na to, co pojmujesz, co sobie uświadamiasz.
Udoskonalenie tej komunikacji zależy od poszerzania przestrzeni, z której płynie i definiowania jej jako nie agresora człowieka.
Myśl – efekt kumulacji Uczuć, nie istnieje bez Uczuć, przykazana na nic się zda, jeżeli nie znajdzie się w krwioobiegu człowieka jako jego wewnętrzne zakodowanie.
Myśl Jasna – nie skupia się na tym, co jest nieistotne, cieszenie się z czyjegoś sukcesu.
Myśl Warszawska – idea wiary w siebie człowieka, hejnał do starań, by być wszystkim, czym się pragnie, żyć bez płaczu, bólu, chaosu, hejnał wzywający do działania, by przerwać upadanie, wznieść się ponad bzdurności, hejnał grany ku życiu, by kochać siebie, innych, hejnał grany ku budzeniu się Jutra, lepszej przyszłości. To wizja, obraz Świata malowany wiarą w  Istnienie. Hymn Miłowania Świata, ukazywanie, że budowanie Istnienia nie może zmierzać do władania, posiadania siły nad innymi, że rozwój to pojmowanie, że poprzez Serce ze sobą rozmawiamy, działamy. Seria książek z przekazami odbieranych od 1993 roku.
Myśl Złota – funkcjonuje ponad tym co jest tu, teraz, przyciąga uwagę, zachwyca trafnością i pięknem, działa jak cel, do którego się zmierza. Duchowe westchnienie.
Myślenie – poddawanie analizie zjawisk poprzez intuicyjne wyczuwanie ich rozumności, prawdy, mocy, wynika z wpajanego człowiekowi w procesie wychowania systemu wypracowanego, przerobionego przez innych, zatem myślenie jest wypadkową Myśli człowieka i Myśli poprzedzających Go pokoleń, jest uzależnione od tego, co inni wymyślili, to uzależnienie często zniekształca człowieka osobowość. Myślenie dostarcza dodatnich impulsów, jeśli pojmie człowiek, że otoczenie to dana Mu chwilowa   szansa na zrealizowanie tego, co myśli.
Myślenie Monotrakularne – wyniesione ze sfery życia, podporządkowane determinacji ciała, Materii, pochodzi z doznań poniżej osiągniętego już szczebla rozwoju, myślowe poddawanie się sprawom bez brania pod uwagę spraw wewnętrznych człowieka, zachodzących w nim procesów uczuciowych.
Myśliciel – umie formułować precyzyjnie, prawdziwie to, co odbiera, czuje, przekazywać te sformułowania dalej, ma w  sobie ład i  harmonię wewnętrzną, kumuluje swoje wysiłki na formułowaniu Myśli, które są dla wszystkich drogowskazem, inspiracją, poprzez pokonywanie obowiązującej prawdy, buduje nowy system wartości, tworzy Myśli i Uczucia o istotnej, wielkiej sile wibracji.
Nadzieja – wiara w siebie, we wszystko, co może stać się perspektywą szczęścia na dziś, na jutro.
Nauczyciel – osoba przepełniona dobrem, uczciwością, umiejąca przekazywać posiadaną przez siebie wiedzę.
Nie Egoizm – odmawianie wspierania innych w sytuacjach, gdy nie grozi im kataklizm życiowy, gdy uznaje się, że mogą dać sobie radę sami.
Niebo – przestrzeń której nikt nigdy nie zdoła do końca przemierzyć, symbol systemu wartości, Struktur, które nie chcą się do końca definiować, Dom Postaci Duchowych, z  którego Energia człowieka przychodzi do Materii i do którego powraca po śmierci, dobro, Miłość.
Niemoc – mało wnikliwe pojmowanie siebie, innych, zdarzeń, rzeczy z  którymi spotyka się ktoś tu i teraz.
Niepewność – efekt braku doskonalenia się.
Nieprawda – teoria, że najważniejsza jest materia, zaprzeczanie sobie samemu.
Nieskończoność – brak zatrzymywania się, brak początku i  końca, ciągłe funkcjonowanie dzięki
posiadaniu wiecznego źródła.
Nieszczęście – chaos, nie rozumienie się, brak łączności, brak przełożenia Uczuć na życie, rozdźwięk pomiędzy Głębią a świadomością człowieka, Energia a Materią, akceptowanie Energii zupełnie do Ciebie, do Twojego życia nie pasującej, nie umiejętność przerwania niekorzystnego ciągu zdarzeń,
istnienie, życie sprzeczne z samodzielnym widzeniem rzeczywistości.
Niewartościowanie – szukanie wzajem wspólnoty, jednego źródła.
Niewolnictwo – wypaczanie swojej woli na skutek zależności od innych.
Nitka Złota – prawda, która nigdy nie przestaje być prawdą, siła przemieniania, realizowania marzeń, droga którą idą wszyscy, bezpieczeństwo, nadzieja.
Niwelacja – przekazywanie przez jedną strukturę innej Uczuć, zrozumienia, woli bycia z  nią w  komunikacji takiej, która powoduje zmianę jej sedna, definicji zakodowanej wewnętrznie, sugerowanie jak coś ma wyglądać prawidłowo, zmienianie falami wewnętrznego ciepła, obrazu Istnienia w  tej strukturze, rozmawianie z  drugą strukturą swoimi racjami, oświecanie prawością, nie odstępowanie od racji takiego funkcjonowania, ukazanie dobrej woli, intencji, apelowanie do prawości każdego wiru tej struktury.
Nowa Epoka – Epoka ludzi, którzy będą wygrywali dzięki czystym Uczuciom i  Myślom. Wolą swoją możesz wziąć, ukazać, co zechcesz, wyzwolenie, lekkość, Światła jednoczące, możliwość SAMOKREOWANIA SIEBIE.
Nowo Narodzenie – uzmysłowienie sobie w  trakcie życia, że wszystko można zacząć od nowa, wyrwanie się ze schematu, który już Ciebie zdefiniował, wyzwolenie z  niemocy, dostrojenie się do najlepszej dla siebie Energii, przekroczenie progu systemu w którym się jest, zmiana myślenia
o sobie, osiąganie doskonalszego stanu wewnętrznego nawet, gdy to najpierw wydaje się niemożliwe.
Obdarowanie Energią – symbol zaangażowania kogoś, Postaci Duchowej w Twoje życie, Istnienie.
Obowiązki rodziców opieka, przekazywanie szacunku, dawanie wsparcia, przyjaźni, nie traktowanie dziecka jako swojej własności, pozwalanie jemu na samodzielne budowanie siebie swoją wolna wolą, wspieranie wrażliwości, uczuciowości, systemu wartości.
Obraz Energetyczny – malunek wykonany przy współudziale Postaci Duchowej, przekazujący to, czego brakuje danemu człowiekowi, jego Przestrzeni Energetycznej, Barwy obrazu mają rozpoczynać, wspierać proces wewnętrzny w człowieku, kontakt wzrokowy i myślowy z obrazem to automatyczne przywołanie do siebie tej Energii, otwiera wnętrze człowieka. Energia płynie tam, gdzie wie, że jest potrzebna, sama dozuje dawkę swego natężenia, dokonuje się to poza twoją świadomością. Energia płynie w miejsca „puste, obolałe, chłodne, smutne, zapomniane, znudzone istnieniem w nich nic nie wnoszącego w proces rozwoju Energii”. Ona sama odnajduje w Twej przestrzeni owe punkciki, wspiera je, wzmacnia, albo zastępuje Energią zdezaktualizowaną, bo nie powodującą przemiany. Źródło, któremu nigdy nie zabraknie tego, co dawać może. Żywa Struktura. To obraz malowany farbami Serca – kumulacja wizji Twojego Istnienia wspierana w ludziach przez Zaświaty.
Obraz w sobie – Energia, którą możesz zobaczyć jako zestaw barw, Ty jesteś tą Energią, Ty ja malujesz, kreujesz.
Obudzenie – zmienić, zastąpić Wiedzę Tajemną prawdą dotyczącą wszystkich, odkrywaną poprzez każdego we własny, autentyczny sposób.
Oczyszczenie – nie zabieranie ale Rozświetlanie, uwalnianie od brzemienia przeszłości, odebranie znaczenia dotychczasowej wiedzy, dotychczasowej Energii, by dane miejsce mogło być wypełnione nowym potencjałem Energii. Człowiek oczyszcza się z  własnego myślenia, odczuwania, co sam
nazbierał. Uświadomienie sobie swych pomyłek, wsparte autentycznym żałowaniem popełnienia ich, zrobienie miejsca choć w jednym punkcie dla tego, co formułowane lepiej, co ma dobrą Energię. Odebranie znaczenia dotychczasowej wiedzy, Energii, by dane miejsce mogło być wypełnione
nowym potencjałem Energii.
Odchodzenie, Umieranie – zmiana formy i miejsca Bycia, odchodzenie od dotychczasowych powiązań z  ludźmi i  miejscami, utrata materialnego ciała, koniec połączenia Energii z  Materią, powrót do Domu, wielki moment dla człowieka, chwila tak samo ważna, jak dzień narodzin, a może istotniejsza, bo zaczynając życie ma się przed sobą szansę, umieranie jest podsumowaniem tej szansy.
Odczuwanie – niekończące się źródło wewnętrzne w każdej Energii.
Odczuwanie Sercem – wrażliwość na System Wartości, zachowania, wysyłanie intencji, myśli zgodnych z mową Serca, ciągle wzmacniana siła Uczuć, wrażliwości.
Odważni – biorący Energię i  czyniące z  niej Kształt Nowy, wpływający na ludzi, życie, przyszłość,transformujący siebie, niwelujący Energie, wprowadzający dobro i Miłowanie w swój świat.
Ogień– symbol siły wewnętrznej, pozwolenie sobie na samostanowienie. Symbol jedności z Energią, która odeszła z Materii, połączenia, jedności Dwu Światów, obu form Istnienia, Mocy wewnętrznej, JASNOŚCI, dobra, wiary w siebie, rozpalony w człowieku przez Energie, Płomień nadziei i sławy
Ogień Istnienia – Świat Myśli i Uczuć, tworzą Go, gdy nie zaprzeczają sobie, gdy są w jedności, wszyscy poznają siebie po Wewnętrznym Świetle, czy żyją w  Materii czy poza Nią, Ono mówi wszystko o danej Postaci, Strukturze choć słowa nie padają.
Okres Przyśpieszenia – czas, proces przybliżania się Energii, ludzi do Energii innego wymiaru, wchodzenia na wyższe poziomu rozwoju, komunikacji i wiedzy.
Opaczność – Energia płynąca z Ziemi do góry, sięgająca coraz wyższych pułapów Tamtych Istotności, potem powracająca, wzbogacająca Ciebie, Twoje umiejętność, poziom możliwości, umożliwia, pomaga sięgać po Struktury, które możesz już dotknąć, zrozumieć i wysyłać je, coraz doskonalej nią
budujesz siebie i swoja rzeczywistość. To nie jest łaskawość jakieś Postaci ale łączność ze Strukturami, które pomagają Ci wychodzić ponad rozumienie siebie jako człowieka!
Opętanie – słuchanie niezgodnego ze swoim systemem wartości, rozumem, oddanie swojej wolnej
woli we władanie kogoś innego.
