Chcesz być silnym, mądrym, zdrowym, operatywnym i jak najdłużej młodym człowiekiem. Korzystasz z pomysłów, systemów bronienia siebie przed wszelkimi zagrożeniami zewnętrznymi.

Potrzebna jest ci przede wszystkim synchronizacja ze wszystkim, co może ciebie wzmocnićpolegająca na uzyskiwaniu dostępu do wszelkiej wiedzy, informacji ciebie dotyczącej, pojawiania się jej we właściwym czasie ze wszelkich źródeł je posiadających.

Potrzebujesz również siebie połączyć w sensowną, harmonijną całość, wprowadzić jednoczesne działanie i współpracowanie wszystkiego, co ciebie stanowi ze wszystkim pozytywnym, co znajduje się wszędzie.

Intencją twojego rozwoju wewnętrznego jest właśnie zsynchronizowanie ciebie z tym, co funkcjonuje nadal poza twoją świadomością. Dzięki temu zwiększa się zakres twojej ludzkiej wiedzy, twoich możliwość. Tworzy się w pełni wystarczające ci w określonych sytuacjach twoje WIEM, umożliwiające twoje optymalne na nie reagowanie. Co z tego, że wciąż istnieje poza twoim zasięgiem istotna wiedza, skala możliwości, skoro bez konieczności jej opisywania, możesz mieć z nią stały kontakt, czerpać z niej na co dzień? Ona pojawia się, jako impuls, wizja, nagłe olśnienie. Wcześniej opisana, usystematyzowana traci swój autentyczny charakter. Taką wiedzę nazwano wszystkim, co znajduje się wszędzie.

Kumulujesz ludzką wiedzę, ale coraz odważniej sięgasz w te inne, niematerialne rejony wiedzy. One znajdują się wokół ciebie, stanowią tez twój zasadniczy świata nazywany głębią twojej postaci, twoim polem energetycznym. Uświadamiasz sobie, że JEST coś, co wszystko ze wszystkim łączy, pewien rodzaj niezwykłej energii, która wszystko scala, sprawia, że wszystko ze sobą współpracuje. Tego rodzaju energia jest w każdej cząstce, przestrzeni, polu energetycznym. W gruncie rzeczy jest wszystko jedno, czy ludzie nazywają coś materią czy niematerią, postacią duchową czy człowiekiem. Przecież wszystko zbudowane jest z cząstek, które w gruncie rzeczy funkcjonują dokładnie w ten sam sposób. Ludzie skupili się na poszukiwaniu między nimi różnic, a powinni skupiać się na tym, co je łączy!

Mądrość podpowiada, że warto jest synchronizować się w trakcie życia z dwoma przestrzeniami posiadającymi informacje – tą opisaną ludzkimi znakami, symbolami, rozumnością oraz będącą poza możliwością jej usystematyzowania przez ludzi, wręcz sobie podporządkowania. Powód jest prosty – te dwa źródła informacji, siły, możliwości zawsze dotyczą sytuacji, w której się znajdujesz, wpływają na twoją przyszłość nawet, gdy tego nie bierzesz pod uwagę. W tym rozumieniu energia (myśli, uczucia, wibracja) ma pewną cechę charakterystyczną – dokądś płynie, potem powraca do swojego źródła, a jej ruch związany jest z przekazywaniem, negocjowaniem informacjami, czyli twoich punktów widzenia, pragnień, oczekiwań.

Rozwijasz się wewnętrznie by móc nawiązywać świadomie z taką energią współpracę – nie tylko będącą tu, również docierająca wszędzie. Jest pewna sprawiedliwość Istnienia, polegająca na tym, że jeżeli dzieje się coś ciebie dotyczącego, to masz prawo mieć dostęp do takich informacji, możliwości.   Jeżeli funkcjonuje pewna energia, która ciebie dotyczy, ma na ciebie wpływ, jest możliwość twojego na nią zareagowania, to sprawiedliwe jest zadziałanie systemu Istnienia tak, byś sobie uświadomił na czas taką energię, miał szansę na nią zareagować.

Sprawiedliwością jest prawo każdej istoty do wpływania na swoją teraźniejszość i przyszłość. Do tej pory w to nie wierzyłeś, nie odważyłeś się tak pomyśleć o sobie i swoim życiu, bo ludzie utkwili w pewnym schemacie myślowym na ten temat. Pora sięgnąć po nową wiedzę. Ona mówi, że sprawiedliwością jest otrzymywanie i rozumienie energii do ciebie docierającej, powracającej, korzystanie dla pozytywności z zawartych w niej informacji. Sprawiedliwą jest możliwość zareagowania na nie. Przecież przyjaźń, miłość nie polegają tylko na zbudowaniu więzi! One gwarantują przekazywanie sobie prawdziwych, potrzebnych, wspierających, pomagających informacji i metod coraz bardziej skutecznego realizowania swojej woli.

