Wszystko ma znaczenie

Myślisz, patrzysz na kogoś, na coś… Wydawałoby się, że nikt nie słyszy twoich myśli. A jednak, wysyłasz informację. Wprawdzie nie jest ona wypowiedziana słowami, przez kogoś usłyszana. A jednak, dociera do ciebie – w tę przestrzeń twojego JA, której sobie jeszcze nie uświadamiasz. JEST, wpływa na ciebie. Teraz już wiemy, że taka informacja czeka na nasze ustosunkowanie się, zareagowanie. Gdy się nie doczeka, pojawiają się zdarzenia, życiowe sytuacje do tego mobilizujące.

Trudno jest, przy takim a nie innym poziomie rozwoju naszej świadomości, na wszystkie zareagować w miarę szybko. Dlatego uczymy się myślenia globalnego. Nazywa się ono również ogólnym sposobem naszego funkcjonowania, wizją siebie, systemem wartości przez nas zaakceptowanym, programem naszego JA. Dlatego rozwijamy swoją wrażliwość, intuicję, by WIEDZIEĆ na temat maksymalnie wszystkiego, co nas dotyczy. Dlatego wzmacniamy siebie, by kontynuowany był w nas rozwój naszego JA, bez wprowadzania w niego chaosu informacyjnego.

Myślisz, patrzysz na kogoś, na coś… Potrzebna jest świadoma refleksja, jakich informacji źródłem jest każdy z nas, co przekazujemy w ten sposób sobie, innym, wszystkiemu, co nas otacza. Rozwój wewnętrzny człowieka polega na jego coraz pełniejszym deklarowaniu swojego uczestniczenia w kreowaniu pozytywnych informacji, byciu w systemie wzajemnych relacji, które wzmacniają, wspierają, pomagają a nie niszczą.

Polecam wam zainteresowanie się, jak przebiegają niematerialne procesy między nami i wszystkim, co nas otacza. Nazywa się je komunikacją niematerialną. Może ona w naszym życiu odgrywać rolę pozytywną lub negatywną.

Wszyscy jesteśmy w niewidocznym OCEANIE różnorodnych pól energetyczno-wibracyjnych, fal realizujących różne cele… Ten OCEAN jest podobny do wody albo czystej, ciepłej, albo zimnej, mocno zabrudzonej. Każdy sam podejmuje decyzje, czy chce wiedzieć, w jakim OCEANIE jest i będzie.