Oświecenie – Stan Duchowy charakteryzujący się dystansowaniem się od Myśli agresji, złości, nie przekazywaniem ich dalej, zdawaniem sobie sprawę, że co się pomyśli, poczuje to jest, wiedza, że cały System zwany Energią, pracuje na rzecz funkcjonowania ciała, rozumiesz cel, mądrość życia,
znajdujesz wewnątrz siebie pokarm, który karmi nadzieje, marzenia, wizja Naszego bycia Razem, bycie ponad tym, co Ciebie trzyma, oderwanie się od determinacji Materii, swej dotychczasowej Historii, Twoje JESTEM Ciebie zachwyca, pewność, że w tym Stanie możesz trwać Wiecznie, czujesz
doskonałość tego, co poprzez starania zbudowałeś, jako swoje Pole Istnienia, Mistrzem Twoim jest Dobro Istnienia, a  Światłem, które w  Tobie jaśnieje jest Energią, która wszystko w  doskonałość przekształca. To wejść w  Świat Istnienia swego i  poprzez ten Stan znaleźć wszystko w  sobie, pojmujesz dlaczego Jesteś, oddajesz chwałę Wędrowcowi, wiedza, kim się jest i kim się będzie dla innych, pokora a jednocześnie szczerozłotość.
Otulenie – znak, że jest się w dobrej komunikacji, tworzy razem wspólny Świat.
Owacja – godzenie się, wiara, że coś jest piękne, godne pokochania, cieszenie się, radowanie z tego.
Pan Tego i  Tamtego Świata – Energia emanująca na cały Wszechświat, podtrzymująca wszelkie Istnienie na Ziemi i poza nią.
Parlamentarne Poglądy – poglądy ustanowione ponad daną Osobowością, poza Jej Sercem, wiedzą, bez brania pod uwagę wrodzonego, określającego Ją podłoża.
Partner – Osoba czująca Twoje wibracje, nastroje, uczucia, wspierająca Twój rozwój.
Piekło – mamienie, wpajanie czegoś, co nie jest prawdą, oszukiwanie.
Pierścień – symbol Światła Złocistego, więcej niż spoiwo, łączy ludzi ze sobą, otwiera kanał pojmowania Sercem i odczuwania, powoduje, że czują się dobrze, inaczej, silniej, pewniej.
Pierwsze Prawo Istnienia – trzeba bronić siebie , by być siebie Godnym.
Płomień Miłowania – to pojmowanie, że to, co możesz zrobić, uczynisz dobrze, niekończące się doskonalenie, przemiana, samowystarczalność źródła, które człowiek posiada w sobie.
Płynięcie Energii – jej wiecznie wykonywana praca, bo zawsze coś z czymś konfrontuje, łączy.
Poczuć Energię – odebrać Barwę Uczuć, Myśli, systemu wartości danej Postaci, zrozumieć.
Poczuć Wibrację – odebrać skalę siły wewnętrznej, mocy sprawczej działania.

Podświadomość  – Wiedza o  sobie, Wszechświecie, wolna od ograniczeń, Głębia, wola Istnienia wywołana wewnątrz Energii, zbiór wszelkiej wiedzy i  Uczuć osiągniętych przez rozwój danej Struktury.
Poezja Istnienia – być w  Jedności, ponad wszystkim, co może boleć, pokonanie Jednością dyskusji
wewnętrznej, zachwyt nad Istnieniem.
Pokłonić Się Przed Energią – ofiarować Jej tyle z siebie, ile zechce wziąć. Energia kłania się tylko tym,
którzy chcą podążać dalej, odkrywać płaszczyzny swej niewiedzy, pogłębiać stany swych Uczuć.
Pomoc – dać człowiekowi prawo do odkrycia wiedzy, potencjału w nim istniejącego.
Porządkowanie Myśli, Uczuć – zharmonizowanie tego, co jest w Głębi Energetycznej człowieka z tym, co stanowi Jego świadomą formę realizowania siebie poprzez życie. Efektem jest kreowanie życia w sposób prosty, jasny, czysty.
Postacie Rozświetlone – piękno w sobie zobaczyły, nadały mu czynną rangę.
Postęp – przemiana wewnętrzna.
Potęga, Siła Istnienia – umiejętność, proces docierania Światłem Myśli i  Uczuć w  coraz dalsze przestrzenie, łączenia wszystkiego.
Powrót Do Domu – odnalezienie łączności ze sobą, swoim wnętrzem, poznanie i  zrozumienie relacji zachodzących pomiędzy człowieka Polem Energetycznym a  ciałem, jego teraźniejszością i przyszłością, zakończenie życia w Materii, powrót do Nieba, do Wiecznego Istnienia.
Poziom Rozwoju Duchowego – sposób odbierania i przetwarzania Uczuć, Myśli, zdarzeń, możliwość wpływania na nie.
Poziom Wibracji – skala gradacji dobra.
Praca – okres ugruntowywania, weryfikowania w praktyce swoich Myśli i Uczuć, oglądania siebie na tle innych, widzenie siebie w perspektywie wartości innych osób, uświadamianie sobie, że się jest elementem większej całości, wykonywanie czynności rozwijających, dających poczucie wewnętrznej satysfakcji.
Praca nad sobą – świadome lub intuicyjne skracanie dystansu wewnątrz wirów tworzących daną Osobowość, niwelowanie różnic, dysonansów wewnętrznych, zabieganie o  bycie coraz lepszym, mądrzejszym, silniejszym, w  dobrej komunikacji z  innymi, osiąganie coraz wyższych pułapów
swojego rozwoju, oczyszczanie i wzmacnianie siebie.
Prawda – przyznanie się przed sobą do wszystkich stanów wewnętrznych, nie biczowanie siebie za te stany, przyzwalanie sobie , by były lepsze, inne, swobodne wyrażanie tego o czym się myśli, co tkwi we wnętrzu człowieka, w Istocie swojego Bytu. Zmienia swe oblicze, zawsze jednak w określonym miejscu i czasie należy jej szukać nawet, gdy następnego dnia, o innej porze, staje się niewłaściwa, bo wszystko podlega prawom przemiany. To co istnieje, co mieści się w systemach wartości człowieka.
Prawda Nieba – Prawa Godności Istnienia.
Prawda Niesprecyzowana – nie została potwierdzona przez Materię, przez zaistnienie jej w innych ludziach, w innych Energiach Osobowościowych.
Prawda o Sobie – uzmysłowienie sobie, pokazanie jak się zachowujesz w konkretnej sytuacji, wiedza o konkretnych, realnych zachowaniach człowieka.
Prawda Odkryta Na Nowo – to nie zbiór punktów, zaleceń ale Stan Ducha, który jest Ci najbliższy.
Prawda Urealniona – to, co zostało ustanowione przez strukturę wewnętrzną danej Osobowości, pokochane, zaakceptowane przez inne Osobowości Energetyczne oraz Materię.
Prawdziwy Świat – świat Twoich Uczuć i Myśli.
Prawo bezpośredniego kontaktu – każdy ma prawo bezpośrednio komunikować się z każdą formą Energii i materii. Ludzie mają prawo do bezpośredniego kontaktu z Postaciami spoza Materii. Nieskończoność jest wszędzie, nawet jeśli dostrzega się jakieś ograniczniki (np. Materia, schemat
funkcjonowania).
Prawo bycia sobą (zasada wolnostojeństwa) – każdy ma prawo rozumieć rzeczywistość tak, jak jest w stanie ją zrozumieć, przyjmować, odrzucać, kreować, każdy ma prawo posiadania takiego życia, jakie sprawia Mu radość, pozwala się realizować. Wolnostojeństwo to przyjmowanie, akceptowanie różnorodnych form Energii, nawet skrajny od Energii posiadanej przez obserwatora. Wszystkiego dotyczą te same Prawa Niematerii, ten sam system wartości.
Prawo do transformowania Materii siłą Energii – jeśli jakaś Energia łączy się z Materią, to ma prawo decydować o połączeniach tkwiących w Materii, wpływać na nie, dominować je, stawać się główną siłą powstałego w ten sposób połączenia. Każdy ma prawo kodować siebie wizjami, które uznaje za najlepsze dla siebie. Każdy ma dar absolutnego akceptowania, stawania się Energią Przezroczystą.
Prawo Godności – Energia, którą możesz zbudować w sobie, Jedność, Kodeks, który pomaga budować łączność między pomiędzy Strukturami, sposób patrzenia na inną Strukturę, na inną Energię, Hymn, który Wszechświat śpiewa, Hymn Jedności, bycie w  połączeniu z  głównym wyzwaniem
swojego Istnienia.
Prawo integrowania, łączności – każda Struktura ma prawo łączyć się z akceptowanymi i odgradzać się od wszystkiego, co jest w stosunku do niej sprzeczne. Wszystko ma swój Kod funkcjonowania, otwartość na nowe zakodowania.
Prawo Istnienia – absolutny zakaz niszczenia i  zabijania. Każda Energia ma prawo być tam, gdzie zechce i w takiej Postaci, jaką uznaje dla siebie na najwłaściwszą. Istnienie to gloryfikowanie tego co łączy, scala. Wszystko może się stać, wszystko jest możnością, nic nie jest określone od początku
do końca.
Prawo Jedności – fundamentem Istnienia jest niewzruszone hasło Jedności każdego elementu z innymi, z całością. Połączenie z inną Energią nie jest jednoznaczne z przyjęciem Jej dominacji.
Prawo niekrzywdzenia siebie nawzajem – komunikacja, budowanie połączeń i Jedność dokonuje się w trakcie życia, Istnienia, które jest procesem wzajemnego wspierania się w rozwoju. Utrudnianie tego, budowanie chaosu jest krzywdzeniem. Każdy ma prawo oczekiwać od innych, że nie będą Go krzywdzili. Nikt nie powinien krzywdzić samego siebie. Wszystko ma połączenie z całością, zwaną Energią Istnienia, otrzymuje od Niej wsparcie.
Prawo niewartościowania – Każdy jest na określonym etapie swojego rozwoju. Nie należy wartościować ludzi ze względu na to, co udało im się do tej pory w swoim rozwoju osiągnąć. Każdy był kiedyś na początku drogi rozwoju i  dotrze kiedyś do doskonalszej postaci swego Ja. Energia szanuje inne Postacie Energii, ale jednocześnie oczekuje poszanowania tego, co udało Jej się samej do tej pory osiągnąć. Niewartościowanie nie jest jednoznaczne z wchodzeniem w Stan Połączenia z  każdą postacią, to bardziej akceptowanie, poznawanie bez przymusu łączenia się. Niczego nie ma poza Energią, Światem Myśli i  Uczuć. Nie zaprzecza się temu, co aktualnie się odbiera. Komunikacja możliwa jest, gdy ujednolica się pojmowanie i stosowanie swoich wartości. Gdy osiąga się wyższy pułap funkcjonowania, jest się perspektywą dla innych, impulsem do naśladowania. Moc jest w  tym, czego niby nie widać. Energia, która zaprzecza Prawom Istnienia, powraca do nich wcześniej lub później. Czas nie dotyczy Energii. Im większą ma prędkość wir, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo połączenia się z nim, tego, co może go obciążyć, zadziałać wbrew niemu. Im
wyższa jest wibracja, częstotliwość funkcjonowania wiru, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo przyjęcia przez wir tonacji mogących go zakłócić.
