Otwarte serce – najnowsza książka

JUŻ można zamawiać książkę „Otwarte serce”!

format A-4, stron – 234

cena – 35,00 zł, napisz: nowalska@wp.pl

Obiecałam kiedyś sobie, że nie pozostawię w szufladzie mojego biurka tekstów przekazów, że te najistotniejsze będę publikowała w książkach. Dlaczego? Mówią o ważnych zjawiskach, pokazują istotne dla nas perspektywy, przekazują potrzebną nam wiedzę, dają niesamowite wsparcie dla życia człowieka, gloryfikują system wartości uniwersalny dla każdego z nas.
Gdy wydawałam pierwsze książki z tego cyklu, nie byłam w stanie wyobra-zić sobie, że powstanie ich tak wiele, że ta tematyka będzie w nich kontyuowana przez tyle lat! A jednak konsekwentnie omawiane, rozwijane są w tych książkach tematy najważniejsze ze wszystkich istotnych – co może zrobić człowiek dla siebie i innych, by życie na Ziemi wreszcie stało się w pełni bezpieczne, szczęśliwe, spełniające ludzkie pozytywne oczekiwania.

Mimo panującego teraz czasu chaosu, zmian transformacyjnych w ludziach i na Ziemi, upadania autorytetów, weryfikowania dotychczas akceptowanego systemu wartości, trzeba kreować pozytywny ciąg dalszy naszego życia. Pomocne jest w tym zrozumienie funkcjonowania tego niezwykłego świata, jakim jest ten nazywany niematerialnym, jego relacji z tym nadal nazywanym konkretnym, materialnym. Nie do końca chodzi o wiedzę akademicką, bardziej o tę nieweryfikowalną, nielubiącą schematów, rządzącą się swoimi specyficznymi prawami, aktualizującą się zdecydowanie szybciej niż nasze ludzkie myślenie.
Nie jest łatwo wytłumaczyć, jak, dzięki jakim metodom może zmieniać się wewnętrzny świat człowieka, jego system myślenia, uczuciowości i wartości, na których bazuje, by życie pozbawiane było cierpień, smutków. By to zrobić, trzeba omówić wiele aspektów tego samego, wszystkie połączone ze sobą i wpływające na siebie procesy nas kształtujące, determinujące. Wciąż podkreśla się w tej książce, że każdy z nas jest Systemem naczyń połączonych, zatem im więcej elementów tego Systemu będziemy umieli brać pod uwagę, udoskonalać, tym szybciej osiągniemy cel – wykreowania siebie na osobę odporną na wszelkie negatywności, umiejącą skutecznie kreować pomyślne życie.
Teksty zawarte w tej książce wręcz namawiają nas do szybkiego dokonania w sobie już teraz przekodowania, przeprogramowania zmieniającego jakość naszego życia, również wpływającego na jego długość. Mowa jest o dobrodziejstwie bycia w Jedności, pełnej komunikacji ze swoim JA nazywanym Głębią energetyczną człowieka, bazowania na trój-jedności tworzonej przez tę Głębię, świadomość oraz ciało. Wiele tekstów zwraca naszą uwagę na niezwykłe możliwości związane z energią nazwaną dla nas Biało-Złoto-Srebrną, która zdecydowanie powiększa zakres tego, z czym możemy komunikować się w trakcie życia.
Czytając te teksty przekazów, ma się wrażenie, że jesteśmy oprowadzani po innym wymiarze Istnienia. Pokazuje nam się wizje prawidłowo zachodzących zjawisk niematerialnych, które możemy wprowadzać w swój świat, słuchamy wykładów gloryfikujących wartości będące częścią wspólną wszystkiego, przeżywamy wzruszenie, gdy mowa jest o niebywałej sile, znaczeniu miłości. Dowiadujemy się, dlaczego tej cywilizacji Nowa Epoka już jest nazywana Epoką Serca…
Każde pokolenie miało i ma przed sobą jakieś ważne wyzwania. Naszego dotyczy głęboka, wszechstronna transformacja zupełnie zmieniająca nas, system funkcjonowania naszej rzeczywistości. Szybki rozwój techniki nie może pozostawić za sobą, w tyle, rozwoju wewnętrznego człowieka. A ten rozwój polega na pozyskiwaniu kompetentnych, aktualnych, zgodnych z prawdą informacji i coraz większym docenianiu UCZUĆ, prawa każdego do szczęśliwego życia. Ten cel trzeba po prostu zrealizować!
Zapraszam do lektury przekazów, które powiedziałam w 2019 roku podczas spotkań szkoleniowych stacjonarnych, internetowych i wykładów. Mam pewność, że pomagają one coraz skuteczniej kreować szeroko rozumianą pozytywność.

Książka nosi tytuł „Otwarte serce”. Nawiązuje on do jednego z celów trwającej teraz transformacji naszej współczesności. Jest nim zdecydowanie większe docenianie przez ludzi swoich i czyichś, uczuć – tej potężnej przestrzeni naszego funkcjonowania, podstawy na której budowane są autentyczne, uszczęśliwiające relacje, systemy współpracy pozytywnej, Jedności szeroko rozumianej.
Wiemy, że człowieka serce wytwarza o wiele silniejsze pole elektromagnetyczne niż jego mózg. Okazuje się, że serce przetwarza docierające do niego impulsy, informacje, wysyła je do mózgu, wpływa na efekty jego pracy. Jednak nie tylko o siłę pola elektro-magnetycznego serca chodzi! Jest ono symbolem wartości, które powinny być fundamentem życia, uniwersalnych praw przestrzeganych przez każdego w życiu. Rozwój cywilizacji to zmierzanie do coraz większego doceniania miłości, dobra, przyjaźni, uczenie się współodczuwania, tworzenia więzi opartych na czystej energii, nawiązywania pozytywnych relacji ze wszystkim, co stanowi naszą rzeczywistość.

Już rozpoczęła się Epoka Serca, bo wielu ludzi to zrozumiało, wprowadziło i wprowadza te wartości w swoje życie. Transformacja powoduje również coraz większe uświadamianie sobie przez ludzi ogromu nieprawidłowości, z którymi mają do czynienia w trakcie swojego życia, wzmacnia w nich odwagę przeciwstawiania się im. Nie można się nimi załamywać, przeciwnie, trzeba je traktować jako pomagające podejmować optymalniejsze decyzje, kreować lepsze życie.
Przekazy to specyficzne monologi tłumaczące niematerialne procedury, które wpływają na to, jacy jesteśmy, jakie jest nasze teraźniejsze i przyszłe życie. Tego rodzaju wiedza jest potrzebna każdemu. Przecież jesteśmy częścią tego niematerialnego świata! Wiedza ta pomaga nam porządkować siebie, swoje myśli, uczucia, zachowania, odnajdywać prawdę, powracać do uniwersalnych wartości. Zawarte w tej książce teksty przekazów zwracają się do nas o niepoddawanie się, niewątpienie w swoje możliwości kreowania pozytywnego życia. Ich lektura wiele dobrego wniesie w twoje życie!

Elżbieta Nowalska

 

OBEJRZYJ FILM