Czy mamy uczyć się kreowania siebie od nowa,

na innych zasadach, innymi metodami?

Czy mamy uczyć się inaczej myśleć, reagować?

Dobrze jest sobie uświadomić, że każde słowo, sformułowany obraz, wizja, wykonany gest jest przekazaniem informacji, zawiera w sobie również oczekiwanie na reakcje na te informacje. Jeżeli autorytatywnie siebie kodujesz, z maksymalną pewnością tego, czego chcesz, o co Ci chodzi, również otrzymujesz zwrotne informacje o dużej sile ich spełniania się. Wątpliwości zawarte w komunikacji słowno-uczuciowej obniżają jakość tej komunikacji.

Teraz wszyscy wygłaszają swoje poglądy. Albo się z nimi zgadzasz, albo nie. Trzeba brać pod uwagę, że osoba nawet autorytatywnie wygłaszająca swoje poglądy, czeka na Twoją reakcję na nie. Nie ma osoby, cząstki, której w ogóle nie interesuje otrzymywanie komunikatów zwrotnych. Nawet dyktator zwraca na nie uwagę.

Ludzie na coś narzekający w gruncie rzeczy bardzo chcą uzyskać informacje mówiące, że dana sprawa wygląda inaczej, niż im się wydaje. Nawet, jeżeli bronią swojego systemu wartości, oczekują na pozytywne informacje. Dlaczego potrafią zareagować agresją? Bo się boją – siebie w innej procedurze, jej zaufać. Wierni są już tej poznanej, bo nie chcą się rozczarować.

Słyszą ludzie słowa mówiące o możliwości bycia ZDROWYM przez całe życie. Ludzie chcą miłości, a lękają się wchodzić w bliskie relacje, bo boją się rozczarowania, że podzieje się sytuacja zaprzeczająca temu, w co uwierzyli. To donikąd prowadzący nawyk.

Kodowanie, programowanie myślowo-uczuciowe, kreowanie wizji to metoda budowania dla siebie perspektywy, zmian, udoskonaleń. Dołączanie do nich wątpliwości jest ich zatrzymywaniem, blokowaniem, neutralizowaniem. Potrzebna jest Wam większa skala, rozpiętość pewności, siły wewnętrznej, wyrażania swoich autentycznych potrzeb. Jest możliwość takiego Waszego funkcjonowania. Tego nikt za nikogo nie zrobi. To wyzwanie waszych myśli i uczuć.Dotyczy to również zdrowia ludzi. Powstaje pytanie, jak zbudować siłę w cząstkach ciała, w swojej niematerii, przestrzeni energetycznej, by tworzyły zwarty, dobrze funkcjonujący system? Wydaje się wam to niemożliwe, wciąż rozmawiacie o umieraniu, chorowaniu. Jest to wykonalne, gdy człowiek rozbuduje system swojej siły wewnętrznej, pewność reagowania, ustosunkowywania się do tego, co go dotyczy.

Najpierw trzeba przekonać się, że tak potraficie funkcjonować. Dlatego, wchodzicie w nowe dla siebie stany wewnętrzne, by poczuć się pięknym, silnym, upewnić się w swoim prawie do posiadania bezpiecznej przestrzeni itp. Poczuć, zidentyfikować się z tym – to jedyny sposób, by przekonać siebie do czegoś nowego, innego.

Systemem, który człowieka nie okłamie, nie zdradzi jest jego tzw. Głębia energetyczna, będąca jego stałym kontaktem z Istnieniem, Polem Informacyjnym wszech przestrzeni. Każdy człowiek ma dzięki niej połączenie z niematerialnymi przestrzeniami. Ta energia została ludziom opisana systemem wartości GODNYCH, wizjami piękna, ogromnej skali możliwości, również zmieniania procedur, które aktualnie zachodzą, mają miejsce.

Szlachetnym celem życia człowieka jest zmienić swoją energię w trakcie życia, udoskonalić system swojego funkcjonowania, również ciała, niemal „przeskoczyć” poziomy swojego rozwoju, sięgnąć po najsilniejsze, możliwe do zrozumienia, odczucia na dzisiaj. Zostało to nazwane rozwojem wewnętrznym człowieka.

Twierdzimy, że człowiek może być zdrowy przez całe życie.

Zachęcamy do budowania systemu, wizji siebie w takim optymalnym funkcjonowaniu. Potrzebna do tego jest odwaga tak myślenia o sobie, skala pewności (siły wibracyjnej) oraz jedność wewnętrzna, również ze swoją tzw. głębią energetyczną. Ona w relacji z materią może bardzo dużo.