Prawo niwelacji – każda Struktura agresywna, zagrażająca innym, naruszająca Prawa Godności Istnienia może być niwelowana poprzez odcinanie Jej wpływu na siebie, prowokowanie Jej do weryfikacji istniejących w  Niej tendencji. Niwelacja to skupianie uwagi danej Struktury na Jej wewnętrznym chaosie, a  nie na działaniu chaosem w  przestrzeń zewnętrzną. Bez względu na osiągnięty poziom rozwoju, wciąż trwa oczyszczanie i przemiana.
Prawo otrzymywania wsparcia od Energii Istnienia – każdy ma prawo otrzymywać wsparcie ze swojego wewnętrznego i zewnętrznego świata, od Postaci Niematerialnych, z każdego źródła, które posiada silniejszy potencjał, osiągnęło wyższy poziom rozwoju. Samostanowienie o  sobie, czas
Istnienia zależne są od stopnia osiągniętego scalenia wewnętrznego.
Prawo pewności swego JA – Istnienie jest takie, jakim umiemy Je pojąć. Należy ufać swoim odczuciom, reagować systemem wartości Istnienia na to, co odbiera się ze swego wnętrza i  z zewnętrznego świata. Nie ma przypadków. Wszystko, co czujesz i myślisz, jest ważne. Funkcjonowanie w zgodzie z Prawami Godności Istnienia daje pewność, że wyzwania, kreowane Myśli i Uczucia nie są sprzeczne z Twoją prawdą. Nikt nie ma prawa narzucać Ci swojej woli. Nie jest najważniejsze, co się widzi, co się słyszy, ale to, co się odczuwa, przeczuwa. Wir jest niepokonany, wieczny, samostanowiący o sobie.
Prawo poznawania, odczuwania wszechrzeczy – jesteśmy elementem Wszechistnienia, powinniśmy zdobywać wiedzę na Jego temat. Dokonuje się to równolegle z procesem samopojmowania siebie. Wrażliwość umożliwia każdemu komunikowanie się z  subtelnymi Strukturami, poznawanie
wszystkiego, co jest. Nie ma granic poznania, nikt nie powinien ich wytwarzać. Poznanie dotyczy Materii i Niematerii, szczególnie jest ważne poznawanie Wewnętrznego Świata każdej Osobowości. Wszystko uczy się Prawd Niematerii, stosowania Ich w praktyce.
Prawo przekazywania dorobku energetycznego innym – jeśli Energia uzna, że chce przeznaczyć, przekazać swój dorobek, potencjał energetyczny, czas swojego Istnienia innej osobie, innej Strukturze, ma do tego prawo. Można być wszystkim, wszędzie, wszystko znajdować, brać, pozostawiać, kreować i pozbawiać znaczenia, jeśli się na to odważy.
Prawo przemiany w doskonalszy Byt – każda Struktura, każda Osobowość ma prawo zmieniać się i  dystansować do swojego poprzedniego obrazu. Chodzi o  gloryfikację doskonalenia się, a  nie gubienia swojej doskonałości. Można się pomylić, ale trzeba naprawiać swoje pomyłki. Istnienie to najwyższa wartość, jest formą zjednoczenia.
Prawo szczęścia, miłości, dobra – celem życia, Istnienia jest poszukiwanie ładu, harmonii, komunikacji, splecenia, które w  efekcie dają człowiekowi poczucie szczęścia i  miłości. Każdy ma do nich prawo, powinien ich szukać. Uznając, że motorem rozwoju jest dobro, prawość, miłość, nie
należy nikogo ich pozbawiać. Łączenie się w Jedności jest możliwe dzięki gloryfikacji tych Uczuć. Każdemu trzeba pozwalać żyć w zachwycie nad pięknem życia i umierać w zachwycie nad pięknem kończącego się życia.
Prawo współpracy z innymi potencjałami w celu wspierania rozwoju – każda Struktura Energetyczna, każda Postać ma możliwość tworzenia sieci współpracy, połączeń, udzielania wsparcia, znajdowania metod przyspieszających tempo rozwoju innych, tworzenia systemów kumulujących Energię. To prawo do jednoczenia się. Poszukiwanie prawdy o sobie to najwyższa wartość.
Prawo Ziemi – Energia jest opiekunką Materii. Człowiek jest opiekunem Struktury, którą nazywa się Ziemią. Prawa Niematerii powinny współdziałać z Prawami Materii. Człowiek również dla Ziemi szuka jedności ze Wszechistnieniem. Rozwój to niwelowanie granic.
Prawo zmiany drogi życia, drogi Istnienia – nic nie ma prawa determinować życia człowieka. Każda Struktura Energetyczna ma prawo zmieniać swoje miejsce w  sieci połączeń, zależności z  innymi, kierunek swojego samodoskonalenia, swoją Wewnętrzną Strukturę, przyszłość. Wszystko szuka
doskonałości.
Proces Przemiany – opowieść o  cudach, które uczynić może Materia i  Energia, pokonywaniu granic, które tylko niby rozdzielają Dwa Światy, samoidentyfikacja, scalenie z Głębią, Wir Energii osiąga tonację najwyższą, ogarnia sobą więcej Wirów Materii niż do tej pory, nowonarodzenie,
samoregeneracja, wielość dopływających do Ciebie Energii, przebiega nie tylko poprzez katorgę i trudy życia, cierpienie i wewnętrzny płacz.
Przegrana – brak prób podniesienia się z upadku, wygrania, zgoda, by ciemność, smutek zdominowała ton Istnienia, ton życia.
Przegrywanie Istnienia, Życia – dawanie zgody, by chmura ciemna, smutna zdominowały ton Istnienia, życia.
Przekaz – zapisane lub usłyszane teksty i  wibracje, które z  innych wymiarów płyną, jako refleksja o Istnieniu, uczy ludzi odnajdywania w sobie siły, Uczuć dzięki którym mogą inną Postać zrozumieć, odczuć, słowa rodzące się w  ich odbiorcy same, nie są wcześniej ułożone, jakaś Postać Energii
w  człowieka wpatrzona, do Jego Serca przemawia, odbieranie połączenia, zespolenia z  Energią, przekaz z  Serca do całej Przestrzeni Istnienia, Aury, ludzie do siebie przekazy prawią, to słowa mądrości, Uczuć wzbierająca fala, które pod pretekstem słów, daje drugiemu pewność, że jest

w jednym wspólnym kręgu. Wiedza pochodząca ze źródeł, wymiarów jeszcze trudno dostępnych
dla Człowieka. Myśli inspirujące do rozwoju duchowego.
Przemiana – zwalczanie ograniczeń, wzbijanie się ponad własne osiągnięcia Myśli i  Uczuć, praca dzielenia siebie na wibracje, które nie są już potrzebne i wibracje, których pragniemy teraz i tu, na przyszłość.
Przemiana Ciemności w Jasność – proces zrozumienia przez ciemność swojego stanu unieszczęśliwiania siebie i innych poprzez bycie taką jaką jest.
Przemijanie –chwila, w której spotykają się ze sobą Serca, nie jest wiecznym ich byciem ze sobą.
Przepływ – zastępowanie jednej Energii drugą, adekwatną do aktualnych potrzeb, wyzwań, powoduje zmiany.
Przepływanie Energii przez Materię – każda cząstka Materii jest wstanie przyjąć wiry Energii, obraz Materii przeplata się z obrazem Energii, w tym przeplataniu zacierają się różnice pomiędzy nimi, dokonuje się Akt „zmielenia” różnych tendencji w  jedną Myśl i  Uczucie, powstaje Światło
Wewnętrzne.
Przestrzeń Istnienia – całość Twojego Pola Energetycznego, wraz ze wszelkimi połączeniami.
Przewinienie – ranienie, zabieranie komuś drogi prowadzącej do jego szczęścia, radości, Miłowania, sprawianie z wyrachowania w drugim człowieku płakania, zabijanie. Można za życia kogoś powoli zabijać. Jeżeli coś zabierzesz, bo nie potrafisz się powstrzymać, to nie jest to Twoim grzechem, jeśli
pojawia się zaraz w Tobie żałowanie i chęć naprawy sytuacji, wola nigdy się jej nie powtarzania.
Przewodnik Duchowy – Energia prowadząca Człowieka przez życie.
Przeznaczenie – budować sytuacje dla siebie i  innych pomagające kreować Świat i  ze sobą relacje, wiedza o  sobie, z  której możesz budować tylko to, co ta wiedza potrafi zbudować, zmieniając tę wiedzę, wpływa się na dalszy obraz przeznaczenia . Przeznaczeniem jest istnieć, odnajdywać, co
najlepsze, być szczęśliwym, wygrać.
Przezroczystość – kondycja Energii, wszystkie procesy dokonują się w  strukturze Energii i  Materii tak szybko, że masz wrażenie, że niczego nie ma, bo one współistnieją w jedności, nie gloryfikują podziału pomiędzy sobą, granic, To słowo, hasło, Symbol określający pułap funkcjonowania
w  którym istotne jest razem, każdy proces wspiera ten, który obok się dokonuje, żadna cząstka nie wyłania się z  cząstek wielości, nie podkreśla swej indywidualności, bo indywidualnością jest ta całość, jedna tonacja, wibracja wszystkich powodująca, że całość staje się jednym wirem, scalanie się, odnajdywanie tego wszystkiego, co bezcenne. Pojmowanie swojego ciała i swojej Aury jako Jedności, miejsce bez jakiegokolwiek zakłócenia. Nie widać granic między Wirami Energii i Materii. W trakcie życia unieść się, popłynąć ponad sobą, potem sfrunąć z obłoków i popatrzeć innym spojrzeniem na Mądrość Istnienia, wyszukując Prawość i  Diamenty, stając się dla siebie Aniołem, Opatrznością. Zanikanie w  tobie Myśli, że stanowisz SIEBIE
poprzez Materię, to stan w którym JESTEŚ Przestrzenią, Czasem, Przyszłością, Światłem, Postacią Nieba. Z każdym Dobrem się dogadanie, połączenie, do każdego Dobra przemówienie słowem, które w  Jedność łączy. Przezroczystość rozumienie słów wypowiadanych DOKŁADNIE tak samo, jak rozumie je Postać, od której one popłynęły, żeby człowiek wiedział, że nie ma ukrytych znaczeń pod słowem, które popłynęło, żeby był spokojny.
Przypadek – nie ma przypadku, jest czas i pora na spotkanie się grupy osób, zdarzeń itp. To Głębie energetyczne swą wolą przyciągają w dane miejsca.
Przyspieszenie Energetyczne – czas kiedy człowiek może kreować swoje jutro, zmienić uprzednio podjęty zamysł swojego życia.
Przywódca Duchowy – człowiek, a  nie Postać Duchowa, który uświadomione ma poziom swojego rozwoju duchowego, scalił się z systemem wartości zwanym Prawami Godności Istnienia, wybrany przez Świat Energii do szerzenia wiedzy, przekazywania określonej wibracji.
Ptaki Istnienia – ci, co wolność ukochali ponad wszystko.

Pulsacja – efekt cykliczności, Wiry Energii wpływają głęboko w wiry Materii, potem z niej wypływają, oddychasz powietrzem a Twoja Energia oddycha Światłem Głębi.
