Polityka Cookies

Polityka prywatności COOKIES w serwisie nowalska.pl

Poniższy regulamin określa zasady użytkowania oraz politykę prywatności serwisu internetowego firmy NOWALSKA.pl – dalej zwana WŁAŚCICIEL SERWISU.

 1. Prawa autorskie – Zastrzega się wszelkie prawa do zawartości niniejszego serwisu internetowego, zwanego dalej SERWISEM. Użytkownik korzystający z SERWISU ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów SERWISU pod warunkiem, iż tym samym nie narusza praw autorskich oraz praw do rejestracji znaków należących do właściciela SERWISU. Jednocześnie zastrzega się, że żadna część SERWISU nie może być kopiowana i wykorzystywana w celach komercyjnych i marketingowych, transmitowana elektronicznie lub modyfikowana w inny sposób, linkowana i wykorzystywana bez uprzedniej zgody właściciela SERWISU.
 2. Gromadzenie danych osobowych – Niniejszy SERWIS nie służy gromadzeniu danych, które mogłyby stanowić dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2002 Nr 101, Poz. 926 z późn. zm.). WŁAŚCICIEL SERWISU oświadcza, iż respektując prawo do prywatności nie gromadzi danych osobowych uzyskanych drogą rejestracji Użytkowników, pozwalających na identyfikację Użytkownika.
 3. Gromadzenie i wykorzystywanie danych o użytkownikach – SERWIS gromadzi dane o użytkownikach za pomocą: adresów IP i plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane służą:
  1. diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera,
  2. poprawnemu funkcjonowaniu strony,
  3. analizie naruszeń bezpieczeństwa,
  4. dostarczaniu użytkownikom zawartość najbardziej odpowiadającej ich zainteresowaniom,
  5. modułom wtyczek społecznościowych zamieszczonych na stronie (tj. Facebook, Twitter, G+1, etc.),
  6. celów statystycznych.
 4. Odnośniki do serwisów zewnętrznych – WŁAŚCICIEL SERWISU nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, treść lub dostępność informacji na stronach docelowych, do których prowadzą odnośniki zamieszczone w SERWISIE.
 5. Postanowienia końcowe:
  1. Korzystanie z SERWISU i jego zasobów jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w powyższym Regulaminie użytkowania i polityce prywatności SERWISU.
  2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w powyższym SERWISIE. Właściciel SERWISU zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.