Przeczytaj wykład E.Nowalskiej powiedziany podczas warsztatów wakacyjnych k/Olsztynka (07.2018)

Wszystko, co jest wszędzie

Staramy się zrozumieć jak funkcjonuje system uczuciowo-myślowy człowieka, na czym polega jego relacja z ciałem. Dlatego, nie ograniczamy się tylko do tego, co dotychczas na ten temat wiemy. Wyzwaniem dla naszej świadomości, która współcześnie ulega ogromnej transformacji, jest sięganie w przestrzeń będącą nadal poza nią. To właśnie z niej staramy się pozyskiwać informacje, których nie jesteśmy w stanie wykreować swoim rozumem. Dyplomatycznie mówimy, że szukamy w niej wszystkiego, co znajduje się wszędzie a aktualnie może pomóc nam w życiu.

Wszystko znajdujące się wszędzie – to szalenie dyplomatyczny zwrot określający rejony spoza naszej świadomości. Niczego nie nazywamy, nie precyzujemy, nie stosujemy poznanych miar, schematów, nie wyznaczamy granic, niczego nie narzucamy. Jak czerpać z tego, by przekroczyć zakres swoich aktualnych niemożliwości? Chcemy wspierać swój rozwój, zmieniać swój poziom energetyczny, udoskonalać program swojego funkcjonowania.

Uczymy się komunikacji ze swoim głównym kanałem energetycznym, nazywanym naszą Głębią. Jest to najbardziej bezpośrednio związana z nami czysta energia, posiadająca szerszy zakres funkcjonowania od naszej świadomości. Dlatego istotne jest bycie w zgodzie ze sobą, zwracanie uwagi na subtelne sygnały dawane przez ciało i system energetyczny. Po prostu szukamy mądrości, siły, możliwości w zupełnie innym wymiarze informacyjnym. Niemal przesiadamy się wtedy na inne pasmo energetyczne.

By tak się stało, trzeba poznać podstawowe zasady, prawa, procedury dotyczące niematerii. Dzięki nim wiemy, w jakiej przestrzeni się poruszamy, jak powinniśmy się w niej zachowywać. Jednym z takich praw jest możliwość zmieniania tego, co jest, prawdopodobnie będzie. Oznacza to, że nic nie musi być dalej kontynuowane, jeśli nastąpi zmiana pasma energetycznego tego dotyczącego, lub przerwana, zniwelowana tego energia. Takie łączenie się lub odcinanie od jakiejś energii dokonuje się tylko i wyłącznie poprzez operowanie swoją wolą, swoim systemem uczuciowo-myślowym.

Takich zmian nie dokonuje się z wyrachowania, dzięki łaskawości opaczności. Musi być autentyczna, pozbawiona fałszu potrzeba ich zaistnienia. To wyzwanie dla myślenia ludzi – w tego rodzaju komunikacji osiąga się sukcesy dzięki funkcjonowaniu w zgodzie z systemem wartości nazywanym Prawami Godności Istnienia.

Zmiana pasma energetycznego to to samo, co zmiana systemu kreowania swoich myśli i uczuć. Uświadamiamy sobie kilka warunków, które trzeba spełniać, by było to możliwe. Po pierwsze należy umieć zdystansować się od swojej przeszłości, jej energii próbującej narzucać tendencje myślenia, przypominać o uczuciach wzbudzanych przez dokonane doświadczanie. Po drugie, trzeba bez cienia wątpliwości chcieć zmian. Po trzecie, trzeba się odważyć na stosowanie tzw. komunikacji niematerialnej, polegającej na budowaniu wizji, kodowaniu siebie, zwracaniu się do wszystkiego, co nadal jest poza naszą świadomością, wyrażaniu swoich autentycznych potrzeb a nie proszeniu o ich spełnienie się.

Uznajemy, że energią o zdecydowanie większych od nas możliwościach, jest nasz główny kanał energetyczny. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zbudować coś zupełnie innego, zupełnie inaczej o sobie pomyśleć, zarządzać dotyczącą nas energią. Powszechnie uważa się, że jest to niemożliwe, bo ludzie mają wciąż w sobie dużo lęku, niepewności, wartościują siebie, biczują wątpliwościami, bazują na prawach materii itd. Jest potrzeba wykreowania ludzi, którzy nie będą się bali sięgać poza swoją świadomość.

Uczymy się patrzeć inaczej na zjawiska zachodzące w nas i naszym życiu. Inaczej, czyli chcemy zrozumieć, dlaczego coś się ma stać, staje się, jaka energia to determinuje, jak można taką energię zmienić, zniwelować, jakie pasma energetyczne i jak funkcjonujące powodują naszą pomyślność, zmieniają nasze życie. Właśnie po to wchodzimy w bardzo abstrakcyjne tematy, wizje, by uzyskiwać możliwość poznawania swojego głównego kanału energetycznego, pozytywne zjawiska energetyczne typu rozświetlenie, przezroczystość, łączność energii z materią, niwelacja ich rozpiętości itp. Dopiero potem docieramy do kolejnej związanej z tym naszej możliwości – zarządzania energią. Dopiero, kiedy osiągamy pewien rodzaj świadomości, możemy na taki temat mówić.

Jak mogę zarządzić energią?