Pułapka – zamknięcie siebie na swoją indywidualność.
Pusta Droga – brak perspektyw Istnienia, swojego Jestem i Będę.
Religia – wiara w  coś, co gdzieś istnieje, z  jednej strony jest czymś niewiadomym, niedostępnym a  z  drugiej strony, za sprawą Serca, nabiera realnego Istnienia, wzbogaca Uczucia i  rozwija sferę duchową.
Rodzina – miejsce, zbiór osób z którego wychodzi się w świat, skupisko wibracji, dzięki którym uczysz się obserwować siebie, poznawać oddaloną od rodziny rzeczywistość.
Rozmowa Ze Sobą – stawanie się Źródłem samemu dla siebie, utożsamianie się z każdą cząstką.
Rozpad – odgradzanie się ludzi od siebie, nie rozumienie prawd, wartości, procesów, utrata komunikacji, brak woli współpracy.
Rozpłynąć Się – stan poprzez myśl wytworzony nadający ciału i  wnętrzu lekkość, skutkujący wrażeniem, że choć jesteś, to chwilami jakby nie jesteś, umiejętność ogarnięcia większej ilości spraw, rzeczy, większej przestrzeni, coraz lepsze połączenie ze wszystkim, poczucie posiadania nie tylko Ciała ale przede wszystkim lekkiej Energii, poczuć, że ogarniasz sobą ogromną Przestrzeń, dotykać w niej wszystkiego i wszystkiemu ufasz, zobaczyć dalej swoją Energią , dotknąć ogromnych płaszczyzn, wszystkich elementów Istnienia, poczuć, że one poprzez Ciebie ze sobą się spotykają w Tobie, być wszędzie – ponad Ziemią, wokół Ziemi, w każdym jej zakamarku i jeszcze w Niebie. Znaczy poczuj Siłę tego, co jest kształtem Niematerii; poczucie, że możesz być wszędzie, że Smuga Światła z Twojego Pola Istnienia płynie poprzez czas i buduje Drogę Jutra, że zapominasz o trudach życia i wchodzisz na wysokie pułapy Twego Istnienia, że nieskończonością się staje.
Rozświetlenie – stan rozwoju, jednoczy wszystko w  budowaniu i  dążeniu do doskonałości, buduje pewność w człowieku, prowadzi do nie przyjmowania tego, co poprzez Ciebie nie jest akceptowane, a  nie chciane przez Ciebie myśli, uczucia, zdarzenia nie powrócą, bo nie mają siły ukazania Ci swojego znaczenia, Stan proces, w  którym jeden Wir Świetlisty zaczyna jaśnieć, toczą się w  nim wielorakie zamysły wirowania, proces, którego NIC nie zatrzyma.
Rozum – wiedza akceptowana, uznawana przez ludzi, będąca dla niech podstawą widzenia namacalnego świata.
Rozwój – doskonalenie poziomu wzajemnych relacji, osiąganie coraz większej doskonałości w  komunikacji, również międzyludzkiej, dowiadywaniem się czegoś więcej o  sobie, o  świecie, branie pod uwagę tego, czego przed chwilą jeszcze się nie dostrzegało, uczenie się reagowania na Energie, których się do tej pory nie znało, dowiadywanie się, jak umie się na nie zareagować, również przekonywanie siebie, że potrafi się więcej, odbieranie przez swoją materię wszystkich możliwych subtelności energetycznych, uczenie swojej materii współpracy ze swoją Energią, przybliżanie się do stanu harmonijnego łączenia się dwóch elementów, które stanowią Człowieka: Energii i Materii. Uwaga: Myśl potrafi rozdzielić to połączenie, człowiek bywa przekonany, że Materia buntuje się przeciwko niemu i przestaje stanowić z nim jedność a to najczęściej dokonuje się poprzez myśl, nie z powodu samej Materii.
Rozwój Cywilizacji Ludzkiej – proces opanowania Materii Mocami tkwiącymi w człowieku.
Rozwój Człowieka– poszerzanie swojej Przestrzeni Energetycznej, wzrost jej siły, rozumienia, komunikacji, szanowanie istniejących Bytów, nie przyłączanie się do jakiejkolwiek martyrologii, posiadanie swojej prawdy i  spotykanie innych prawd, przyglądanie się im, prawie mierzenie i ważenie, potem przytulanie do siebie, przebiega drogami konfrontowania się z Mistrzem, z Materią albo drogą samokreacji.
Rozwój Duchowy – coraz doskonalsze kontaktowanie się ze Wszechświatem, odczuwanie Świata Energii w  sobie i  innych ludziach, nauka globalnego kreowania siebie, Myślami, Uczuciami i  intencjami kreowanie swojego Świata, Stanu Wewnętrznego, Stanu Ducha w  którym nie ma problemów, słabości, jest siła, powodująca, że łączą się ze sobą nawet różne wibracyjnie, różnokierunkowe Energie, rozświetlenie tego, co człowiek ma w  sobie i  poza sobą, coraz wspanialsze pojmowanie swojego Istnienia, ale i też Istnień innych, ściśle związany z problemami, zadaniami wykonywanymi na co dzień, z realnym życiem, jego silny związek z rzeczywistością jest fundamentalnym warunkiem autentycznego rozwoju, sztucznie kreowany najczęściej prowadzi do wypaczeń, to rozwój w sferze uczuciowości, wpływający na zwiększenie wibracji, rozwój wewnętrznej świadomości, nieustanne przemieszczanie się Energii wewnątrz struktury, które prowadzi ku „Jasności’ w  sobie.  Rozwój Duchowy ma wyzwanie – ochronić Uczucia pełne Miłowania, kochanie i  szanowanie Materii, stawanie się Światłem, budowanie w  sobie zwartej Struktury, jej porządkowanie, układanie,
wspomaganie wewnętrznych Jasności, Materii, budowanie Drogi Życia, niwelowanie chaosu, zagubienia, widzieć więcej, czuć więcej, pojmować procesy, których oczy nie widzą, poprzez prawość dawać coś ludziom, poszerzanie swojej Przestrzeni rozumienia, komunikacji, szanowania
istniejących Bytów, posiadanie swojej prawdy i  spotykanie innych prawd. Prawda staje się oczywistością, nie jest już wtedy Tajemnicą. Rozwój Duchowy przebiega drogami konfrontowania się z Mistrzem. Twój rozwój duchowy to przekazy z Serca Twojego do całej Twojej Krainy – przekaz
Miłowania… Każdej Postaci zmierza do tego, by Cząstki Energii czy Materii czuły się w swoim Polu Istnienia jak w Niebie, jak w Domu, w którym nikomu nic nie zagraża.
Równoległe Światy – jednoczesne funkcjonowanie poprzez konkret życia, Materię z jednoczesnym intensywnym odczuwaniem, wnikaniem Energią w  Materię, docieranie Nią do miejsc odległych, nawet Nieba.
Róża Czerwona – symbol piękna, które każdy posiada, każdy szuka. Symbol służenia pięknu.
Rycerz Istnienia, Życia – człowiek, który czuje siłę, swą potęgę, upleciony ze Świateł swego wnętrza, funkcjonujący poprzez Światła, które z siebie emituje.
Rywalizacja – budulec agresji i wszelkich niskich zachowań, ocenianie siebie w skali wymyślonej przez człowieka w  stosunku do innych, wiąże się najczęściej z  przypodobaniem się komuś, rywalizacja grupowa przenoszona jest przez człowieka na pole wewnętrznych i  zewnętrznych niegodnych
zachowań.
Samobójstwo – akt rozpaczy, tchórzostwo, wolną wolą rezygnowanie z perspektyw zwyciężenia.
Samodoskonalenie – sprawdzenie siebie w  kontakcie z  dotyczącym Ciebie problemem, świadome wzmacnianie lub niwelowanie.
Samoregeneracja – odnawialność Struktur, proces w  siebie, w  swoją Głębię wnikania, by wyłonić się z  Niej ale już w  innej Strukturze, samoregenerację czynić może tylko Głębia, Światło będące rdzeniem Istnienia, takie programowanie procesów zachodzących wewnątrz człowieka, że nigdy nie posiadają już tendencji słabnięcia, wciąż są w  procesie wzmacniania się, trwania w  harmonii wewnętrznej, umieją poszukać dla siebie tego, czego im potrzeba dla dobrego funkcjonowania.
Samotność – efektem braku umiejętności porozumienia się z ludźmi, może być źródłem odnajdywania w  sobie sił do życia, jak i  sił niszczących owo życie. Inna samotność – człowiek zawsze jest sam w sferze swoich Myśli i Uczuć, gdy odchodzi w inne przestrzenie siebie samego, też nigdy nie jest
sam, bo każdy ma połączenia energetyczne poziome i pionowe.
Sen – widzenie siebie bez perspektywy swojej przyszłości, wewnętrzna rozmowa podczas której Głębia Energetyczna człowieka stara się jemu coś przekazać albo coś w nim zweryfikować, to inspirowanie do reakcji człowieka poprzez wzmacnianie danej wizji albo jej niwelowanie.
Sen Pośmiertny – czas od momentu opuszczenia przez Energię ciała, do chwili stania się Jej Uwolnioną, czas tłumaczenia samemu sobie, co było źródłem smutku, niepowodzeń i  pomyłek w  minionym życiu, docieranie do jasności widzenia powodów, dlaczego było się takim, a nie innym człowiekiem, trwa tym dłużej im więcej jest powodów do przemyślenia swojego życia, czas uświadamiania sobie, że nie jest się już definiowanym Materią ani czasem Ziemskiego życia, odczuwanie przynależności do innych przestrzeni Bycia.
Serce – wrażliwość, symbol szukania zrozumienia, Energia nie dająca się do niczego zmuszać, samodzielna, zgodna z własną wolą.
Siła Energii, Człowieka – jeden dźwięk, pewności swego Istnienia, nie pozwolenie, by jakakolwiek Struktura zatrzymała, zakłóciła, tak zakodowana Energia, że nie ulega przeszkodom, może powstrzymać, umiejętność odepchnięcia tego, co może się pojawić jako smutne, szare, płaczliwe, niebezpieczne, obce, tworzona jest przez jedność Myśli, Uczuć i  Materii, efekt istnienia jednego dźwięku, jednej Barwy w  danej Osobowości, umiejętność rozumienia i  radzenia sobie z  tym, co rozumiesz, pewność Uczuć, Myśli, wytyczonego kierunku i  prawa do odnajdywania wszystkiego,
czego Ci trzeba, umiejętność burzenia. Możliwość widzenia istoty rzeczywistości, siebie też, przekonanie, że wiele umiejąc jeszcze więcej można umieć. Bezbłędny kod, bezbłędna informacja, która dokładnie opisuje, co jest determinacją całej struktury, w jednej chwili we wszystkie strony mkną struktury odnajdujące, wiążące, jednoczące, a  cała struktura, rdzeń główny, jedną myślą, dźwiękiem, wibracją wciąż wewnątrz siebie to samo dla całości struktury powtarza, powiela, koduje. Prawość nade wszystko, Mądrość ponad wszystko, czułość, wrażliwość ponad wszystko.
