Fragment książki „Otwarte serce”

Inne funkcjonowanie człowieka

Najpierw pojawia się wizja, jakieś pragnienie. Potem zastanawia się człowiek, jak można je urzeczywistnić, zrealizować. Ktoś jest pewien, że jest możliwość tego zrealizowania, szuka elementów pasujących do
wymyślonej przez siebie wizji. Jest teraz realizowana wizja optymalnego funkcjonowania człowieka
w trakcie życia, zastanawianie się, co powinien on sobie uświadomić, po co sięgać, by ta wizja mogła zostać zrealizowana. Najważniejsze, że jest w tej wizji, by człowiek wychowany przez wiedzę formułowaną
przez ludzi w trakcie życia mógł sięgać po inną, możliwości znajdujące się wszędzie, dotyczące wszystkiego. Niebywała rzecz, bo tej wiedzy, możliwości zaczynacie poszukiwać w ogromnych przestrzeniach nazywanych Istnieniem i cząstkach stanowiących energię, materię.

Możliwości Istnienia i tych cząstek są niewyobrażalne!

Każda jest w stanie zafunkcjonować właściwie w każdym Systemie, każdej relacji, kodzie, programie. Dowiaduje się człowiek, że dociera do niego wszystko, czego potrzebuje do optymalnego życia. Jednak większość tego znajduje
się nadal poza jego świadomością. Dotyczy to również możliwości tkwiących w Systemie, którym on jest. Tylko od człowieka zależy, czy zacznie wprowadzać to do swojej świadomości, stosować, uaktywniać.
Od czego zależy, co z siebie się wydobędzie, co do świadomości człowieka dotrze? Gloryfikowana jest miłość, ta najsilniejsza ze wszystkich sił. Jest w niej wszystko: zrozumienie, wybaczenie, szacunek, wolna wola, samoregeneracja każdej cząstki… Niebywała rzecz, sięgasz po nią, czyli po swoją naturalną, sobie właściwą energię, myśli i uczucia połączone ze sobą, ciągle współpracujące, niczym nieograniczane, wszędzie docierające. Uświadamiasz sobie na pewnym etapie swojego rozwoju, że już twoje takimi są, czyli docierają wszędzie, komunikują się ze wszystkim. Rozumiesz, że TY to przede wszystkim te myśli i uczucia, że twoje ciało składa się z cząstek będących również pewną formą Istnienia, że one reagują na wszystko, co do nich dociera.

Na pewnym poziomie swojego rozwoju uświadamiasz sobie,

że należy się do wszystkiego, co do ciebie dociera, jakoś ustosunkować. Jak? Sercem, bo jak inaczej? Uczysz się myśli, uczucia kierować do zewnętrznego świata i do przestrzeni stanowiącej ciebie, wyrażać nimi swoją wizję siebie, pragnienia. Uświadamiasz sobie na pewnym etapie swojego rozwoju, że masz prawo chcieć od tej przestrzeni współpracy, bezpieczeństwa, dobra, prawości, pozytywności. Gdy słyszysz wszystko co jest wszędzie, to właśnie o takiej energii myślisz. Inne nie są ci potrzebne. I tak się staje, że nagle zaczynasz funkcjonować w dwóch przestrzeniach, dwóch światach, z tych dwóch tworzysz sobie, swój jeden świat. Tak, dzięki temu jednemu twojemu
światu tworzy się twoja Nowa Epoka, nowa opowieść o tobie. Ona nie trzyma się schematów. To opowieść o wolności docierania twoich myśli i uczuć wszędzie – na zewnątrz, w głąb ciebie. To opowieść o możliwości
człowieka odbierania sygnałów ze wszystkiego, co znajduje się wszędzie, bycia w określonym, jednolitym paśmie informacyjno-energetycznym.
Twoja Nowa Epoka to dobra życzenie, współpraca, Jedność. Towarzyszy jej uniwersalna procedura: najpierw skonstruowana zostaje wizja, obraz współpracy ze wszystkim w nieskończoność udoskonalanej, weryfikującej nieakceptowane przez System stanowiący człowieka. Do takiej wizji życia człowieka zmierzamy.

Otwórz, serce człowieka, swoje wrota!

Człowieku, pomyśl o sobie jako o części Istnienia, Wiecznym Wędrowcu. Jasno określ swoje myśli, uczucia. Zwracaj się do wszystkich cząstek stanowiących ciebie w materii, energii, znajdujących się dookoła, wszędzie. Buduj Jedność swoich myśli i uczuć, kieruj je do świata ciebie otaczającego. Trzeba budować dla siebie i nie tylko dla siebie dobre, pozytywne. Doceniaj siebie, życie swoje. Przestań obwiniać kogokolwiek za cokolwiek. Zrozum, wybacz. Pamiętaj, że docierają do ciebie myśli, uczucia Biało-Złoto-Srebrne z Ziemi, z Wszech Przestrzeni,
pomagające, wspierające miłością, przyjaźnią, dobrem. Do nich się zwracaj, innych nie krytykuj. Zwracaj się do wszystkiego o Jedność, współpracę – do tych, których znasz i o których Istnieniu nie masz pojęcia. Zwracaj się do tego, co jest, będzie, ponad przestrzenią, ponad czasem ziemskim, do Systemu Biało-Złoto-Srebrnego, który jest Systemem pozytywności. O co chodzi? O możliwość wejścia w trój-jedność, czyli umożliwienie każdej
cząstce stanowiącej ciebie odbierania wsparcia od struktury myślowo-uczuciowej, którą jesteś jako Wieczny Wędrowiec. Masz do tego prawo.

