Wewnętrzna wiosna

 

Kurs internetowy, 20 – 21.03.2021, Medytacja dla wewnętrznej wiosny.

Dlaczego powiedziano wam o synchronizacji pozytywnej? Dlaczego przekonano was, że istnieje możliwość takiego splatania się, tendencji, programów, procedur w materialności i niematerialności tego świata, by wszystko układało się jak najlepiej, optymalnie? Dlatego, że tak po prostu może być, choć człowiek może nie posiadać takich w swoim życiu doświadczeń…

Młodość, wiosna, nic sobie nawzajem nie przeszkadza, swój zamysł, program zrealizować. To wszystko się dzieje w jednej przestrzeni równolegle, jednocześnie. Trawa się zieleni, kwiaty zakwitają, drzewa pokazują nowe swoje liście i ptaki w gniazdach dla nowego życia czynią coś więcej. To się dzieje jednocześnie – jednoczesność wielu zjawisk splatających się w jednolity system sobie nie zaprzeczający. To piękna wizja, piękna idea…

Magia życia na tym polega, właśnie ten cud, który zdarza się ludziom, polega na tym, że ta silna, aktywna energia, którą jesteś, wibracja, którą przecież w sobie czujesz, komunikuje się nawet poza twoją świadomością ze wszystkim, co do ciebie pasuje, ze wszystkim co z tobą potrafi utworzyć przestrzeń współpracy, a nie walki jakiejś. Zrozumiał człowiek, że to, co jest, powstało zdecydowanie wcześniej, już w energii, jako wizja, jakiś program, zamysł. Zrozumiał już człowiek, że to, co będzie potem dla niego, w tym konkrecie ziemskim, powstało i powstaje teraz. To się tworzy, jako efekt relacji jednej cząstki z drugą, systemów wielkich, jest efektem wzajemnej relacji.

Zmieniają ludzie się wewnętrznie, tworzą trój-jedność: ciało, człowiek, Głębia właśnie po to, by umieć zdecydowanie lepiej, wchodzić w synchronizację pozytywną z młodością tej Ziemi, programami dotyczącymi energii, materii, które nazwiesz pięknem, młodością, siłą. Właśnie po to, by wchodzili w synchronizację pozytywną – czyli, by zewnętrzna przestrzeń na bazie wcześniej zachodzących  procesów, pomagała im nie tracić swojego potencjału, by zewnętrzna przestrzeń pokazywała im skuteczność i efekty działania ich wewnętrznego systemu. Chociażby do końca nie wiedzieli, jaki on jest. Zewnętrzna przestrzeń ma pomagać, wbrew temu co ludzie wiedzą z historii tutaj swego bycia. Ma pomagać  ludziom w aktywnym komunikowaniu się z tą przestrzenią, byciu w bilansie energetycznym dodatnim, stwarzać warunki, by powstało to, co macie  w trakcie życia w swoim zamyśle chęć uczynić, jako swojego życia dzieło. Każdy jakieś swojego życia dzieło czyni.

Tak, jak słońce docierające silnymi promieniami do Ziemi, daje sygnał naturze tej Ziemi, że pora uaktywnić się w energii działaniu, tak dla was symboliczne  Niebo, zbiór Postaci godnych, silnych działa, jak to słońce. Ono daje wam impulsy, by coś was się podziało, zaszło, dokonało niestandardowego. Tak, jak to słońce pomaga, by wiosna została oznajmiona, tak samo działa w energii Tamta przestrzeń –  do Was mówi o potrzebie rozwoju wewnętrznego, miłości, przyjaźni, tworzeniu części wspólnej, potrzebie bycia wiosną, młodością, godnością, potrzebie kontynuowania tego wszystkiego.

Zewnętrzna przestrzeń to jak obraz, na mapie którego. wyszukujecie spojrzeniem dowodów na to, a nie zaprzeczeń tego!…

 Zewnętrzna przestrzeń wie, że ma działać, jak to słońce, które daje sygnał ptakom, że pora wracać do gniazd i swoje czynić. Pozytywna twoja z nią synchronizacja, polega na tym, że jesteś człowiekiem gotowym,  by przyjmować te pozytywne impulsy i w relacji dzięki nim utworzonej, powstającej, dalej życie swoje czynić. To nie jest łaskawość dla kogoś z jakiegoś powodu przewidziana. To fundamentalna zasada w Istnieniu: nikt nie przeciwstawi się tej Postaci, którą postrzegamy, jako Postać wypełnioną światłem, ciepłem. Po co się jej przeciwstawiać?

Nie przeciwstawi się tobie ta przestrzeń gdy jesteś w procedurze trój-jedności i gdy zależy ci na kontynuowaniu siebie w młodości człowieczego bycia. Przeciwnie – w czasach transformacji, a taki czas na Ziemi teraz zachodzi, tym bardziej zewnętrzna przestrzeń jest uaktywniana przed energię docierającą teraz, przez wibrację docierającą teraz do was, ludzi, tutaj na Ziemi. Wspiera was, czyli jest z wami w pozytywnej synchronizacji. Chodzi o kontynuację, owszem życia także, ale tego co masz w sobie jako życie dobre, pozytywny zespół zjawisk.

 Wiosna, bez względu na to jaka będzie temperatura na dworze,  czy będzie dzień czy noc, czy będziesz coś świadomością swoją kojarzyć, czy nie, co będą mówili, że dzieje się na świecie –  mówimy do ciebie o twojej pozytywnej synchronizacji,  zewnętrznej przestrzeni, która jest z tobą w pozytywnej synchronizacji.

 Wiosna – odradza się aktywność energii i pozostaje na optymalnym poziomie swojego funkcjonowania. Ludziom tłumaczymy – nie ma starości, jest tylko słabość wewnętrznej energii, pospieszanie procedur zanikania optymalnego funkcjonowania tego,  co nazywa się ludzkim ciałem. Ludziom tłumaczymy – istnieje wolność, wolno ci coś przyjąć i  czegoś nie przyjmować. Więc się nie bójcie tego świata. Mówimy wam o wirowaniu u energii, która się kontynuuje,  wcale się nie boi, że co się przerwie. Ta energia oznacza bezpieczną dla was przestrzeń, procedurę…

Wiosna – ruch, aktywność, kontynuacja pozytywnego. Aktywność to zwracanie się jeden do drugiego miłością. Tworzenie to- realizowanie zamysłu, spełnianie pragnień, marzeń swojego bycia. To jest wiosna.

Czy jest możliwe takie życie człowieka na Ziemi? A dlaczego nie?

Płyta w cenie – 200,00 zł – zamówisz pisząc – nowalska@wp.pl