Siła Istnienia – efekt ogromnej wewnętrznej i kolektywnej pracy, budowania skutecznego, odpornego, Energia zakodowana na funkcjonowanie swoją wolą i  umiejąca wolna wolą tworzyć wieczne połączenia, przekazywanie Uczuć bez wątpliwości, że coś może być niewykonalne, nieustająca
Energia przemiany, wzbogacania w  sobie piękna, Miłości, nie pozostawiająca poza swoim wnętrzem tego, co postrzega jako piękne, dobre, umiejętność, możliwość ogarnięcia sobą dosłownie wszystkiego i  wiedzenia o  wszystkim, w  nieskończoność odnajdywanie Źródła mobilizacji do
rozwoju, podążania do doskonałości budowanych jedności.
Siła Miłowania – skłania innych do szanowania każdego, kto Ją w Sercu posiada.
Siła Postaci, Energii – polega na wielości Obrazów, za pomocą których może szukać komunikacji z  inną postacią, ze Światem. Wyższy rozwój wewnętrzny, wyższy Poziom funkcjonowania ma Postać, która każdemu wyzwaniu, każdej Strukturze potrafi sprostać poprzez siebie, czyli jest to
wielorakimi Obrazami rozumienie, postrzeganie.
Siła Przemienienia – Miłość poprzez którą można uczynić wszystko.
Siła Wibracji – nie zakładanie przez wir, przez całą strukturę, jakiejkolwiek katastrofy, pomyłki, bo zakodowane jest w każdej cząstce, że umie odnaleźć dobro, połączyć się z nim, posiadanie takiego obrazu siebie, że nie połączysz się ze złem.
Siła Woli – zmienia przeznaczenie, przekładanie woli na konkret, wpływanie na Materię, przełamuj wszystkie słabości, blokady, brak nadziei, buduje most prowadzący do celu. Umiejętność łączenia się ze strukturą z  którą się chce połączyć lub niwelowanie jej. Bycie mistrzem w  komunikacji
energetycznej.
Siła Zwyciężania – umiejętność odepchnięcia tego, co do całości nie przystaje i przyciągania tego, co przez całość jest chciane.
Siła Społeczeństwa – jedność, komunikacja międzyludzka, tolerancja, budowanie ponad podziałami, wprowadzanie dobra.
Siłą Skarbcem – jest każda Postać Duchowa, każda Energia, każda Osobowość; jest Skarbcem określonej własnej Tonacji, Myśli, którą potrafi siebie zdefiniować, jest Skarbcem swojego Istnienia, bo zbiera Blaski wszystkich swoich Istnień i w tym Skarbcu ma odnajdować wszelkie odniesienia
do zjawisk dziejących się wokół, próbować je zrozumieć i albo się z nimi łączyć, albo oddzielać je od siebie.
Skoncentrować Się – całością siebie być w danym punkcie, miejscu.
Skuteczny Człowiek – potrafi wiele przekazać wyznaczonemu celowi poprzez takie ułożenie w sobie współgrania Myśli i Uczuć, że ukierunkowany jest ich bieg w jedną i tę samą stronę, z takim samym natężeniem, z taką samą Barwą. Przemiana jest wzbogacaniem tego biegu.
Spełnienie – specyficzne połączenie marzeń z  rzeczywistością, Myśli z  dniem codziennym, Uczuć z ożywianiem świata.
Splecenie – wiara wzajemna, że jest się wrażliwym na siebie, na swoje Istnienie, jutra budowanie, dar akceptacji absolutnej, stan niemożności odrębnego Istnienia, wiara wzajemna, że nie popłynie boląca nuta, ufność , że jesteśmy w Jedności budowania Świata dobra, piękna, najpiękniejszy Akt Zespolenia bo bezinteresowny, bo szczęście spotyka się ze szczęściem, Miłowanie z Miłowaniem, Droga ponad czasem z  Istnieniem ponadczasowym. coś, co Istnieć wiecznie będzie, połączenie bez względu na to, jacy byliśmy, jacy jesteśmy, gdy nie jest ważna otoczka Materii, ważne że Serce z  Sercem się spotkało, każdą Myślą podzielę się z  tym Sercem, będę drżała, gdy Ono zadrży, niezwykła poezja rodząca się w chwili wzajemnego połączenia. Splataniem się Serc tworzy się Nowa Epoka, odnajdziesz Sercem w  człowieku inny Świat. Poczuć kogoś wszystkimi swoimi zmysłami, Myślą, Sercem, oddechem i dotykiem. Cud Połączenia, Jedność Energii i Materii, dwóch Energii, brak granic, Zespolenie.
Splecenie Wewnętrzne – zgoda, jedność, harmonia wszystkich Materialnych i Duchowych elementów, które Ciebie stanowią, Twoja Energia równomiernie wypełnia całość Twej Postaci, zwielokrotnia wewnętrzną siłę, wzmacnia Siłę Istnienia.
Spojrzenie Orła – taki przepływ Energii, że w Sercu otwierają się Bramy, Świadomość zaczyna stosować Prawa istniejące we Wszechświecie.
Społeczeństwo Przyszłości – społeczeństwo nie mas lecz ludzi tłumów, dialogu, wymiany Myśli i Uczuć, przejawianych zachowań, uzna za wspaniałość wewnętrzne uniezależnienie siebie od wielu płaszczyzn, obdarzanie szacunkiem drugiego człowieka, inne Istnienia.
Sprawiedliwość – efekt wewnętrznego doskonalenia się ludzi.
Stagnacja – zbyt długie pozostawanie w  bezruchu, bez przemiany, jest początkiem smutku, zanieczyszczenie spowodowane obecnością zbyt wielu cząstek Energii, które spełniły już swoje zadnie, teraz opóźniają rozwój. Walka o zachowanie swego aktualnego stanu Istnienia, destrukcyjnie
działa na psychikę, Uczucia, Myśli, życie, wynika z  lęków, obaw przed nowymi wyzwaniami, nie znanymi sytuacjami. Łączy się z bezsensownym traceniem czasu życia.
Stan Uwięzienia – oddalanie się w życiu codziennym od istoty swego JA.
Stan Wewnętrznej Gotowości – posiadanie wiedzy o wielkich wydarzeniach, które zdarzają się w życiu oraz wibracji pozwalającej godnie je przeżyć. Wiedza sama w sobie niewiele znaczy, bo od tego, jak do tych informacji ustosunkuje się człowiek (na jakim poziomie to zrobi) zależy najwięcej, to nie
unikanie tych zdarzeń, nie ubarwianie istniejącej rzeczywistość.
Starzenie Się – proces przemiany komórek, tkanek w  twory o  luźniejszej wewnętrznej strukturze, tracenie tempa przez wiry, utrata dobrego przepływu Energii, nie budowanie wizji jutra, utrata wiary w  swoje jutro. Ciężka Energia nie umiejąca się oczyszczać, inspirować, przemieniać,
samoregenerować.
Sukces – dowiadywanie się, jaki posiada się potencjał wewnętrzny, jaki pułap wiedzy, o  jakiej sile i zdolności przetwarzania się jej w inną strukturę. Wynik deklaracji podpisanej z samym sobą.
System Wartości – docenianie dobra i piękna każdego życia, Istnienia, system Myślowo-Uczuciowy wciąż konfrontujący się z  samym sobą, weryfikujący swoją siłę, moc, będący wstanie połączyć ponad różnicami, podziałami, wiedza i  uczuciowość za pomocą których kontaktuje się każdy ze
sobą i  ze zewnętrznym światem, stoją, kręgosłup życia. Zbiór prawideł dotyczących wszystkich, odczuwanych, tożsamych z  Tobą, prawa niezmienne, stanowiące filar, konstrukcję wokół której dokonuje się cały czas przemiana, nim reaguje się na zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Niczego
nie można robić wbrew Wolnej Woli.
System Wersalowski – utworzony przez Energie system zorganizowanych działań, powstał w oddaleniu od Ziemi, celem jego jest służenie przemianom przekonań ludzi w poglądy bliższe realności.
Szczęście – przezwyciężanie swoich ograniczników, słabości, niemocy, odczuwanie wolności, lekkości, odnajdywanie wszystkiego w  sobie, wokół siebie, niekończące się doskonalenie, przemiana, samowystarczalność, połączenie z innymi, bycie w spleceniu, posiadanie w sobie Światła, które łączy
ze Wszechistnieniem, najszczęśliwszy na Świecie człowiek, który każdy dzień wita z uśmiechem i z uśmiechem żegna, drugiemu dobro powie, wewnątrz czuje bezpieczeństwo, spokój, w obcowaniu z  ludźmi ma Miłowanie, nigdy nie jest w  nieprawdzie, to chwila takiego rozpromienienia, rozjaśnienia, że wszystko jest możliwe, samodzielne widzenie rzeczywistości i  realizowanie tego widzenia. Swoboda wyrażania Uczuć, Myśli i realizacja ich. To Energia mknąca Lotem Ptaka ponad wszystkim, co pomieszane, poplątane, niedobre dla ciebie.
Szmbala – Bytowanie Energii po śmierci materialnego ciała, Stan i miejsce poczucia się w pełni sobą. Sztuka Życia – wiedzieć, widzieć czego pragniesz i iść w stronę tego, czego szukasz, osiąganie pułapów Mądrości.
Śmierć – powrót Energii do swego Źródła, nie jest ani celem, ani kresem, jest przejściem z  bycia Tu i  Teraz, w  bycie Wieczne, w  przebywanie wolne od ograniczeń Materii i  ludzkiego myślenia, w Świecie Wolnej Woli. Istnienie w Świecie Energii jest pięknem – aby tego doznać Energia musi
ukształtować swój wewnętrzny obraz np. podczas życia. Szczęście, które było, przemienia się w jeszcze większe szczęście pamiętania o sobie. Rozstanie. Przejście na stronę Niewidzialnej przez Człowieka Płaszczyzny Istnienia.
Świat Ducha, Energii, Niematerialny – ogromne Przestrzenie utworzonych połączeń Myśli i Uczuć, broniące funkcjonowania w  systemie wartości umożliwiającym bycie w  takim połączeniu, funkcjonujące wedle Praw Niematerii, nigdy nie gubią kierunku, łączność stanowi Ich dobytek,
którego nigdy się nie traci, a jakość bicia Serca więcej znaczy niż jak długo ono bije, nieistotne jest jak wygląda jakaś Postać, bo najważniejsze jest Uczuć wzrastanie i poprzez nie budowanie, poszukiwanie prawdy o sobie przez każdą cząstkę jest najwyższą wartością, fakt Istnienia jest najwyższą wartością, choć przebieg Istnienia różnymi drogami kroczy, zawsze jest Energia pomyślności, która może zmienić kolej rzeczy. Idea, wyzwanie, Smugi Świateł, która płynie do Ciebie, z  nich zdarzenia czynisz, przymierze Serc istniejące ponad wszystkim.
