Czas na inne nasze relacje z czasem… – warsztaty Jeziórko

Czas pomaga nam w organizacji życia. Jest definiowany jako kolejność zdarzeń, odstępy między zdarzeniami. jest narzędziem pomagającym coś porządkować myślenie, działanie. Wyjdźmy poza schematyczne rozumienie czasu, ze schematów jego rozumienia! Po co? by nie definiować siebie czasem, związanymi z nimi procedurami by ustanawiać niezależny od czasu program swojego funkcjonowania by  dać sobie szansę na lepsze […]

Przekodowanie siebie umysłem i sercem – warsztaty, Wrocław

Cecha charakterystyczna, specyfika, oryginalność... biorą się z tego, że wszystko funkcjonuje w jakimś programie. Jest on najczęściej powielany aż tak bardzo, że staje się schematem, wymogiem wręcz nakazem takiego a nie innego funkcjonowania. Potem mówimy - to jest takie, a tamto inne, z tego powstanie to, a z tamtego zupełnie inny efekt. Mówimy wtedy o […]

Myślmy bez negatywnych schematów – warsztaty internetowe

Ja, ty, my ... to określone myśli i uczucia. Są nierozłączne, jedne wpływają na drugie. Mówimy ciągle o Epoce Serca, otwieraniu jego na siłę, mądrość, relacje pozytywne, wszystko. A co z myśleniem? Uczucia prowokują nas do określonego myślenia. Ono może być na czymś skoncentrowane albo tak rozproszone, że aż wpadamy w wewnętrzny chaos.. Nasze myśli […]

Cisza jest twoją siłą. Uspokój siebie – warsztaty Jeziórko

Cisza to brak dźwięku..., takiego który umiemy usłyszeć. Spokój to równowaga psychiczna, wewnętrzna, brak gniewu, stan pozbawiony kłótni, zdenerwowania... , czyli bycie sobą, kimś prawdziwym, autentycznym. Z badań naukowych wynika, że prędkość światła, która równa jest dzisiaj około 299 792  km/s, maleje kiedy cofamy się w czasie. Na dodatek, kiedy zbliżymy się do Wielkiego Wybuchu […]

Głębia, świat twoich możliwości – warsztaty w Karolinowie

Głębia to nasz główny kanał energetyczny. Niezwykła, tajemnicza, posiada dostęp do o wiele większych informacji niż my. Kieruje się Prawami Godności Istnienia, nazywanymi również uniwersalnym systemem wartości. Tworzy z naszą świadomością i ciałem System nazywany trój-jednością. To w gruncie rzeczy MY wiecznie funkcjonujący jako charakterystyczna przestrzeń myśli, uczuć, wiedzy, możliwości, połączeń, celów, programów itp. Jesteśmy […]