Kompletowanie się energii – warsztaty Jeziórko

Komplet, czyli jest wszystko, niczego nie brakuje. Wszystko utworzyło jakąś całość, czyli zwarty układ, którego cechy i prawidłowości zostały zaakceptowane przez jego poszczególne składniki, elementy. W materii jest łatwiej zauważyć, […]