Światło – Siła, która jednoczy wszystkich w  budowaniu, dążeniu do doskonałości, buduje pewność w Człowieku, umożliwia porozumiewanie się, jego zagęszczenie i żarzenie decyduje o możliwości łączenia się ze wszystkim, skumulowanie Światła, zgęstnienie przekłada się na coraz większe jaśnienie np. człowieka, pozwala materializować swoje nadzieje, siła Energii, podstawowy gwarant nie przyjmowania w swoją przestrzeń tego, czego nie chcesz, siła zjednywania sobie innych w marszu, ku temu co nazywa się dobro, miłość, jedność, chęć wzajemnego wspierania się, pamiętanie wspólnej Idei przyświecającej każdej cząstce, poprzez Symbol Światła Energia buduje, tworzy Nowy Świat, Nowy Czas Istnienia, siła odpychająca Energie, które nie są sprzeczne z Tobą, unoszenia się ponad tym, co jest dla Ciebie niedobre, największe wsparcie w Istnieniu, bo większego nie ma. samo sobie znajduje paliwo, Światło w Tobie wzbudzone rozpościera się na osoby bliskie, Światło wznieca Światło, w stanie Światła jesteś ponad kłopotami, każda sprawa, która ciebie boli, każda struktura nie do pokonania kruszeje, kiedy tak nałożysz na siebie Światło. Energia, Struktura będąca ponad całym Istnieniem, jest Miłowaniem, Dobrocią, prawością, jest skupiona, skondensowana niemal w  jednym miejscu, ona się nie trudzi ONA Jest w  ogromnej Przestrzeni Istnienia, tworzy WIĘŹ z  każdą Energią będącą w  Materii i  poza Materią, jest odbierana jako ta pierwsza, najcieplejsza, najwznioślejsza, ona łączy wszystkich i wszystko jednym węzłem Istnienia. Jest wieczna i wszystkich do wieczności prowadzi, powoduje kumulowanie się, zwielokrotnianie Potencjału Miłości, Dobroci, Prawości. Każdy Wir w całym Polu Istnienia Materii, czy Nie Materii widzi to Światło, które nazywa się także Sercem, Złotą Nicią, które ma w  sobie system Wartości, kręgosłup Życia i  Istnienia. To Wiecznie Istniejące SŁOŃCE.
Świątynia – Miłowanie, które każdy buduje wewnątrz siebie, Prawość.
Święte Miejsca – miejsca w  których napływ pozytywnych Uczuć (wibracji) sprawia, że stają się inspiracja dla innych.
Świętość – symbol najsubtelniejszych wartości, hołd składany wartościom, ku którym winna zmierzać ludzkość, indywidualne, prywatne zwycięstwo nad swoją małością, ułomnością, niemocą, nad nieprawdami, które unieszczęśliwiają, które sobie ludzie wymyślili np. że, najważniejsza jest materia,
to ile uda się zyskać, tworzenie sytuacji, które tylko mnie odpowiadają.
Tajemnica Istnienia – ono jest takie, jaki jest osiągnięty pułap zjednoczenia różnych struktur, które tworzą wspólną płaszczyznę funkcjonowania.
Talizman – dar, pamiątka od Energii, coś co pozostaje na zawsze w Energii człowieka jako ślad bliskiego kontaktu z  Energią z  Innego Wymiaru, Energia wsparcia, symbolem przyjaźni z  Energią, nie jest czymś, co za człowieka realizuje jego życie, sprawia, że obdarowany będzie umiał  nsamodzielnie sobie życie ułatwiać.
Teoria Istnienia – omawia cele natury ogólnej, dotyczące wszystkich oraz indywidualne, prywatne.
Tłum – zbiorowisko ludzi, zbiór jednostek bez wspólnego celu, bez wspólnej jednoczącej Myśli.
Transformacja – proces tworzony przez nakładanie się obrazów, warstw, intencji, kodów, jego celem jest podnoszenie poziomu funkcjonowania, budowanie Jedności, niwelacja przeszkód.
Trójca Człowieka – Ciało, Energia, Głębia.
Trzy Równoległe Światy – 1. Konkret, Materia Twojego życia. 2. Fale intensywnego odczuwania, Uczucia. 3. Współistnienie ponad przestrzeniami, czasem.
Tworzenie Tarczy – tworzenie wokół siebie lub czegoś silnego Pola Energetycznego.
Twórca Swojego Życia – ten, kto codziennie buduje dobre, miłe sytuacje, przynoszące radość i piękno a odsuwa, przerywa niemiłe.
Twórczość – połączenie Mądrości z Sercem.
Uczciwość – umiejętność odwracania się od ludzi, spraw, poglądów nie zgodnych z Tobą, bronienie zgodnych z Tobą, opierania się na faktach i uczuciach.
Uczucia – efekt zadziałania tego, co nazywasz Myślą. One nie mogą istnieć bez siebie, magazyn wibracji, pociągają za sobą konsekwencje.
Uniesienie – pojednanie wewnętrzne, skupienie na pozytywnych Uczuciach, dzięki istnieniu uniesienia dokonują się Cuda.
Usamodzielnienie – odważne stawanie po stronie swego JA.
Uśmiech – ciepło, lekkość, zaufanie, chęć budowania połączeń między wszystkimi elementami struktury, tymi energetycznymi i  materialnymi, nie ma tu miejsca na kłócenie się, wzajemne niszczenia.
Uwielbianie – wybranie wzorca dla siebie bez pełnej wiedzy na jego temat, łączy się z tłamszeniem swojej osobowości, obranie wzoru do rozwoju z absolutną pewnością, że chce się takim być…
Wa l k a – bronienie się, nie zgadzanie się na zaistniałą sytuację, odkrywanie sił radzenia sobie z  problemem, nawet sił odrzucenia od siebie źródła swojego problemu, wartościowanie – kto szybciej, lepiej, piękniej, bitwa pomiędzy Materiami o prawo do myślenia wolnego. Unaoczniona forma starcia się ze sobą sił. Które wiedzą, czego chciałyby, ale innej metody realizacji swych pragnień, niż walka nie umieją znaleźć.
Wartościowanie – pisanie słowami, Myślami, czynami definicji samego siebie. Człowiek sam, w stosunku do siebie może czynić to, co nazywa się wartościowaniem, w stosunku do innych nie powinno się tego robić.
Wartość Energii – nie jej wielkość, ale siła bijącej od niej wibracji, stopień wypełnienia przez nią zadania, osiągnięty poziom szacunku i dobra.
Wcielenie – fizyczne i psychologiczne przyjęcie natury ludzkiej przez Energie w konkretnym punkcie historii, połączenie czasowe i  celowe Energii z  Materią, uwiarygodnienie siły swego JA poprzez doświadczanie obranych zadań, wystawienie siebie, swoich wartości na próbę. Praca nad faktami.
Energia wcielając się w Materię może zaistnieć, zmienić siebie, swoją Barwę i częstotliwość wibracji, godząc się na utrudnienia z  tym związane wierzy, że to doda wewnętrznej siły, że uda się swoją słabość pokonywać w  procesie uczenia się, reagowania na nie. Życie to akt istotny dla Energii
i Materii jednocześnie.
Wewnętrzny Świat Człowieka – Struktura, w  której zawarte są intencje człowieka, zasadnicze WOBRAŻENIA, o tym, co może być dla niego najlepsze. To Świat, w którym zmienia się Energię.
Wędrowanie – odnajdywanie najbliższych Sercu, by jak najwięcej Struktur Energii połączyło się niewidzialną Nicią Istnienia, wpisało w pamiętanie Serca. przekraczanie granic utworzonych przez zastygłe systemy, proces kontaktowania się coraz głębszego z  tzw. innością, Barwami Uczuć, ze Światem Dobra, ze Wszechświatem. To chwytanie swego nowego Obrazu, nowej wizji. Jedni IDĄ, drudzy Biegną, a inni prawie MKNĄ, fruną jak Ptaki.
Wiara – jest wszystko to, co człowiek czuje, wypływa z  Głębi człowieka, stanowi podstawę Uczuć, Myśli, nie potrzebuje atrybutów materialnego świata do udowodnienia, sposób widzenia tego, czego nie można dostrzec rozumem ani fizycznym okiem, zdolność widzenia transcedentnego. Wiedza
uwarunkowana miejscem swojego Istnienia, Myśli, przekonania i wszelkie schematy myślowe ludzi potrzebne dla ich Istnienia , jej siła mierzona dawkami wkładanego w nią Serca, a nie rozumu, jest niesprawdzalna, skala brania tego, co jest w Tobie bez próby uwiarygodnienia tego.
Wiara w Siebie – myślenie o swej istocie, a nie o Materii tej istoty.
Wiązka Wibracyjna – łączne zestawienie Myśli i Uczuć, może być wyrażona poprzez słowa.
Wibracja – moc wewnętrzna, siła sprawcza, umiejętność świadomego operowania swoim wnętrzem dla osiągnięcia sprecyzowanego przez siebie celu, umiejętność sterowania sobą, różnorodnymi zjawiskami, wpływanie na nie. Siła wspierająca, wzmacniająca lub osłabiająca, geneza, wartość
przemieniona w czyn, częstotliwość, specyficzny dźwięk wydobywający się z każdej cząstki, którego nikt nie słyszy a który powstaje, gdy wszystkie Wiry funkcjonują w jednej częstotliwości. Odbicie wrażliwości, wiedzy, mądrości danej Energii, istniejącego wewnątrz Niej autentycznego obrazu Niej samej. Można ją podnieść na wyższe poziomy, poprawić, zmienić tylko poprzez przeżycie sytuacji problemowej albo radości, które inicjują w niej zachowania, wzbudzają Uczucia, Myśli, przeżycia, tworzą nowsze, głębsze Uczucia, Myśli. Wszystko to, co jest utworzone z Twoich Myśli i Uczuć. Od
niej zależy, jak się czujesz, jaki masz nastrój, jak odbierają Cię ludzie, Barwa, rodzaj ciepła, które przyciąga albo odpycha innych od Ciebie. Szczyt osiągnięć Myśli i Uczuć, powstaje na płaszczyznach łączenia się ze sobą wirów, cząsteczek Energii i Materii. Jest większa, silniejsza, gdy te pola, te części łączą się w fale jednolitego płynięcia, są jednakowo ukierunkowane i umieją budować zewnętrzną przestrzeń odporną na zetknięcia z  przeciwnościami. Silna wibracja nawet w  sytuacji osłabnięcia jednego z wirów lub cząsteczek umie szybko zregenerować jego potencjał poprzez oddziaływanie na niego sumy jednomyślności, jednakowo ukierunkowanych struktur. Ogólna siła wewnętrzna człowieka, system Uczuć i Myśli z którego wyrasta jego zewnętrzny stosunek do świata. Nie wynika ze skumulowanych przez człowieka systemów pojęć, ale z  jego Uczuć tym Systemom Myślowym towarzyszących. Wartość tworzona i odbierana całokształtem Uczuć i Myśli człowieka. Ogołacanie siebie z nicości. Siła budowana lub odnajdywana w sobie poprzez przełamywanie barier niemożności tkwiącej w człowieku. Wewnętrzna wiedza, czego się pragnie w życiu. Umożliwia łatwe oderwanie się po śmierci od spraw ziemskich. Jeśli Człowiekiem opiekuje się Energia o bardzo silnej, wzbitej wzwyż wibracji, to bardzo szybko wznosi swoją wibrację na wyżyny Im szerszy jest krąg widzenia, rozumienia, odczuwania, tym wibracja jest silniejsza, mocniejsza.
Wibracje Zewnętrzne –zostały umownie podzielone na korzystne w danej chwili dla człowieka, na obojętne i na nie wzmacniające, wręcz zakłócające, powodujące chaos. Nie każda wibracja silniejsza od wibracji danego człowieka jest dla Niego wskazana, wyznacznikiem jest to, jak On się czuje w Jej bliskości.