Warto zrozumieć tę część siebie nazywaną głębią energetyczną człowieka. Twoja energia połączyła się z ciałem, byś mógł urodzić się na Ziemi. Zrezygnowała z przestrzeni, w której jest szczęśliwość, podjęła świadomie wszelkie wyzwania, trudy, które wiedziała, że ją tutaj czekają. Postanowiła wejść w relacje z ludźmi mającymi różne poziomy rozwoju. Wiedziała, że na ziemi wszystko jest możliwe… Ta Osobowość chciała pokazać, że w żadnej przestrzeni nie będzie kimś, kto się ugnie, ulęknie i wycofa, zaprzeczy sobie. Szlachetny zamiar: weszła w połączenie z materią, nauczyła się jej cząstek. Powstała relacja „minimalna” – połączenie jednej cząstki energii z dwoma cząstkami materii. Ta osobowość poddawała się wpływom energetycznym ludzi, z którymi miała kontakt. Dokonała ogromnego wysiłku wewnętrznego, żeby to wszystko przejść.

W trakcie życia nagle człowiek dowiaduje się, że ma możliwość dokonania pewnego wysiłku wewnętrznego – udoskonalenia siebie, uświadomienia sobie, że obraz, wizja tego, jaki teraz jest, to tylko jedna z wielu możliwości, że poza tym, co widzą oczy istnieje inny System wpływający na wszystko. Nazwany został Polem Informacyjnym Istnienia, niematerią, głębią energetyczną człowieka, systemem dobra, które funkcjonują w różnej skali uruchomienia w każdym człowieku. Dlatego ludzie uczą się zwracać do swojego systemu JA.

Jednym z ważnych tematów jest poznawanie swoich możliwości skutecznego, pozytywnego wpływania na informacje zakodowane w ciele człowieka i jego polu energetycznym. Ludzie opisali jak funkcjonuje ciało. Brakuje opisu, jak ono funkcjonuje w relacji z polem energetycznym, jakie posiada możliwości zmienienia dotyczących go procedur.

Człowiek jest systemem, którym zarządza, do którego sięga, jako swojej zasadniczej, podstawowej energii. Warunkiem udania się tego jest łączność ze sobą, utożsamienie się ze swoim głównym kanałem energetycznym, w którym jest wszystko, co teraz jest człowiekowi potrzebne. Tam jest więcej…

Od czego zależy siła danej Osobowości?

Od stopnia minimalizowania wątpliwości tego, co jest dla niej prawdą, co czuje, myśli, chce kreować, czy działa w ramach niepodważalnego systemu wartości. Ludzie starają się wypracować sobie taki tryb funkcjonowania. Dlatego, potrzebny jest im spokój wewnętrzny a nie chaos, umiejętność odbierania większego zakresu informacji sygnalizujących fakty, nie tylko od materii. Powinni pamiętać, że są kimś rozpoznawalnym, odbieranym przez sferę niematerialną stanowiącą wszech przestrzeń, Istnienie, zapisują się w jej pamięci, odbierają od niej informacje zwrotne. Bezdyskusyjne jest twierdzenie, że WALKA i LĘK są zgubą każdego Istnienia – w sferze niematerialnej i materialnej, duchowej i cielesnej, między ludźmi i narodami.

Aktualny stan zdrowia człowieka jest odpowiedzią SYSTEMU,

jakim on jest na wszelkie formułowane przez niego wizje,

kodowania oraz przyjmowane zewnętrzne energie – schematy, systemy myślowo-uczuciowe.

Należy odnosić się do wszystkiego, co jest, reagować na pozytywne i negatywne – wsparciem lub niwelując to (wyłączając z tym swoją relację) – bez blokowania się wątpliwościami, czy masz do tego prawo, czy przyniesie to efekt. Działaj. Nazwaliśmy takie funkcjonowanie zarządzaniem dotyczącą człowieka energią.

Jaki jest powód, że ciało człowieka nagle przestaje optymalnie funkcjonować? Ten powód jest w polu energetycznym, które ma łączność z tzw. głębią energetyczną człowieka oraz ich relacji z ciałem. Wszystkie stanowią trój jedność. Potrzebują uporządkowanego systemu myślowego i siły, czyli coraz pełniejszej skali pewności jak mają funkcjonować. Zagrożeniem jest wchodzenie w spiralę zaprzeczania sobie, uznawanie, że każda mądrość tego świata jest wartościowsza od systemu, którym jesteś.

Trójjedność człowieka Głębi Energetycznej, pola energetycznego i ciała jest celem jego współczesnej transformacji. Trzeba uruchamiać połączenia, komunikację między nimi – ale nieopartą na gloryfikowanych przez ludzi zasadach funkcjonowania materii. Mądrym jest traktowanie jej, jako innego rodzaju energii. Dzięki temu łatwiej jest w stosunku do wspomnianej trójcy stosować metody komunikacji innej, energetycznej – wizje, obrazy, kody, programy oparte na precyzowaniu, jasno określaniu swoich ciągów myślowych i uczuciowych, minimalizowaniu w nich skali wątpliwości, co do jakości i skuteczności ich działania.

Jak się tego nauczyć? Poznając swoją niematerialną postać, czyli rozwijając się wewnętrznie poprzez zdobywanie informacji o sobie, zwracanie uwagi na to, jak aktualnie się funkcjonuje, co z tego do tej pory wynikało, zarządzając dostępną sobie aktualnie energią, sięgając po silniejsze od siebie.

Przekaz: JAKUB

Jeziórko, marzec 2018