Chcesz poznać miłość, przyjaźń.

Na tym polega sprawiedliwość Istnienia: wszystko wszędzie uczy poznawać tę najsilniejszą ze wszystkich
energię. To jestem cel. Zdarzenia życia ludziom w tym pomagają, bo uświadamiają, jak te uczucia są ważne. Gdy któregoś dnia to poczujesz głęboko w sobie, wewnątrz tej trój-jedności Systemu swojego JA, uznasz, że jesteś na Istnienia prawie. Dla każdej cząstki, która coś ci dała, daje, zamysłu pomagającego siebie jasno określać, myśli i uczuć coraz piękniejszych, warto uczynić z siebie piewcę takiej przyjaźni, miłości! Nie ma oceniania, pretensji, jest zwracanie się do Biało-Złoto-Srebrnego Światła, które jest esencją wszystkiego. Poczuj siebie właśnie tak, przestrzeń swojego życia, swoje ciało. W nich tyle pozytywnego się dzieje! Zwracaj się do możliwości tkwiących
w tej energii Biało-Złoto-Srebrnej, pozytywnych informacji, możliwości uaktywniania się ich w tobie, twoim życiu.

Nawet jeśli nie tak wielu ludzi potrafi wyjść z tej ustanowionej procedury życia, chcesz żyć inaczej.

Już powstała takiego życia wizja. Sięgaj po przyjaźń, miłość. Buduj wewnątrz swojego ciała jednolitą przestrzeń Złotą, Srebrną, Białą… Ta energia czyni cuda, bo tworzy wciąż w Systemie, którym jesteś, niebywałą siłę życia. Powoduje, że przez cały czas aktywną jest przestrzeń twojego ciała, ducha, że nastawione są na odnajdywanie możliwości, ułatwiającego, inspirującego. Rozumiesz? Chodzi o ciebie. Barwa Biało-Złoto-Srebrna to hasło, nazwa energii mogącej łączyć się ze wszystkim. Nigdy nie traci swojego potencjału. Jest osadzona w Głębi człowieka, istnieje w nieskończoność, potrafi sięgać po wszystko, co jest wszędzie. Warto chcieć jej coraz większej aktywności w relacji ze swoim ciałem. Dzięki niej udoskonala się swoje funkcjonowanie – wszystko ze sobą współpracuje, wchodzi w relacje z nowymi przestrzeniami, innymi niż do tej pory dotyczyły danej osoby. Dzięki temu człowiek staje się kimś innym, bo zaczyna w nim dominować to, co wszystko, wszystkich jednoczy.

Istotna jest przyjaźń czysta, miłość czysta, połączenie,

dzielenie się informacjami, impulsami pozytywnymi, Światłem, budowanie doskonalszego z tego, co się posiada. Co w tym pomaga? Wędrowcy Istnienia. Starają się swoimi opowieściami, przekazami, pomagać wam robić porządek w Systemie waszego myślenia, uczuć, relacjach z materią, ciałem, teraźniejszością i przyszłością, poszerzać pasma będące nośnikami energii, wibracji. Zachęcają do tworzenia ze swojego ciała, jego cząstek nowych Systemów – wprowadzając w nie nowe, inne kody, programy. Zajęliście się kodowaniem siebie. Taki nowy program, kod, nasila
negocjacje, konsultacje niematerialne i materialne, uruchamia większe możliwości współpracy między cząstkami ciała a duchową postacią człowieka. Wędrowcy Istnienia wam podpowiadają – inaczej na siebie patrzcie, wroga w sobie nie macie ani energii zło czyniącej, nie macie wroga w dalekich światach. Uczą, że istnieje rodzaj energii, z którą się nie dyskutuje i rodzaj wibracji, która określa sprawiedliwość, ustanawia ciągi następujących po sobie zdarzeń. Ich kierunkowskazem są dobro, prawość, miłość.

Chcecie być w takim świecie. Chcecie takiej energii, wibracji

dla swojego ciała, komfortu komunikowania się ze swoją Głębią, ze wszystkim. Miłość sugeruje, że należy się wspierać, a nie ze sobą walczyć. Człowiek łączy się z taką energią, bo chce realizować swoje zamierzenia – robić wiele dla dobra, chce kochać i być kochanym, umieć niwelować zagrożenia, rozumieć każdą cząstkę, wpływać skutecznie na tych cząstek optymalne funkcjonowanie. Dlatego zwraca się do wszystkiego o współpracę, chce pozytywności od Istnienia, możliwości osiągania sukcesów wbrew przeciwnościom. Od wieków ludzie wiedzieli, że jest taka moc, choć nie wiedzieli, jak ją uzyskiwać. A na nią się patrzy sercem, przywołuje przyjaźnią, miłością… To jest cel, zamysł wszystkiego, o czym rozmawiamy, wizja, dla której powstania zbieramy poszczególne elementy. O taki świat każdemu zawsze chodziło. Dlatego trzeba tej energii szukać, uczyć się Jedności, scalania, bycia innym człowiekiem, sięgania po nowe. Ustalamy wspólnie, jak robić w energii, materii porządek, co jest potrzebne każdej ciała cząstce, by funkcjonowała optymalnie.

Zastanawiamy się wspólnie. To narada, Istnienia konferencja. Wszystko wszędzie wie, czego teraz pragnie człowiek i konsultuje te zamierzenia ze wszystkim, by nie było wchodzenia w konflikty. Życie to wspaniała przygoda…
JANUSZ