Widzenie Sercem – sposób komunikacji Jutra, przyszłości, wsłuchiwanie się w  swoją Głębię, co dokonuje się wewnątrz Ciebie, związane z siłą odrywania się od praw materii, odbieranie wszystkich  fal i sił powstających jako efekt dialogu toczącego się wewnątrz danej Osobowości,
Widzenie Skanerem – widzenie rzeczywistości poprzez istniejące w każdym kanały pozazmysłowego postrzegania, pojmowanie bez pomocy materialnych doświadczeń.
Widzenie Wewnętrzne – Trzecie Oko ale również odbieranie impulsów i transformowanie ich przez całą Aurę.
Wieczność – istnienie mimo zmiany kształtu, miejsca, czasu, Struktura Twojego Istnienia, droga rozwoju Ducha, rozświetlające się pokłady Myśli, Uczuć, wzajemne przekazywanie sobie Światła, pozostawianie go dla potomności, Światło, rozpalone w  Sercu, w  ciele, wypływające z  Postaci
człowieka.
Wiedza – sposób na prostsze rozwiązywanie spraw, jasność widzenia, umiejętność widzenia rzeczywistości i ustosunkowania się do tego, co widoczne i zaistniałe, to odbicie w Tobie wszystkiego, co jest w  zasięgu Twojego Istnienia. Wiedzę powinno się wyrażać tylko i  jedynie w  wartościach
indywidualnych, dotyczących każdego pojedynczego człowieka, w sposób wolny od ograniczeń, bo nigdy nie należy wiedzy ograniczać. Stosunek człowieka do jakiejkolwiek wiedzy powinien być Jego prywatną sprawą. Wynika z doświadczenia życia, nawet z obcowania z Energiami.
Wiedza Nowa – ukazuje system Obrazów, inne spojrzenie niż żeś się do niego przyzwyczaił, zbiór uwag o ludzkim Istnieniu, prowadzi do wniosku, że człowiek wszystko może, a jego Barwa wynika z Jego wewnętrznego autentyzmu.
Wiedza o  Istnieniu – wiedza o  tym co było, będzie, co powinno być, a  co nie. To wiedza silnych wibracyjnie Energii.
Wiedza o Sobie – wiedza o tym ile w Tobie jest wolności, ile Miłości. Widzenie swego Istnienia jako ciągu, a  nie pasma wyrywkowych dni, zdarzeń, myśli, dostrzeganie ich wzajemnych zależności. Wiedza o  prawie człowieka do wielkich wzruszeń, autentycznego, wolnego wyrażania swoich Uczuć, o jednoczeniu się dużo wiedzących o sobie w społeczność ludzką. Im dogłębniej sam siebie zdefiniujesz, tym dogłębniej będziesz widział zalety innych. Wiedza o  Uczuciach gromadzonych latami, ich wzajemnych relacjach, uzależnieniach, o Barwie, wibracji, smutku nieuświadomionym sobie, o genezie radości. Wiedza o prawie do wzruszeń, wolności wyrażania swoich autentycznych Uczuć. Klucz do poznania siebie i swojej drogi życiowej, możliwości ich zmian.
Wiedza Stara – ukazuje system nakazów.
Wiedza Świata Ducha – zjawia się na poczekaniu jako to, co jest najwłaściwsze, nie ma biblioteki w której ktoś te prawdy składa, wszystko jest w Energii, powstała z połączenia wszystkich, którzy tworzą Istnienie, przychodząca jako splot skojarzeń. Efekt współpracy całego systemu Energii
Istnienia.
Wiedza Tajemna – Światłem dostrzeganie, rozumienie, niwelowanie tego, co zbędne.
Wielki Człowiek – w  układzie życia w  jakim się znalazł, potrafi wyłuskać z  siebie wewnętrzną siłę, swoje racje, dobro, Godność i szacunek dla roślin, zwierząt, siebie, ludzi.
Wielkie Marzenie – o jedności pomiędzy tym, co na Ziemi ustanowiono, a tym, co stało się marzeniem poprzez Ziemię ustanowionych.
Wir – wiedza, Myśli i Uczucia jednakowo ukierunkowane dzięki łączeniu się Osobowości nazywanych Energiami w procesie wspierania istoty Istnienia. Energia najpierw skrystalizuje w sobie potencjał, który można nazwać systemem wartości, potem skupia wokół niego inne Osobowości Energetyczne a  następnie uruchamia go w  połączeniu z  innymi wiroenergiami. Celem jest osiągnięcie stanu skutecznego zaistnienia, najdrobniejsza cząstka Energii, rozwijająca się i  wirująca wciąż, w  jej środku jest Biała Energia, najmniejsza cząstka, która buduje, najdrobniejsza część wszelkiego
Istnienia, mknąca w Nieskończoność, nigdy się nie zatrzymująca, by siebie zdefiniować, cały czas Kodowana Twoje Myśli i Uczucia wspólnie biegnące, bez rozgraniczeń. Każdy Wir, każda cząstka tworzy Energię, którą poprzez mózg kodujesz.
Wir Złoty – wibracje, dźwięki unoszące, Energia, która hołubi ZWYCIĘŻANIE, dźwięki SZCZEROZŁOTE, czyste, niosące SZLACHETNOŚĆ, jest w  nim WSZYSTKO – Energia Złota, Energia Krystaliczna i  DROGOCENNOŚCI, WSPÓLNA część, która od jednego do drugiego płynie, PRZYMIERZE w  Tobie i  Tymi, którzy ukochali wszystko. W każdym Wirze jest Energia chłonąca wszystko, co prawe, co jest sednem Zwyciężania
Wizjoner – osoba umiejąca odnajdywać Energię, wibrację budującą zgodę, ład, harmonię, szczęście, co może być blaskiem, siłą Jutra.
Wnętrze Człowieka – Jego prawdziwe Myśli i Uczucia, nie kreowane na pokaz, ale istniejące w Nim, w  świadomość swego prawdziwego Ja, daje każdemu poczucie wyjątkowości, odrębności lub przeciwnie, przynależności do określonych kręgów ludzi, pozwala moralnie określić siebie w swoich
własnych oczach i podejmować właściwe decyzje.
Wolna Wola – władza każdego nad samym sobą, swoimi Myślami i  ciałem, prawo dokonywania wyboru. Otwartość na różne Światy i na ludzi szanujących Twoje Istnienie, samostanowienie o sobie. Wiedza, że WOLNO ludziom wsiadać do łodzi, opuszczać ląd, płynąć dokąd zechcą, poszerzać
horyzonty wiedzy o kształcie Jutra. Wolną Wolą się wygrywa, brak Wolnej Woli, to czernienie.
Wolnostojeństwo – nie ingerowanie bez potrzeby w  inny Byt, uznanie, że ze złem, jakie widzisz w  sobie, sam sobie musisz poradzić a  widząc zło w  innych musisz pozwolić, by oni sobie z  nim poradzili, choć możesz im w tym pomagać, o ile zechcą tego.
Wolność – stan swobody Bycia ,Istnienie pozbawione lęku, posiadanie własnych przemyśleń, brak lęku przed posiadaniem własnego zdania i wypowiadaniem jego, samodzielne decydowanie o sobie, swoim ciele i Duszy, brak granic dla siebie samego, siła uwalniającą w Energii jej istotę. Stan wewnętrznego przekonania, że istnienie zależy od Ciebie, że bardziej jest się decydentem niż decyzje Ciebie kogoś do czegoś obligują. Wolność to stosowanie wszystkiego, co w Tobie się kryje lekko, zwyczajnie, nie zamykając tego przez niepotrzebną obronność. To znać swoje prawa i stosować je. Uważanie siebie za wartość najwyższą. Stan uważany za skończoność, do której zmierza rozwój energii. Jej stopień zależy od umiejętności pokonywania materii i  swojej niemocy. Możliwość czynienia wszystkiego wszędzie zgodnie z własną naturą. A więc poziomem swojej wibracji.
Wolność Wewnętrzna – nie utożsamianie się z żadną konkretną Płaszczyzną Istnienia raz na zawsze, traktowanie każdego miejsca jako wsparcia dla siebie, tylko od Ciebie zależy, na czym, na kim skupisz uwagę. Samodecydowanie o wybieraniu celów.
Wołać – sprecyzować swoje pragnienia.
Wr ó ż – osoba, która widząc wiele wie, że wielu rzeczy się nie mówi.
Wr ó ż k a – osoba, której udaje się coś wiedzieć, a która do tego czegoś dodaje dużo od siebie.
Wspaniałość – wibracja w której Dobro rozkwita, a zło umiera zasypiając, bez szansy przebudzenia się.
Współistnienie – łączenie Nieba z Ziemią, optymalne bycie ze sobą, współtworzenie, współkreowanie.
Wstyd – stan długoletniego zasklepiania siebie w nawet najwznioślejszej ideologii.
Wszechświat – płaszczyzna podzielona poprzez fakt istnienia różnych wibracji. Przestrzeń ziemskich praw i nieziemskich Istnień. Początek i koniec, wielkie skupisko różnych wibracji, które przekształcają się w formy ukazujące ich Myślową i Uczuciową Strukturę.
Wszystko – brak granic, nieskończoność, wiązka Białego Światła, horyzont, który możesz poczuć całością siebie, to, co może do Ciebie dopłynąć jako kolejna fala zdarzeń, uśmiechów, uczuć, sukcesów. To, co ma nastąpić, przyszłość.
Wszystko dąży do jedności – dzięki Niej osiąga się cele, jednakowo postrzega przyszłość. Zaprzeczając sobie, traci się swój potencjał. Splecenie, scalenie umożliwia tylko wzajemna wiara w  siebie. Czystość osiąga się dzięki niwelowaniu odrębności, osiąganiu klarowności tego, co jest i  będzie.
Siła to osiągnięty poziom wewnętrznego zespolenia, posiadana wielość Wiecznych Połączeń z innymi, realizowanie tego, co zostało zakodowane. Wszystko, co rodzi się w świecie zewnętrznym, wcześniej rodzi się w  systemie Naszego ze sobą wzajemnego Istnienia. Struktury powstają dzięki woli znalezienia się w Jedności – na pewien czas lub bez jego określania. Istotne, co jest przed Tobą, nie za Tobą. Celem jest przechodzenie z jednego stanu wewnętrznego w inny, poprzez pracę wewnętrzną i kontakt z tym, co zmienia. Wszystko, w czym się uczestniczy jest z Tobą połączone, póki nie wyrazisz woli zerwania tego połączenia. Co zakodujesz, tak będzie.
Wtajemniczenie – otrzymanie impulsu, podpowiedzi, metody, możliwości dokonania wielkiej przemiany, istotnych zmian.
Wyzwanie – budowanie Wieży Życia, budowanie i  chronienie Światła w  ludziach, osiąganie stanu Rozjaśnienia, rozpromienienia Wewnętrznymi Światłami i  oświetlana zdefiniowanego jako ciemność, ulatywanie ponad zawieruchami życia, zmierzać do wnętrza siebie, być wyczulonym na fałsz, krzywdę. uwierzyć, że jest się częścią Wszechświata, że się nie przestanie być Światłem. Wyzwanie życia to nie tylko praca, to Akt spotkania dwóch Świateł, dwóch Osobowości i  ich połączenia bez waśni.
