Stajemy się dociekliwsi, analizujemy, co jest dla nas dobre, co nie. Coraz więcej osób nie wierzy we wszystko, co usłyszy. Wzrasta odwaga dystansowania się od myśli, uczuć, zachowań zaprzeczających prawdzie. Poza ładnym ubraniem, chce się mieć ładne i silne pole energetyczne.

Rodzi się po woli Nowa Epoka, Epoka Człowieka, szanowania przeżyć ludzi, tego, że ktoś w domu na Ciebie czeka. To Epoka w której będą doceniali potęgę miłości, więzi serdecznych, wzajemnych. Ta Epoka będzie ich obdzierała z wewnętrznej złości, nie będą chcieli się złościć ani na siebie, ani wzajemnie. Rodzi się Nowa Epoka szanowania Istnienia, każdego na Ziemi żyjącego stworzenia. Przychodzi czas refleksji – jacy dla siebie jesteśmy wzajem, co z tego wynik, przemyślenia siebie i budowania na bazie życia dalszego. Jest już budowana Epoka zmiany oczekiwań człowieka w stosunku do społeczności w której się urodził”.

Pytanie na czasie:

Skąd się taka energia bierze? Czy przychodzi z zewnętrznych w stosunku do Ziemi przestrzeni, czy powstaje tutaj?

Powstaje tutaj, choć jest inspirowana przez zewnętrzne przestrzenie. Taka energia powstaje również dzięki temu, że ludzie oczyszczają się z energii powstrzymującej rozwój. Z szacunku dla dokonań poprzednich pokoleń, czas na udoskonalanie wytworzonego przez nie systemu energetycznego człowieka, społeczności. Oczyszczenie to też nie powielanie tego, co było i jest. Każdego z nas ta prawidłowość dotyczy.