Synchronizacja to metoda umożliwiająca wejście w te niezwykłą relację czegoś z czymś np. człowieka ze swoimi głębokimi pokładami JA, człowieka z globalnymi przestrzeniami Istnienia.

Sprawiedliwością jest możliwość uruchamiania procedur wprowadzających ład, gwarantujących go. Niezwykłość tego procesu polega na tym, że żadna cząstka nazywana cząstką materii czy niematerii, nie przeciwstawi się tak rozumianej synchronizacji. Ludziom trudno to sobie wyobrazić, bo wciąż dotyczy ich rozpad, czegoś się kończenie, fałszowanie relacji. Synchronizacja pracy organizmu człowieka, jego systemu myślowego i uczuciowego, relacji z zewnętrznym światem to uzyskiwanie wysokiego poziomu współpracy wewnętrznej i zewnętrznej. Jej celem jest pozytywność, bezpieczeństwo, dzianie się tego, co jest zgodne z wartościami uniwersalnymi Istnienia.

Sprawiedliwe w Istnieniu jest to, że skoro możliwe jest komunikowanie się twoje z informacjami, siłami ciebie dotyczącymi, ale znajdującymi się jeszcze poza twoją świadomością, masz do nich dostęp. Sprawiedliwe jest stosowanie ich w swoim życiu, ponieważ szanujesz siebie, swoje uczucia, myśli, życie. Sprawiedliwe jest docieranie do prawdy, reagowanie na nieprawdę i prawdę.

Sprawiedliwe jest też informowanie ciebie o tym, co dotyczy energii Istnienia. Choć fizycznie nikt jej nie widzi, jest bardzo silnym systemem wartości, formą współistnienia, skalą już zbudowanej wszędzie jedności. Istnieje system, który ciągle ciebie łączy z Istnieniem. Jest nim twoja autentyczna, niezanieczyszczona energia, nazywana twoim głębokim JA, miłością. Dlatego sięganie w głąb siebie ma sens i synchronizowanie się ze wszystkim, co znajduje się wszędzie: na ziemi i we wszech przestrzeni, po prostu z Istnieniem. Pamiętaj, że w relacjach wzajemnych nie chodzi tylko o obecność, bycie razem w tej samej przestrzeni, ale o wzajemne siebie odczuwanie, pozytywne na siebie oddziaływanie.

Sprawiedliwe jest, że żyjąc, jako człowiek, masz prawo do współpracy ze wszystkim, co ciebie wspiera, co zostało nazwane lub znajduje się poza systemem twojego nazewnictwa. W twojej przestrzeni życia wiele jest niesprawiedliwości, zbyt wielu nieszczęśliwych ludzi, zamkniętych w sobie. Smutni są, bo boją się siebie, życia, czasu upływającego, ludzkiej starości. Skoro ich tak wielu, tym bardziej trzeba budować szczęśliwe wizje życia, sięgać po nowe możliwości. Jednego nie należy – poddawać się.   

Kto jest smutnym człowiekiem, załamanym? Osoba, która nie buduje jedności, nie wchodzi w pozytywna współpracę, nie wierzy, że istnieją siły mogące niwelować niesprawiedliwość, niebezpieczeństwa. Przez wieki, przez wiele wcieleń tego się uczysz. Nikt ci tego nie daje w prezencie. Samodzielnie się to osiąga poprzez życiową, energetyczną edukację. Jeżeli nie uczyni człowiek wysiłku postarania się o swój rozwój, w końcu nie tak ciężkiego, życie samo poprowadzi go do tego. Lepiej świadomie kreować siebie w takim procesie.

Bądźcie mądrzy. Macie prawo do synchronizowania się wewnętrznego, by zmieniać, jakość swojego funkcjonowania. Macie prawo synchronizowania się z wiedzą, mądrością ziemską i pozaziemską. To jest sprawiedliwe, bo każdy ma do tego prawo. Synchronizacja to nastawienie siebie na określony zakres emitowania swoich myśli i uczuć, ich współpracę z ciałem i zewnętrzną przestrzenią nazywaną Istnieniem. Zbyt długo na tego rodzaju synchronizację nie warto czekać.

Wojtek

Jeziórko – styczeń 2019r