Wzmocnienie Energii – wytworzenie w niej silniejszego Pola Energetycznego na bardzo długi czas.
Wzrost Potencjału Wewnętrznego – możność Jednoczesnego uchwycenia najróżniejszych, nawet skrajnie różnych cząstek Materii i Energii w różnych miejscach będących.
Zabielić – zlikwidować martwe punkty w  sobie, przemienić to, co jest w  to, co być powinno, uwarunkowanie człowieka, aby uporał się w aktualnym życiu ze swymi przemianami wewnętrznymi.
Zaistnieć – wzbić się ponad własne wyobrażenie, ponad standard myślenia innych, ponad ich pojmowanie rzeczywistości, zobaczyć siebie w  aureoli bycia godnym swojej Miłości, odczuwać w sobie spokój, ciszę, szczęście, Miłość.
Zakazane – niszczenie siebie i innych.
Zamysł Istnienia – unieść wszystko, innym dawać siebie, doskonalić, bronić Miłości i Jedności.
Zanieczyszczenia – cząstki, które spełniły już swoje zadnie, teraz opóźniają drogę do Jaśnienia.
Zanikanie Człowieka – pokazanie „szaleństwa” swoich zachowań, a  w  cichości Ducha opłakiwanie tego, co przez takie zachowania się utraciło.
Zapach Fiołków – wspomnienie kogoś, kto był dobry, mądry, owocuje tęsknotą obcowania z  kimś równie dobrym, siła piękna.
Zaświat – ogrom zjawisk energetycznych zachodzących w przestrzeniach nie odzwierciedlanych przez Materię. Miejsce skupienia zadumania. Dom Dla Energii. Wielka przestrzeń wraz z  bytującymi w  niej Energiami, pozostająca poza sferą planety Ziemi. To wibracyjnie zamknięte środowisko,
miejsce skupienia, zadumy, jego wibracyjne piękno jest tak wielkie, że Energie nie umieją nie chcieć w nim przebywać, wibracja odczuwana Sercem, Energia chce jej i chce w niej jak najdłużej być.
Zaświatowe Sumienie – wiedza, którą będąc w Zaświatach zawsze ma się w sobie.
Zaufać Sobie – oprzeć całość swojego Istnienia na tym, co czujesz, myślisz, wewnętrzne zadeklarowanie upiększania wewnętrznego Świata, uszlachetniania go, nie przyjmować tego, co nie pasuje do Twojego Świata, wnętrza.
Zazdrość – obawa przed utraceniem swojego znaczenia na skutek bycia osobno, czyli bez jedności energetycznej z  drugim człowiekiem, Energią, odwaga walki o  to, na czym bardzo człowiekowi zależy, wstyd przyznania się przed sobą, że wiem, iż nie jestem na tyle doskonały, aby w  stopniu
zadowalającym przyciągały Mnie do siebie inne Energie, uznanie siebie, swojej wibracji za zbyt małą w stosunku do odczuwanych potrzeb, prośba o wsparcie, o zaistnienie wśród innych Energii, chęć bycia innym człowiekiem uwidaczniania dzięki albo po przez drugiego człowieka. Problem tego
uczucia tkwi w Osobowości odczuwającej je, jedno z wielu Uczuć z którymi trzeba dać sobie radę.
Zbawienie – uzyskanie wolnej woli czynienia tego, co samemu uważa się za właściwe i  słuszne, cel Istnienia Energii w ciele materialnym.
Zdrada – odwrotne zachowanie, myślenie w  stosunku do tego, co jest mówione, deklarowane, oszukiwanie świadome, jeśli człowiek twierdzi inaczej, myśli inaczej to zdradza nie tylko drugiego człowieka, ale przede wszystkim samego siebie.
Zdrowie – Stan Ducha, człowiek, którego świat Myśli i  Uczuć jest dostosowany do niego, jest w harmonii, nie biczuje się Energią, pozytywnie nastawiony do Materii.
Zespolenie – połączenie na skutek dostrzegania w kimś drugim tylko blasków, nie cieni, bycie razem na wieki, splecenie, Akt Uniesienia Serca, gdy nie jest ważne co było, ważna jest Miłość, bezinteresowne spotkanie się szczęścia ze szczęściem, Miłowania z Miłowaniem, Drogi ponad czasem z Istnieniem ponadczasowym.
Zewnętrzne Źródła Energetyczne – Pola Energetyczne, które mogą wpływać na porządkowanie się innych struktur, wyciszanie i  wzmacnianie globalnych procesów, wewnętrznej komunikacji, jednoczenie się wszystkich wirów i  cząsteczek ze sobą, powodują, że stają się one pewne siebie,
rozumieją trudy i  wyzwania innych struktur, umieją dostrzegać ciąg dalszy swej wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji.
Ziemia – miejsce uczenia się miłowania, kochania, splecenia, komunikacji, jedności, miejsce prób, przechodzenia doświadczeń przez Energię, która zapragnęła osiągnąć zbawienie, miejsce brania i dawania.
Zjednoczenie – splecenie, wiry różnorodne połączone, jednokierunkowe, będące ponad definicjami określającymi każdego z nich funkcjonowanie, tworzące ponad dotychczasowymi ich definicjami, prawami, globalną definicję bycia we współpracy, ponad wszystkim tworzone nieprawdopodobne
przewartościowanie, dokonujące się też w każdej cząstce.
Złe Myślenie – nie wspierające, nie uspokajające, niezgodne, nastawione na rywalizację, walkę.
Zło – nieadekwatność do danej sytuacji, to co nie uwalnia dodatnich wartości, odbieranie czegokolwiek, co jest dla kogoś wartością pożądaną, oddawać zdwojenie negatywnego, zamęczanie się i dręczenie tą samą myślą bez racjonalnej refleksji, co powinienem zrobić, aby to poprawić, zmienić, negatywne wartościowanie samego siebie, pamiętanie innym ich złych uczynków, pozwolenie, by zawładnęła nami jakaś idea bez spojrzenia na nią trzeźwym okiem, sytuacja, w której podnoszą nas na duchu nieszczęścia innych ludzi.
Złocista Energia – jest wszędzie, ma w  sobie Przezroczystość, ma Dar komunikacji, uzgadniania, dogadywania się, porządkowania; jest symbolem dobrobytu, obfitości, Siły, bo wchłania w  siebie Wibracje wysokiej częstotliwości (dobro, prawość, Miłość) i z nimi sie łączy; jest w niej siła, bo nie
zakłóca siebie z własnego wyboru, z własnej woli.
Złota Energia – Duchowy Świat, System Wartości, którym można wszystko zbudować, zbiór niezliczonej ilości kół energetycznych o silnej wibracji.
Złota Nić – Energia ponad Wszechświatem, poprzez wszystkie Życia, nadaje sens Istnieniu, Bytowaniu. – Piękno, scalenie, pieśń o Dobru,  o Duchowym Świecie, struktura Kodująca Zdrowie, Szczęście, Miłowanie, scalająca, chłonąca wszystko, co PRAWE, co jest sednem zwycięstwa. JEDNOCZĄCA.
Złoty wizerunek Mistrza – bo chłonie tylko dobre, bo dla niego Struktura Dobra jest Światem, oczywistością.
Zmartwychwstanie – pojawienie się Energii po śmierci ciała materialnego w Świecie Energii.
Zmiana – wychodzenie ze schematów myślowych, zobaczenie z  innej strony, trwa ciągle w  Polu Energetycznym, poszukiwanie lepszej dla siebie tonacji, optymalnej dla zmieniających się warunków, prowokuje do refleksji, co będzie w  Tobie się działo, gdy ta zmiana nastąpi. Zmiana kierunku funkcjonowania całości. Wzbicie się ponad to, co jest i innym ukazanie, że mogą nawiązać ze sobą inne relacje.
Zmiana Pola Energii – człowieka prowadzi do uświadomienia sobie, że w każdej Strukturze, w każdej cząstce Pola Istnienia człowieka jest Dar, Potencjał dostrzegania tego czegoś, co jest w danej chwili optymalne i wystarczy tylko wyciągnąć rękę, żeby przypłynęło, że jest możliwość wykreowania tego, czego jeszcze nie ma, a co pojawia się pod postacią WIDZENIA OBRAZEM.
Zmowa Milczenia – patrzenie na siebie oczami ślepca, dostrzeganie tylko tego, co jest Tu i  Teraz, widzenie tylko swojego Bytu na Ziemi w sposób oderwany od jego dalekiej perspektywy, choć jest on w dziejach Wszechświata jedynie drobnym epizodem.
Znak Wewnętrzny – pozostaje w Osobowości, gdy mija życie, coś co powoduje, że w Tobie ciągle coś powraca, dlatego najczęściej zostaje przerobiony, przeformowany na kolejne wyzwanie kolejnego  życia, bo chcesz by go nie było, bo chcesz, by zaczęło w  Tobie coś grać inaczej. Każde wcielenie, życie coś pozostawia, z czego coś kolejnego w Tobie chcesz zniwelować.
Zwycięstwo – wszystko, co odkrywasz w sobie, zapalanie Światła tam, gdzie inni mówią, że nie możliwe, by się zapaliło, osiągnąć cel nie krzywdząc, przemienić niemożność w możność, nie sprzeniewierzyć się Uczuciom przyjaźni, braterstwa i Miłości.
Życie – aktywność, dzięki której uczysz się doznawać co dobre, złe, dawać innym swe Serce, Myśli i czyny, odnajdywanie w  sobie światła, wewnętrznej siły, dar dawany samemu sobie, siebie odnajdywanie w gąszczu Barw, pomysłów i wartości, wędrówka w której odkrywasz czego Ci potrzeba, wszystko
co dokonuje się wewnątrz ciała i  Aury, horyzont, ku któremu się idzie, nazywany Miłowaniem, proces zmian zachodzących w  człowieku i  poza nim, poszukiwanie doznań, które doskonalą system Uczuciowo – Myślowy Energii. Dokonywanie wyborów związanych z  określeniem swego JA, patrzeniem na świat i  byciem w  nim takim, a  nie innym człowiekiem, poszukiwanie dobra. Życie zaczyna się od wiary w  siebie, nieustającą walką z  samym sobą i  z przeciwnościami losu, o  bezpieczeństwo, zaczyna się od wiary w  siebie i  jest trudem wzmacniania tej wiary. Czas na Ziemi w  którym Energia urzeczywistnia swój cel wcielenia. Zadaniami swojego życia każdy człowiek zajmuje się samodzielnie. To wolność, wołanie wewnątrz siebie o  siłę radzenia sobie, to wołanie o Miłość, odwaga odrzucania tego co boli i przygarnięcia do siebie tego, co stanowi Twój budulec. Budowanie w sobie wibracji, poszukiwaniem wiedzy o sobie poprzez doskonalenie swoich Uczuć. Decyzja uwolnienia siebie od Myśli wolnych, stania się niewolnikiem swoistego rodzaju, niewolnikiem wartości, które pragnie się w  rozpoczynającym się życiu osiągnąć, maszerowanie poprzez zakamarki swego wnętrza, odnajdywanie wszystkiego, co można jako Światłość, radość, Miłość, dobro odnaleźć.
Życie niepokalane – pozbawione płakania.