Z przekazów dowiadujemy się, że mamy do tego prawo, jakby ktoś nam na to już pozwalał. Latami poznajemy te zagadnienia, by zacząć konkretnie zmieniać swoje pasma energetyczne, zarządzić energią, mieć siłę ustosunkowywania się do wszystkiego. Nie może być tak, że współczesny człowiek nie wie, że jego myśli są zawsze słyszane, odbierany przez inne pola energetyczne, nawet, jeśli wydaje się mu, że nikt konkretny go nie słyszy. Pora wiedzieć, że informacja sformułowana w myślach jest wysłana do adresata, powraca w różnej postaci, jako pewnego rodzaju odpowiedź. Warto, by każdy miał świadomość, że nikt nie jest skazany na bycie określonym systemem energetycznym, bo on jest zmienny, bo można świadomie uczestniczyć w jego zmianie.

Zarządzić energią, czyli co zrobić? Postanowić, przekodować, wyrazić potrzebę, zwrócić się do tego, co jest od ciebie mądrzejsze, silniejsze i czekać na zwrotną informację, która jest efektem negocjacji, uzgodnień na przewyższających nas poziomach relacji niematerialnych. Aby to się udało, trzeba wejść w swój określony stan wewnętrzny – ciszy, najwyższych wartości, pewności swoich racji, odwagi ustosunkowania się do wszystkiego w imię szeroko rozumianej prawości, sprawiedliwości.

Akceptowanie tego, co jest nieprawidłowością, jest błędem. Fala energetyczna, którą wyczuwamy, odbieramy, jako wizję zapowiadająca jakieś zdarzenie itp. oczekuje na nasze zareagowanie na nią. Jego brak jest tej fali akceptacją. Nawet, jeśli na rozum wydaje się to wręcz niewykonalne, trzeba reagować na ostrzegawcze sygnały tego rodzaju. Zawsze w jakiejś skali zostają osłabiane lub zdezaktualizowane, czyli mocnym akcentem na ich miejsce zostają wprowadzone inne. Nie kłóćmy się, nie obrażajmy, ale wypowiadajmy swoje zdanie. Nie zostawiaj energii bez odpowiedzi, nie pozwalaj sobie takie puste miejsca w swojej przestrzeni.

Mówimy o zupełnie innym człowieku!

Nic nie pomaga narzekanie, negatywne widzenie świata. Moment, w którym ktoś pomyśli, że potrafi zareagować na to, co go otacza, jest przełomowym momentem. Do tego trzeba dorosnąć. Również do tego, by przestać definiować się swoim wiekiem urodzeniowym, bo młodość to przede wszystkim sposób poruszania się, umiejętność reagowania na energię, posiadanie wciąż energii życiowej i woli kreowania przeszłości. Ten inny człowiek wie, że doszukiwanie się w sobie niedoskonałości nic nie daje.

Świat duchowy wysoko stawia nam poprzeczkę twierdząc, że nie tylko po to komunikuje się z nami, by przekazywać informację, otaczać opieką, ale przede wszystkim, byśmy zaczęli stosować tę wiedzę w praktyce życia.

Jest tryb myślenia ludzkiego (narzekanie, schematy) i polecany (szukanie metod radzenia sobie, pozytywności, zarządzanie energią). Do tego drugiego należy „bycie ponad czasem i przestrzenią”, czyli – przestań się przejmować tym ile masz lat, zostaw za sobą dotychczasowe doświadczenia, szanując wszystkich, zdaj sobie sprawę, że każdy czegoś od ciebie oczekuje a ważne jest, czego Ty chcesz, pragnij więcej niż masz do tej pory, nie minimalizuj siebie.

Wszystko, co jest wszędzie kojarzy mi się z nieprawdopodobnym spokojem, pewnością swojego punktu widzenia, innym sposobem komunikowania się (niematerialnym), ogromną skalą możliwości, siły realizowania swojej woli, osiągniętą jednością. To cel naszego rozwoju. Postacie duchowe to reprezentanci pewnych przestrzeni, próbują nam pokazać system swojego funkcjonowania, zachęcić do wyjścia ze schematów funkcjonowania. Uczą odwagi życia, wiary w możliwość naszych myśli i uczuć.

Przekazy są źródłem informacji oraz inspiracji dla naszych procesów myślowych i uczuć. To, że ludzie nie widzą tej przestrzeni, ich, swojego głównego kanału energetycznego nie jest istotne, bo mówimy o innym rodzaju komunikowania się. Liczy się wiedza, pewność, że istnieją w nas pokłady niezwykłej mądrości, siły, możliwości łączenia się ze wszystkim, co uznajemy za dobre, pozytywne. Nasza czysta energia nie choruje, nie boi się, wie, reaguje optymalnie, jest wizjonerem. To dzięki niej pojawia się w nas niespodziewane, nieoparte na rozumowej wiedzy WIEM. Jest ono efektem działania specyficznego „telefonu energetycznego” – na czas otrzymujesz informację, której w ogóle nie brałeś pod uwagę.

Postacie duchowe w relacji z człowiekiem, odgrywają rolę inspiratora do nawiązywania komunikacji ze wszystkim, co jest dla nas pozytywnością, dobrem, mądrością. Chodzi o to WIEM – dlatego zwracamy się do wszystkiego, co posiada ważne dla nas informacje.